• Tartalom
Oldalmenü

43/2008. (XI. 19.) EüM rendelet

egyes, a gyógyszerek finanszírozásával kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

2008.11.22.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában, (4) bekezdés k), l) és m) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem:

1. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.)

szerint módosul.

2. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: r.) 3. számú mellékletében a 06 Főcsoportban a

 

„06M

293C

Gyulladásos bélbetegségek 18 év alatt

4

39

13

1,16641”

szövegrészt követően a

„ *

06M

293D

Crohn-betegség Infliximab kezeléssel

3

12

5

4,56893”

szövegrész hatályát veszti.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjával megállapított 2. számú mellékletének 50. pontját az e rendelet kihirdetését követő 45. naptól kell alkalmazni.

(2) Az R. 3. számú melléklete „A) Eü 90 százalékos támogatási kategória” részének 14., 15., 20. b) pontja hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseiket 2008. december 1-jéig alkalmazni kell.

(3) E rendelet kihirdetését követő 45. napon az R. 4. számú mellékletének 10. pontja hatályát veszti.

(4) Az r. 4. számú mellékletében a 06 Főcsoportban a

„66/b.

*06M 293D

Crohn-betegség Infliximab kezeléssel

0106

 

Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai

0140

 

Semmelweis Egyetem, Budapest

01A6

 

Állami Egészségügyi Központ, Budapest

0201

 

Baranya Megyei Kórház, Pécs

0242

 

Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum

0509

 

Miskolci Egészségügyi Központ

0643

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0801

 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

0940

 

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

1701

 

Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza, Szekszárd

1801

 

Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.

1901

 

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

2001

 

Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

1401

 

Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2237

 

Budai Irgalmasrendi Kórház”

szövegrész hatályát veszti.

1. számú melléklet a 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelethez

[ATC

ATC
megnevezés

Támogatási kategóriák

normatív

emelt indikációhoz
kötött

kiemelt indikációhoz
kötött

különkeret]

0%

25%

55%

85%

érték nélkül

átlagon aluli

átlagos

átlagon felüli

a) az

„A04AA

serotonin (5HT-3) antagonisták

X

 

 

 

 

X

szövegrészt követően az

„A04AD

Egyéb hányáscsillapítók

X

 

 

 

 

X

szöveggel,
b) a

„J05AH

neuraminidase inhibitorok

X

 

 

 

 

 

szövegrészt követően az

„J05AR

vírusellenes szerek HIV fertőzés kezelésére, kombinációk

X

 

 

 

 

X

szöveggel,
c) az

„L04AA

szelektív immunsuppressiv szerek

X

 

 

 

X

X

szövegrészt követően az

„L04AB

Tumor nekrózis faktor alfa (TNFα) inhibitorok

X

 

 

 

 

X

szöveggel,
d) az

„S01KX

egyéb sebészeti segédanyagok

X

 

 

 

 

 

szövegrészt követően az

„S01LA

érújdonképződés-gátló szerek

X

 

 

 

 

 

szöveggel
egészül ki.
a) a

„B01AC

thrombocyta aggregatiót gátlók, kivéve heparin

X

X

 

 

X

 

szövegrész helyébe a

„B01AC

thrombocyta aggregatiót gátlók, kivéve heparin

X

X

 

 

X

X

szöveg,
b) a

„J05AB

nucleosidok és nucleotidok a reverz transzkriptáz gátlók kivételével

X

X

 

 

X

X

X”

szövegrész helyébe a

„J05AB

nucleosidok és nucleotidok, a reverz transzkriptáz gátlók kivételével

X

X

 

 

X

X

szöveg,
c) a

„J05AE

protease inhibitorok

X

 

 

 

 

 

X”

szövegrész helyébe a

„J05AE

protease inhibitorok

X

 

 

 

 

X

szöveg,
d) a

„J05AF

nucleosid reverse transciptase gátlók

X

 

 

 

 

X

X

J05AG

non-nucleosid reverse transciptase gátlók

X

 

 

 

 

 

X”

szövegrész helyébe a

„J05AF

nucleosid reverse transciptase gátlók

X

 

 

 

 

X

 

J05AG

non-nucleosid reverse transciptase gátlók

X

 

 

 

 

X

szöveg,
e) a

„J05AX

egyéb vírusellenes készítmények

X

X

 

 

 

 

X”

szövegrész helyébe a

„J05AX

egyéb vírusellenes készítmények

X

X

 

 

 

X

szöveg
lép.

2. számú melléklet a 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete a következő 43–50. pontokkal egészül ki:
„43. Endokrin tünetekkel járó, előrehaladott stádiumú (inoperabilis, metasztatikus vagy progrediáló) mellékvesekéreg-carcinomában szenvedő (BNO: C74.0) betegek tüneti kezelésére kombinációs kemoterápia részeként a kijelölt intézmény endokrinológus vagy klinikai onkológus szakorvosa három hónapig, ezt követően megfelelő terápiás válasz (progressziómentesség) esetén a klinikai remisszió fennállásáig az alábbi készítményt:*
44. Felnőttkori súlyos Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) (K5001, K5011, K5081) kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid- és immunszuppresszív terápia, fisztulázó Crohn-betegség (K5012, K5082) esetén antibiotikum-terápia, drenázs és immunszuppresszív kezelés) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken (CDAI>300), vagy szteroidfüggőség (3 hónapon túl szisztémásan ≥10mg/nap prednisolon eqvivalens dózis, vagy ≥3mg/nap lokális szteroid alkalmazása) igazolható, vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitás miatt nem alkalmazható, a kijelölt intézmény gasztroenterológus szakorvosa három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) további kilenc hónapig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy progresszió esetén, illetve panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*
45. Gyermekkori Crohn-betegség (6–17 éves korig) (K5001, K5011, K5081) kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken (PCDAI>30), vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitás miatt nem alkalmazható, a kijelölt intézmény gasztroenterológus szakorvosa három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI minimum 15 pontos csökkenése) további kilenc hónapig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy progresszió esetén, illetve panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*
46. Súlyos, aktív colitis ulcerosa (UCDAI>9) (K5180, K5190) indukciós kezelésére, amennyiben intenzív, teljes dózisú parenteralis szteroid és ciklosporin terápia ellenére a betegség aktivitása nem csökken (UCDAI>9) és a kezelés megkezdése nélkül a colectomia nem kerülhető el, dokumentált sebészeti konzílium alapján a kijelölt intézmény gasztroenterológus szakorvosa három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (UCDAI minimum 3 pontos csökkenése) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*
47. Spondylitis ankylopoeticában (M45H0) szenvedő felnőtt betegek részére, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroiletitis, és legalább 3 hónapja mozgásra fokozódó háti fájdalom, frontális és szagittális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index > 40, és kettő vagy több különböző nem-szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent, a kijelölt intézmény reumatológus szakorvosa három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*
48. Aktív arthritis psoriaticában (BNO: L4050, M0700, M0710, M0720, M0730) szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0–100) átlaga több, mint 40, és kettő vagy több különböző nem-szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (methotrexat, sulfasalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, a kijelölt intézmény reumatológus szakorvosa, súlyos psoriasisos bőrtünetek egyidejű fennállása esetén a reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatástalanság esetén) – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*
49. Súlyos tünetekkel járó plakkos psoriasisban (BNO: L4003, L4004, L4005) szenvedő beteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés (acitrein, cyclosporin, methotrexat, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) ellenére a PASI>15 (vagy BSA>10%, amennyiben a PASI nem meghatározható) vagy a DLQI>10, a kijelölt intézmény bőrgyógyász szakorvosa, súlyos arthritis psoriatica tüneteinek egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*
50. A szerzett immunhiányos állapotban szenvedő betegek (HIV/AIDS) (BNO: B20–24, Z21) antiretrovirális kezelésére a kijelölt intézmény kijelölt szakorvosa az alábbi gyógyszereket:*”
a) 7. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. b) Szerv transzplantáción átesett betegek részére CMV betegség megelőzésére fenyegető rejectio (GVH) esetén (BNO: Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.4; Z94.8) vagy CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben) (BNO: B20.20) szenvedő betegek számára, a kijelölt intézmény kijelölt szakorvosa az alábbi gyógyszereket:*”
b) 8. n) pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
„8. n) 3. Rosszindulatú daganatos betegségben (BNO: C00-C97) a ciszplatin-alapú erősen emetogén (ciszplatin dózis nagyobb, mint 50 mg/m2) daganatellenes kezelés okozta hányinger és hányás megelőzésére és kezelésére azokban az esetekben, amikor a korábbi kemoterápia során alkalmazott serotonin-antagonista készítmények hatástalannak bizonyultak, ondansetron injekcióval és per os szteroiddal kombinálva a klinikai onkológus, sugárterápiás vagy hematológus szakorvos az alábbi készítményt:*”
c) 8. t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. t) Kijelölt patológiai intézmény diagnózisát követő, Kit (CD117) pozitív, nem műthető, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST) (BNO: C15-C26) szenvedő beteg részére a kezelésére kijelölt intézményben dolgozó klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszereket:*”
d) 10. b) 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. b) 4. Mánia (BNO: F30.1, F30.2, 31.1, 31.2, 31.6) diagnózisa esetén a 10. b) 1–10. b) 3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére a pszichiáter szakorvos az alábbi gyógyszereket:*”
e) 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. a) Rheumatoid arthritis (több, mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) (BNO: M05.9, M06.0, M06.9) kezelésére, amennyiben 15 mg/hét methotrexát monoterápiát, vagy legalább 20 mg/nap leflunomid monoterápiát követő legalább 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van (DAS28 = módosított Disease Activity Score) a kijelölt intézmény reumatológus szakorvosa 3 hónapig, megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatástalanság esetén) – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*
26. b) Juvenilis idiopáthiás arthritis (BNO: M08.0) poliartikuláris típusainak kezelésére, amennyiben konvencionális kezelés ellenére legalább 5 ízület duzzadt és legalább további 3 mozgáskorlátozott, fájdalmas vagy érzékeny, a kijelölt intézmény reumatológus szakorvosa 3 hónapig, megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*
26. c) Súlyos rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M06.0, M06.9,) kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2), a remisszió fennállásáig a kijelölt intézmény reumatológus szakorvosa – a külön jogszabályban kihirdetett finanszírozási algoritmus alapján – az alábbi gyógyszereket:*”
f) 31. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
„31. d) Felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertóniában (IPAH) (BNO: I27.0) szenvedő betegek részére, amennyiben legalább 3 hónapos sildenafil alkalmazás, majd ezt követő legalább 3 hónapos bosentan kezelés során a terápiás válasz nem volt megfelelő (perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú iPAH), a felsorolt két hatóanyag helyett a kedvező terápiás hatás fennállásáig a kijelölt intézmény kardiológus szakvizsgával rendelkező meghatározott szakorvosa az alábbi gyógyszereket:*”
g) 36. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. c) Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) akut lymphoblastos leukémiás (ALL) (BNO: C91.00) felnőtt beteg kezelésére kemoterápiával kiegészítve, vagy recidivált vagy refrakter Ph+ ALL-es felnőtt beteg kezelésére monoterápiában a betegség progressziójáig a kijelölt intézmény hematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket:*”
h) 37. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. a) Kijelölt patológiai intézmény diagnózisát követő, gastrointestinális stromából kiinduló (GIST) (BNO: C15-C26), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelésére, amennyiben az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn, a kijelölt intézmény klinikai onkológus szakorvosa a következő készítményeket:*”
i) 38–39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„38. a) Krónikus vastúlterhelésben szenvedő betegek részére, amennyiben transzfúzió okozta haemosiderosis, vagy idiopathiás (primer) haemochromatosis (BNO: E83.10), vagy porphyria cutanea tardaval (BNO: E80.10) együttjáró vastúlterhelés áll fenn, járóbeteg-ellátó vagy fekvőbeteg gyógyintézet csecsemő- és gyermekgyógyász, hematológus, vagy nephrológus szakvizsgával rendelkező szakorvosa az alábbi gyógyszereket:*
38. b) Krónikus vastúlterhelés kezelésére 6 éves és idősebb, béta-thalassaemia majorban (BNO: D56.1) szenvedő betegnek, aki több, mint 7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, illetve a 2–5 év közötti beteg számára, akinél a vastúlterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel együtt járó tartós haemolysis miatt alakul ki, vagy a nagy mennyiségű (7 ml/tskg/hó-t elérő vagy meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igénylő, transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) (BNO: D46) szindrómában szenvedő beteg részére haemosiderosis kivédése céljából, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen, a kijelölt intézmény haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszert:*
39. a) Végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis (BNO E21.1) kezelésére, amennyiben a beteg szérum iPTH 500–800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést dokumentáltan legalább 2 alkalommal meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése miatt (Ca>2,4 mmol/l) vagy normokalcaemia esetén (Ca<2,4 mmol/l) és a szérum iPTH800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált, a kijelölt intézmény nephrológus szakorvosa az alábbi gyógyszert:*
39. b) Végstádiumú veseelégtelenségben szenvedő betegek fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis (BNO: E21.1) kezelésére, amennyiben a beteg szérum iPTH 500–800 pg/ml között van, és a szérum Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44 mmol2/l2, vagy a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált, a kijelölt intézmény nephrológus szakorvosa az alábbi gyógyszert:*”
j) 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. Enyhe és középsúlyos A hemofiliában (BNO: D66.00) vagy von Willebrand betegségben (BNO: D68.00) szenvedő betegek részére, spontán vérzés kezelésére vagy a vérzés megelőzésére kis műtétek esetén, a kijelölt intézmény hematológus szakorvosa az alábbi készítményeket:*”

3. számú melléklet a 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének az „A) Eü 90 százalékos támogatási kategória” része
a) 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. a) Colitis ulcerosában (BNO: K51.9) vagy Crohn-betegségben (BNO: K50.9) vagy rheumatoid arthritisben (BNO: M05, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0, M08.2, M08.3, M08.4) szenvedő betegek részére gasztroenterológus, gyermek gasztroenterológus vagy reumatológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszert:*
11. b) Colitis ulcerosában (BNO: K51.9) vagy Crohn-betegségben (BNO: K50.9) salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével gasztroenterológus vagy gasztroenterológiai szakvizsgával rendelkező gyermek- és csecsemőgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket:*”
b) a következő 14. a) alponttal egészül ki:
„14. a) Dokumentált aktív rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M06.9), arthropathia psoriatica (BNO: L40.5) psoriasis (BNO: L40.9), atopiás dermatitis (BNO: L20.9), Bechet-kór syndroma (BNO: M35.2), endogén uveitis (BNO: H44.1) egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens súlyos eseteiben az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembevételével a reumatológus vagy bőrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:*”
2. Az R. 3. számú mellékletének a „B. Eü 70 százalékos támogatási kategória” része
a) 8. pontja helyébe következő rendelkezés lép:
„8. a) Rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M06.9), spondylitis ankylopoetica (BNO: M45), arthritis psoriatica (BNO: M07.3), akut arthritis urica vagy krónikus arthritis urica akut exacerbatioja (BNO: M10.9), fiatalkori rheumatoid arthritis (BNO: M08.0) esetén – az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő életkori korlátozások figyelembevételével az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban a reumatológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított egy évig a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:
8. b) Rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M06.9), spondylitis ankylopoetica (BNO: M45), vagy súlyos nagyízületi arthrosis (BNO: M16.9, M17.9, M19.9) fennállása esetén, ha a beteg 65 évnél idősebb, vagy gyomor-bélnyálkahártya sérülés nagy kockázata áll fenn (előzetes ulcus dokumentált eseteiben, NSAID okozta gastrointestinalis vérzés dokumentált eseteiben), vagy tartósan steroidot szed, vagy vérzékenységben szenved, vagy antikoaguláns kezelésben részesül (ideértve a szalicilát profilaxist is) az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok és kardiovaszkuláris kockázati tényezők figyelembevételével, de a kockázatok tartós fennállása esetén ismételten rendelve, a reumatológus vagy gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket:*
8. c) Felnőttkori aktív rheumatoid arthritis (BNO: M05.9, M069), arthritis psoriatica (BNO: M07.3, L40.5), illetve súlyos, terápia rezisztens psoriasis vulgaris (BNO: L40.0) esetén reumatológus, bőrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:*”
b) a következő 21–22. ponttal egészül ki:
„21. Invazív vagy noninvazív módszerekkel igazolt krónikus stabil angina pectoris tüneti kezelésére sinus ritmusban, amennyiben kombinált antianginás kezelés ellenére tachycardia okozta recurrens angina fennáll és béta blokkolótól súlyos – nem kontrollálható – mellékhatás igazolható (gyógyszeres terápia mellett tünetekkel járó asztma vagy COPD, invazív vagy noninvazív terápiával nem befolyásolható, előrehaladott állapotú perifériás érbetegség), a kijelölt intézmény kardiológus szakorvosa az alábbi gyógyszert:*”
22. Dializált, fehérje, elektrolit- és folyadékbevitelben korlátozott betegek részére, akik magas energiatartalmú étrendkiegészítést és fehérjepótlást igényelnek, nephrológus szakorvos az alábbi készítményt:*”
3. Az R. 3. számú mellékletének a „C. Eü 50 százalékos támogatási kategória” részében a 9. a) 1. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. a) 1. Az asthma bronchiale (BNO: J45) ICS+LABA kombinációjával nem kontrollált formájában (az alábbi jellemzők közül három vagy több megléte: nappali tünetek legalább hetente kétszer, fizikai aktivitás korlátozottsága, éjszakai felébredés dyspnoe miatt, rohamoldó szükséglet több, mint kétszer egy héten, FEV1<80% alatt) a tüdőgyógyász, gyermek-tüdőgyógyász, gyermek-allergológus, belgyógyász-allergológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos, az alábbi gyógyszereket:*”