• Tartalom

51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról1

2008.05.05.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–13. §2

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelet 6. §-ával megállapításra kerülő 17. §-ának (10)–(11) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, valamint e rendelet 7. §, 9. §, 10. §-ának rendelkezéseit a 2007/2008. gazdálkodási év tekintetében is alkalmazni kell, a már lezárult gazdálkodási évek tekintetében e rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(2)–(5)3

1. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában engedélyezett növényvédő
szerek közül használható, illetve tiltott növényvédő szer hatóanyagok jegyzéke
aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

 

őszi búza

árpa

kukorica

napraforgó

repce

gombaölő
szer
hatóanyagok

 

 

 

 

 

rovarölő
szer
hatóanyagok

fenitrotion
karbofurán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

fenitrotion
karbofurán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz*

karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

fenitrotion
karbofurán
klórpirifosz****
cipermetrin****

gyomirtó
szer
hatóanyagok

glifozát**
klórszulfuron

glifozát**
klórszulfuron

glifozát***

glifozát***

 

megjegyzés

 * Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
 ** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
*** Kizárólag ősszel, egy alkalommal kijuttatva alkalmazható.

 

burgonya

cukorrépa

lucerna

szója

borsó

gombaölő
szer
hatóanyagok

 

 

 

 

 

rovarölő
szer
hatóanyagok

karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metilazinfosz

fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
metilazinfosz
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

fenitrotion

karbofurán

fenitrotion
klórpirifosz

gyomirtó
szer
hatóanyagok

 

 

 

glifozát*

 

megjegyzés

* Kizárólag vetés előtt használható.

ab) A tanyás gazdálkodás célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

 

őszi búza

árpa

kukorica

napraforgó

repce

gombaölő
szer
hatóanyagok

karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram
proquinazid

karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram
proquinazid

 

karbendazim

karbendazim

rovarölő
szer
hatóanyagok

fenitrotion
karbofurán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

fenitrotion
karbofurán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz*

foszalon
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

fenitrotion
foszalon
karbofurán
klórpirifosz

gyomirtó
szer
hatóanyagok

2,4-D
glifozát**
klórszulfuron
triaszulfuron
dikamba
metszulfuron-
metil
flupirszulfuron-
metiltifenszul-
furon-metil

2,4-D
glifozát**
klórszulfuron
triaszulfuron
dikamba
metszulfuron-
metil
flupirszulfuron-
metiltifenszul-
furon-metil

2,4-D
glifozát**
dikamba
diquat-dibro-
mid***
flumetszulam
imazamox
tifenszulfuron-
metil
topramezon
tembotrion

glifozát**
alaklór
bifenox
diquat-dibro-
mid***
glufozinát-
ammónium***
bromoxinil***

diquat-dibro-
mid***
glufozinát-
ammónium***
bromoxinil***

megjegyzés

 * Csak kukurbitacinnal kombinálva használható.
 ** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Földi géppel kijuttatva alkalmazható.

 

burgonya

cukorrépa

lucerna

szója

borsó

gombaölő
szer
hatóanyagok

 

karbendazim

kaptán

karbendazim

karbendazim

rovarölő
szer
hatóanyagok

foszalon
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metam-nátrium
metilazinfosz

fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metilazinfosz
oxidemeton-
metil

fenitrotion
foszalon

cihexatin
karbofurán

fenitrotion
klórpirifosz

gyomirtó
szer
hatóanyagok

diquat-dibromid

 

diquat-dibromid*
diuron
tifenszulfuron-
metil
glufozinát-
ammónium*

glifozát**
diquat-dibromid*
imazaquin
tifenszulfuron-
metil
glufozinát-
ammónium*

diquat-dibromid*
glufozinát-
ammónium*

megjegyzés

 * Földi géppel kijuttatható.
** Kizárólag vetés előtt használható.

ac) Az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramokban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

 

őszi búza

árpa

kukorica

napraforgó

repce

gombaölő
szer
hatóanyagok

karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram
tiofanát-metil
TMTD
pikoxistrobin***
azoxistrobin***
proquinazid

karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram
tiofanát-metil
TMTD
pikoxistrobin***
azoxistrobin***
proquinazid

TMTD

TMTD
karbendazim

karbendazim

rovarölő
szer
hatóanyagok

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipemetrin
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion
karbofurán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil
zeta-cipermetrin

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion
karbofurán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil
zeta-cipermetrin

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz*
pirimifosz-metil
zeta-cipermetrin

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
foszalon
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrindi-
klórfosz
eszfenvalerát
fenitrotion
foszalon
karbofurán
klórpirifosz
pirimifosz-metil
zeta-cipermetrin

gyomirtó
szer
hatóanyagok

2,4-D
glifozát**
klórszulfuron
triaszulfuron
dikamba
metszulfiuron-
metil
flupirszulfuron-
metil
tifenszulfuron-
metil

2,4-D
glifozát**
klórszulfuron
triaszulfuron
dikamba
metszulfuron-
metil
flupirszulfuron-
metil
tifenszulfuron-
metil

2,4-D
glifozát**
dikamba
diquat-dibromid
flumetszulam
imazamox
tifenszulfuron-
metil
topramezon
tembotrion

alaklór
glifozát**
bifenox
diquat-dibromid
glufozinát-
ammónium
bromoxinil

diquat-dibromid
klomazon
glufozinát-
ammónium
bromoxinil

megjegyzés

 * Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
 ** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.

 

burgonya

cukorrépa

lucerna

szója

borsó

gombaölő
szer
hatóanyagok

tiofanát-metil

karbendazim
tiofanát-metil

 

karbendazim

karbendazim

rovarölő
szer
hatóanyagok

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
eszfenvalerát
foszalon
fosztiazat
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metam-nátrium
metilazinfosz
oxamil

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metilazinfosz
oxidemeton-
metil
zeta-cipermetrin

cink-foszfid
dimetoát
fenitrotion
foszalon
metomil

cihexatin
cink-foszfid
diklórfosz
karbofurán

cink-foszfid
diklórfosz
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion
klórpirifosz
metomil
teflutrin

gyomirtó
szer
hatóanyagok

diquat-dibromid
klomazon

 

diquat-dibromid
diuron
tifenszulfuron-
metil
glufozinát-
ammónium

glifozát*
diquat-dibromid
imazaquin
tifenszulfuron-
metil
klomazon
glufozinát-
ammónium

diquat-dibromid
klomazon
glufozinát-
ammónium

megjegyzés

* Kizárólag vetés előtt használható.

b) Az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

 

őszi búza

árpa

kukorica

napraforgó

repce

gombaölő
szer
hatóanyagok

flutriafol
fluzilazol
pikoxistro-
bin****

flutriafol
fluzilazol
pikoxistro-
bin****

 

 

 

rovarölő
szer
hatóanyagok

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
karbofurán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil
zeta-cipermetrin

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
karbofurán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil
zeta-cipermetrin

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz*
zeta-cipermetrin

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
oxidemeton-
metil

alfametrin
cink-foszfid
cipermet-
rin*****
eszfenvalerát
karbofurán
klórpiri-
fosz*****
zeta-cipermetrin

gyomirtó
szer
hatóanyagok

glifozát**
klórszulfuron

glifozát**
klórszulfuron

flumetszulam
glifozát***’

glifozát***
alaklór

 

megjegyzés

  * Csak mikrokapszulázot formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
  ** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
 *** Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
 **** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.
***** Kizárólag ősszel, egy alkalommal juttatható ki.

 

burgonya

cukorrépa

lucerna

szója

borsó

gombaölő
szer
hatóanyagok

 

 

 

 

 

rovarölő
szer
hatóanyagok

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
eszfenvalerát
fosztiazat
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metam-nátrium
metilazinfosz
oxamil

béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metilazinfosz
oxidemeton-metil
zeta-cipermetrin

cink-foszfid
dimetoát
metomil

cihexatin
cink-foszfid
diklórfosz
karbofurán

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
deltametrin
diklórfosz
eszfenvalerát
fenitrotion
klórpirifosz
metomil

gyomirtó
szer
hatóanyagok

 

 

 

glifozát*

 

megjegyzés

* Kizárólag vetés előtt használható.

c) Az integrált zöldségtermesztésben felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

Káposztafélék

zöld

sárga

vetőmagcsávázás

iprodion
kaptán
TMTD

 

tő- és gyökérrothadás,
palántadőlés

TMTD
Streptomyces griseoviridis

ftálimid származékok:
folpet**

peronoszpóra

azoxistrobin
rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)

ftálimid származékok:
kaptán**
ditiokarbamátok és kombinációik:
mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid

lisztharmat

kén

 

talajlakó
kártevők

diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)
teflutrin

 

házatlan csigák

 

metaldehid

lótücsök

fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)

 

hernyókártevők, földibolhák

Bacillus thuringiensis v. Kurstaki
indoxakarb
lufenuron
spinozád*
teflubenzuron
tiametoxám
Trichogramma pintoi + T. evanescens

diazinon*
(legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
klórpirifosz-metil*
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)

levéltetvek

 

diazinon* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
malation*
(legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
pirimikarb**
tiametoxám**

gyomnövények

fluazifop-P-butil

trifluralin*
pendimetalin*
napropamid*
klomazon*

egyéb

etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na

 

megjegyzés

 * Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanács- adó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyész-
időszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidőszakban.

Fokhagyma

zöld

sárga

vetőmagcsávázás

mankoceb
tiofanát-metil
TMTD

 

gombabetegségek

azoxistrobin
kén
rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)

mankoceb**

talajlakó kártevők

diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)
teflutrin

 

lótücsök

fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)

 

házatlan csigák

 

metaldehid

állati kártevők (lombkártevők)

 

dimetoát*
fenitrotion* (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)

gyomnövények

pendimetalin
S-metolaklór

 

egyéb

etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na
pinolén

 

megjegyzés

 * Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanács- adó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használ-
hatók a tenyészidőszakban.

Vöröshagyma

zöld

sárga

vetőmag, szaporítóanyag csávázás

himexazol
kaptán
mankoceb
tiofanát-metil
TMTD

 

baktériumos betegségek

rézoxid
rézoxiklorid
rézhidroxid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
cimoxanil + rézoxiklorid

 

gombabetegségek

azoxistrobin
benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid
dimetomorf + rézoxiklorid
iprovalikarb + rézoxiklorid
metalaxil-M (mefenoxam) + réz
propamokarb
rézhidroxid
rézoxiklorid
rézszulfát
rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**
dimetomorf + mankoceb**
mankoceb**
foszetil-Al (efozit-Al) + rézoxiklorid**
metalaxil-M(mefenoxam) + folpet**
fluazinam

talajlakó kártevők

diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)
teflutrin

oxamil*

lótücsök

fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)

 

házatlan csigák

 

metaldehid

állati kártevők (lombkártevők)

 

dimetoát*
fenitrotion* (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)
klórpirifosz-metil*
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
tiametoxám**

gyomnövények

kletodim
propaquizafop
fluazifop-P-butil
quizalofop-P-tefuril
haloxifop-R-metilészter
linuron
propaklór
propizoklór
fenmedifam + dezmedifam + etofumezát ioxinil
S-metolaklór

oxifluorfen
klopiralid
pendimetalin

egyéb

etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na pinolén

 

megjegyzés

 * Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanács- adó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyag- csoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használ-
hatók a tenyészidőszakban.

Paprika

zöld

sárga

vetőmagcsávázás

himexazol
kaptán
TMTD

 

palántadőlés

metiram
propamokarb
Streptomyces griseoviridis
TMTD

 

talajlakó kártevők

diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)
teflutrin

 

talajlakó gombák

Coniothyrium minitans
propamokarb

 

lótücsök

fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)

 

házatlan csigák

 

metaldehid

alternáriás és szeptóriás
levélfoltosság

azoxistrobin
iprodion
rézoxid
rézoxiklorid
rézhidroxid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)

ftálimid származékok:
kaptán**
kaptán + rézoxiklorid
ditiokarbamátok és kombinációik:
mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid
metiram**
propineb**

lisztharmat

azoxistrobin
kén

azolok:
miklobutanil**
penkonazol**

baktériumos betegségek

rézhidroxid
rézhidroxid + növényi olaj
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
rézoxid

mankoceb** + rézoxiklorid

bagolylepkék

indoxakarb
lufenuron
Trichogramma pintoi + T. evanescens

diazinon* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)

levéltetvek

alifás zsírsav
etilalkoholos növényi kivonat
növényi olaj
paraffinolaj
paraffinolaj + Atplus 300 F
paraffinolaj + rézoleát
zsírsav
flonikamid

acetamiprid**
diazinon* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
imidakloprid**
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
pirimikarb**
tiametoxám**

atkák

alifás zsírsav
fenbutatin-oxid
propargit

piridaben**
tebufenpirad**

gyomnövények

trifluralin
pendimetalin
napropamid
propaquizafop
fluazifop-P-butil
quizalofop-P-tefuril
quizalofop-P-etil
kletodim

klomazon*

egyéb

etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na

 

megjegyzés

 * Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanács- adó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal
(a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használ-
hatók a tenyészidőszakban.

Paradicsom

zöld

sárga

vetőmagcsávázás

himexazol
kaptán
mankoceb
TMTD

 

palántadőlés

himexazol
mankoceb
propamokarb
Streptomyces griseoviridis
TMTD

 

talajlakó gombák

Coniothyrium minitans

 

talajlakó kártevők

diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)
teflutrin

 

lótücsök

fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)

 

házatlan csigák

 

metaldehid

gombabetegségek

azoxistrobin
benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid
dimetomorf + rézoxiklorid
iprodion
kén
klórtalonil
metalaxil-M (mefenoxam) + rézoxiklorid
rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**
dimetomorf + mankoceb**
mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid
mankoceb** + zoxamid
metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb**
metiram**
propineb**
csoportot nem képező egyéb hatóanyag-kombinációk:
foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid
trifloxistrobin + cimoxanil
ciazofamid
kaptán + rézoxiklorid

baktériumos betegségek

rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)

mankoceb** + rézoxiklorid

bagolylepkék

indoxakarb
Trichogramma pintoi + T. evanescens

 

levéltetvek

alifás zsírsav
etilalkoholos növényi kivonat
zsírsav

acetamiprid**
dimetoát*
imidakloprid**
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
pirimikarb**
tiametoxám**

atkák

alifás zsírsav
fenbutatin-oxid

piridaben**

burgonyabogár

Bacillus thuringiensis v. tenebrionis

acetamiprid**

gyomnövények

fluazifop-P-butil
haloxifop-R-metilészter
kletodim
metribuzin
napropamid
pendimetalin
quizalofop-P-etil
S-metolaklór
trifluralin

 

egyéb

etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na

 

megjegyzés

 * Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanács-
adó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használ-
hatók a tenyészidőszakban.

Kabakosok

zöld

sárga

vetőmagcsávázás

himexazol
kaptán
TMTD

 

palántadőlés

Streptomyces griseoviridis

 

talajlakó kártevők

diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)
teflutrin

 

lótücsök

fenitrotion + malation (legfeljebb 2008. november 25-ig használható)

 

házatlan csigák

 

metaldehid

peronoszpóra

benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid
dimetomorf + rézoxiklorid
klórtalonil
propamokarb
rézhidroxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
rézszulfát + kén
rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**
dimetomorf + mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid
metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb**
miklobutanil + mankoceb**
foszfonsavszármazékok:
foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid
foszetil-Al (efozit-Al)**
ftálimid származékok:
folpet**
kaptán**
kaptán + rézoxiklorid
strobilurinok és kombinációik:
azoxistrobin**
trifloxistrobin** + cimoxanil

lisztharmat

kén

strobilurinok és kombinációik:
azoxistrobin**
krezoxim-metil**
krezoxim-metil + metiram**
trifloxistrobin** + cimoxanil
azolok, pirimidinek:
fenarimol** (hajtatott uborka kivételével legfeljebb 2008. június 30-ig használható)
miklobutanil**
penkonazol**
csoportot nem képező egyéb hatóanyagok:
dinokap** (legfeljebb2008. június 30-ig használható)
tiofanát-metil**

baktériumos betegségek

rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)

mankoceb** + rézoxiklorid

egyéb gombabetegségek

Coniothyrium minitans
rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
Trichoderma harzianum

azoxistrobin**
mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid
ftálimid származékok:
kaptán**
folpet **

levéltetvek

alifás zsírsav
növényi olaj
paraffinolaj
paraffinolaj + Atplus 300 F
paraffinolaj + rézoleát

acetamiprid**
diazinon* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
imidakloprid**
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
pirimikarb**
tiametoxám**
zeta-cipermetrin

tripszek

 

diklórfosz* (legfeljebb 2008. december 6-ig használható)
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)

bagolylepkék

indoxakarb
lufenuron

 

atkák

alifás zsírsav
fenbutatin-oxid
flufenzin (ess. use)

abamektin***
piridaben**

gyomnövények

S-metolaklór

klomazon

egyéb

etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na
természetes gyanta + réz-szappan

 

megjegyzés

 * Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanács- adó írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal
(a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
 ** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal használ-
hatók a tenyészidőszakban.
*** Kizárólag görög- és sárgadinnyében maximum két alkalommal használható.

d) Az integrált zöldségtermesztésben nem használható növényvédő szer hatóanyagok

 

csemegekukorica*

zöldborsó*

gombaölő
szer
hatóanyagok

 

karbendazim

rovarölő
szer
hatóanyagok

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz**
zeta-cipermetrin

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
deltametrin
diklórfosz
eszfenvalerát
fenitrotion
klórpirifosz
metomil

gyomirtó
szer
hatóanyagok

 

imazamox
klomazon
lenacil
linuron
MCPB

megjegyzés

 * A jelölt kultúrák esetén csak a nem használható hatóanyagok kerültek meghatározásra. A be nem sorolt, de az adott kultúrában engedélyezett hatóanyagot tartalmazó készítményeket az engedélyokiratoknak megfelelően kell alkalmazni.
** Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.

e) Az integrált ültetvény célprogramban felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

 

zöld

sárga

piros

gombaölő
szer
hatóanyagok

strobilurinok és analógok:
azoxistrobin**
trifloxistrobin**
famoxadon***
fenamidon***
anilinprimidinek:
ciprodinil**
pirimetanil**
dikarboximidek:
iprodion**
procimidon** (legfeljebb 2008. június 30-ig használható)
réztartalmú hatóanyagok:
rézoxiklorid**
rézszulfát* (tribázikus-rézszulfát)
rézhidroxid*
rézoleát*
rézoxid*
csoportot nem képező egyéb hatóanyagok:
dimetomorf***
bupirimát**
fenhexamid**
cimoxanil***
fluazinam
klórtalonil*****
zoxamid***
kalcium-poliszulfid*
poliszulfidkén*
meptildinokap
metrafenon

strobilurinok:
piraklostrobin**
krezoxim-metil**
azolok, pirimidinek:
difenokonazol**
dinikonazol**
fluquinkonazol**
fluzilazol** (legfeljebb 2008. június 30-ig használható)
hexakonazol** (legfeljebb 2008. május 22-ig használható)
miklobutanil**
penkonazol**
proquinazid**
propikonazol**
prokloráz**
tebukonazol**
triadimenol**
tetrakonazol**
trifiumizol**
fenarimol** (legfeljebb 2008. június 30-ig használható) ditiokarbamátok, diszulfidok:
metiram*****
mankoceb*****
propineb*****
TMTD*****
ftálimid származékok:
folpet*****
kaptán*****
fenilamidok:
benalaxil***
metalaxil-M (mefenoxam)***
csoportot nem képező egyéb hatóanyagok:
(foszetil-Al) efozit-Al**
dodin**
spiroxamin**
kén*
Trichoderma harzianum
T-39
ditianon*****
tiofanát-metil****
iprovalikarb***
boscalid**
quinoxifen**
bentiavalikarb

karbendazim
dinokap
tiofanát-metil

megjegyzés

  * Réz vagy kén érzékenység figyelembevételével alkalmazható.
  ** A hatóanyag, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható (a szürkepenész és monília elleni hatóanyagok két alkalommal).
 *** Eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel kombinálva kell alkalmazni.
 **** Csak csonthéjasokban használható.
***** Évente legfeljebb négy alkalommal használható. A szőlőültetvényekben réz hatóanyagú készítmények a tenyészidőszak alatt (lemosó permetezésekkel együtt) legfeljebb 6 kg/ha fémréz hatóanyag mennyiségben használhatók összesen.

 

zöld

sárga

piros

rovarölő
szer
hatóanyagok

alifás-zsírsav
Bacillus thuringiensis
diflubenzuron
etilalkoholos növényi kivonat
fenoxikarb
indoxakarb
flonikamid
kalcium-poliszulfid
lufenuron
metoxifenozid
novaluron
növényi olaj (repceolaj)
paraffinolaj
pimetrozin
pirimikarb
poliszulfidkén
spinozád*
teflubenzuron
triflumuron
vazelinolaj

neonikotinoidok:
acetamiprid*
tiakloprid*
tiametoxám*
klotianidin
szerves foszforsavészterek: diazinon* (legfeljebb 2008. december 6-ig használható)
foszalon* (legfeljebb 2008. június 22-ig használható)
klórpirifosz****
klórpirifosz-metil*
malation* (legfeljebb 2008. december 6-ig használható)
rovarnövekedést szabályozók: flufenoxuron*
spirodiklofen*
fenoxikarb + lufenuron*
piretroidok:
deltametrin***
lambda-cihalotrin***
tau-fluvalinat*
teflutrin
csoportot nem képező egyéb hatóanyagok:
abamektin**
metaldehid
tebufenpirad*

alfametrin
ásványolaj
béta-ciflutrin
bifentrin
cipermetrin
deltametrin
imidakloprid
diklórfosz
dimetoát
eszfenvalerát
etofenprox
fenitrotion
klórpirifosz
lambda-cihalotrin
metamidofosz
metám-ammónium
metilazinfosz
metomil
orsóolaj
oxidemeton-metil
zeta-cipermetrin

megjegyzés

  * A hatóanyag a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható.
 ** Csak körtében évente legfeljebb három alkalommal használható.
 *** Csak cseresznye és meggy kultúrában használható évente egy alkalommal az érési időszak folyamán kizárólag cseresznyelégy ellen.
**** Csak mikrokapszulázott formulációban, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható

 

zöld

sárga

piros

atkaölő
szer
hatóanyagok

fenbutatin-oxid
flufenzin (ess. use)
hexitiazox
kalcium-poliszulfid
napraforgóolaj
növényi olaj (repce)
paraffinolaj
poliszulfidkén
propargit
vazelinolaj

fenazaquin*
fenpiroximat*
flufenoxuron*
piridaben*
spirodiklofen*
tebufenpirad*

abamektin
ásványolaj
cihexatin
orsóolaj

megjegyzés

* Évente 1 alkalommal használható

 

zöld

sárga

piros

gyomirtó
szer
hatóanyagok

glifozát*
glufozinát-ammónium*
haloxifop-R-metilészter
fluazifop-P-butil
quizalofop-P-etil
propaquizafop

diklobenil
diquát-dibromid*
flazaszulfuron
flumioxazin
terbutilazin
S-metolaklór
napropamid
oxifluorfen
pendimetalin

acetoklór
diuron
MCPA
fluroxipir
linuron

megjegyzés

* Gyomfoltok kezelésére, terelőlemez használatával alkalmazható.

 

zöld

sárga

egyéb szerek
(hatóanyagok)

Vulneron (naftil ecetsav + karboxi-metil-rutin)
Frigocur (alfa-naftil-ecetsav)
Dendrocol 17 SK (természetes gyanta + rézszappan)
Vadóc (Dendrocol 17 SK + Silvacol T + merkaptán + adalék)
Vadicell (Dendrocol 17 SK + Silvacol T + mavicell)
Fabalzsam (perubalzsam + ichtiol)
Fadoktor (perubalzsam + ichtiol + glicerin)
Fagél (akrilsavészter-sztirol kopolimer)
Nevibes (kinin-hidroklorid)
Nevirol (ftalanilsav) (ess. use)
Phyl-set (gibberelinsav + naftoxiecetsav)
Florasca (huminsav + gyógynövénykivonat)
Dirigol N (2-(1-naftil)-acetamid)
Silwet L-77 (trisiloxan)
Agrocer 010 (etoxilált montánsav)
Agrofix (poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxi-komplex)
Antivad (kátrány + gyanta + olaj + gyapjúzsír)
Atonik (5-nitroguajakol Na só + o-nitro-fenol Na só + p-nitro-fenol Na só)
Bio-Film (alkil-aril-polietoxi-etanol)
Biokoll E (fehérje-cink-komplex)
Buvad H (kvarchomok + denaturált szesz + ragasztóanyag)
Buvad R (kvarchomok + denaturált szesz + ragasztóanyag)
Fitosept (troklosen-Na)
Regalis WG (prohexadion-kalcium)
Nonit (dioktil-szulfo-szukcinát-Na)

Hyspray* (etoxilált zsíramin)
etefon**

megjegyzés

 * Évente legfeljebb két alkalommal használható.
** Érésszabályozásra és gépi betakarítás elősegítésére használható.

2. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. Az R. 8. számú mellékletének alcíme és jelmagyarázata helyébe a következő szövegrész lép:
[Egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokra vonatkozó előírások ellenőrzési szempontjai]
,,Jelmagyarázat
1. A programba való belépéskor, majd a program utolsó évében az alábbi elemekre (bővített) talajvizsgálat elvégzése: pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu. Amennyiben a programba való belépés első gazdálkodási éve 2004., úgy a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2004. január 1., végső időpontja 2005. december 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2005. december 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak.
A támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2009. május 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az igazolást/átvételi elismervényt az MVH a földhasználó által önkéntesen vállalt célprogram(ok) előírásainak ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el. Tápanyag-gazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni. Talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező tápanyag-gazdálkodási terv készítése.
2. A programba való belépéskor, majd a program utolsó évében az alábbi elemekre (teljes körű) talajvizsgálat elvégzése: pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu, toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As. Amennyiben a programba való belépés első gazdálkodási éve 2004., úgy a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2004. január 1., végső időpontja 2005. december 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2005. december 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az igazolást/átvételi elismervényt az MVH a földhasználó által önkéntesen vállalt célprogram(ok) előírásainak ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el.
A támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2009. május 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az igazolást/átvételi elismervényt az MVH a földhasználó által önkéntesen vállalt célprogram(ok) előírásainak ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el. Tápanyag-gazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni. Talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező tápanyag-gazdálkodási terv készítése.
3. E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a tiltott növényvédő szer hatóanyagok listáját.
4. A vetésszerkezetre vonatkozó előírásokat a célprogramba bevitt területre vonatkozóan, az 5 éves támogatási időtartam alatt kell megvalósítani.
5. Ezekben az esetekben a szankció csak arra az egyedre vonatkozik, amelynél a szabálytalanságot megállapították.
P1 Az elkövetett szabálytalanság esetén az érintett parcellák a támogatásból egy évre kivonásra kerülnek.
P2 Az elkövetett szabálytalanság esetén a gazdálkodó a célprogramból egy gazdálkodási évre kizárásra kerül.
P3 Az elkövetett szabálytalanság esetén a gazdálkodó az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig a célprogramból kizárásra kerül.
P4 Az elkövetett szabálytalanság esetén az érintett parcella az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig a programból kizárásra kerül.
A) Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport-ellenőrzési szempontjai”
2. Az R. 8. számú melléklete B) pont 1. a) alpontjának B.1. a) Füves élőhelyek kezelése célprogram 2. sora helyébe a következő szövegrész lép:

[Ellenőrzési szempontok

A szempont
teljesítése esetén adandó
pontérték

Az előírástól való eltérés,
illetve annak mértéke

Eltérés esetén adandó pontérték

Első alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.1. Alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok
B.1. a) Füves élőhelyek kezelése célprogram]

„A legelőt a gyeptípuson- ként megadott alsó és felső állatsűrűségi határok figyelembevételével kell hasznosítani

10

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás

9

8

7

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás

6

P2

P3

3. Az R. 8. számú melléklete B) pont 2. alpontjának B.2. Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram 5. sora helyébe a következő szövegrész lép:

[Ellenőrzési szempontok

A szempont
teljesítése esetén adandó
pontérték

Az előírástól való eltérés,
illetve annak mértéke

Eltérés esetén adandó pontérték

Első alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.2. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram]

„A legelőt a gyeptípusonként megadott alsó és felső állatsűrűségi határok figyelembevételével kell hasznosítani

10

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás

9

8

7

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás

6

P2

P3

4. Az R. 8. számú melléklete B) pont 3.1. alpontjának B.3.1. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 7. sora az alábbiak szerint módosul:

[Ellenőrzési szempontok

A szempont
teljesítése esetén adandó
pontérték

Az előírástól való eltérés,
illetve annak mértéke

Eltérés esetén adandó pontérték

Első alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.3. – Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási célprogramjai
B.3.1. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram]

„A legeltethető állatsűrűségnek 0,2–1 állategység/ha érték között kell lennie

10

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás

9

8

7

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás

6

P2

P3

5. Az R. 8. számú melléklete B) pont 3.2. alpontjának B.3.2. Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 9. sora az alábbiak szerint módosul:

[Ellenőrzési szempontok

A szempont
teljesítése esetén adandó pontérték

Az előírástól való eltérés,
illetve annak mértéke

Eltérés esetén adandó pontérték

Első alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.3. – Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási célprogramjai
B.3.2. Gyepgazdálkodás haris élőhely]

„A legeltethető állatsűrűségnek 0,2–1 állategység/ha érték között kell lennie

10

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás

9

8

7

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás

6

P2

P3

6. Az R. 8. számú melléklete B) pont 3.3. alpontjának B.3.3. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 10. sora az alábbiak szerint módosul:

[Ellenőrzési szempontok

A szempont
teljesítése esetén adandó
pontérték

Az előírástól való eltérés,
illetve annak mértéke

Eltérés esetén adandó pontérték

Első alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.3. – Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási célprogramjai
B.3.3. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram]

„A legeltethető állatsűrűségnek 0,2–1 állategység/ha érték között kell lennie

10

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, de a gyepben nem történt károsodás

9

8

7

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől eltér, és a gyepben is történt károsodás

6

P2

P3

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 27. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–13. §-t a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 14. § (2)–(5) bekezdését a 14. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére