• Tartalom

73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2008.04.04.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt, a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat az Ngt. 2. §-ának alkalmazásával kell megállapítani.

(3) A 2. számú mellékletben felsorolt szakhatósági ügyekben eljáró szakhatóságot az Ngt. 2. §-ának alkalmazásával kell megállapítani.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

1. számú melléklet a 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, valamint a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek

 

Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

1.

A volt Honvéd Főparancsnokság és Honvédelmi Minisztérium épületében a Vár és Palota látogatói központjának kialakítása

Hrsz.: 6462

Építésügyi hatósági
engedélyek

2.

Szent György tér helyreállítása, területrendezése

Hrsz.: 6456/1

3.

Csikós udvarban Lovas bemutatóhely létrehozása
Szárazárokban madárröpde kialakítása

Hrsz.: 6452/1

4.

Déli és keleti várlejtő parkjainak rendezése

Hrsz.: 6452/1, 6452/3

5.

Szabadtéri színpad kialakítása, környezetrendezése

Hrsz.: 6452/1

6.

Nagyrondella parkosítása, Zsigmond-torony revitalizálása

Hrsz.: 6452/3

7.

Szent György tér nyugati oldalának rendezése: történelmi szabadtéri és pinceszinti bemutatóhelyek és hozzá kapcsolódva gyalogos sétányok kialakítása

Hrsz.: 6452/1, 6453/2, 6455/1

8.

Palota rekonstrukció I. ütem, „Vízhordó lépcső” revitalizálásával új megközelítési útvonal kialakítása

Hrsz.: 6452/1, 6452/2

2. számú melléklet a 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatósági ügyek
– Tűzvédelem
– Egészségügy
– Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy
– Útügy (a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében)
– Építésügy
1

A rendeletet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2011. december 24. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 4. § (3) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére