• Tartalom

7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet

7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a (6) bekezdésben foglaltakat 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az 1. és a 2. §, valamint a (4) és (5) bekezdés e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Az 1. és a 2. §-ban foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését megelőzően fizetett vizitdíjakra, kórházi napidíjakra és az azok alapján kiállított számlákra, nyugtákra is alkalmazni kell.

(3)3

(4)–(5)4

(6)–(9)5

Melléklet a 7/2008. (I. 23.) Korm. rendelethez6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 166. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–2. § e rendelet 3. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 14. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (4)–(5) bekezdése e rendelet 3. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (6)–(9) bekezdése e rendelet 3. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 14. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére