• Tartalom

77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2011.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngt.) 12. §-ának (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következő beruházások képezik:

a) M0 déli szektor építése;

b) M0 útgyűrű keleti szektor 4. sz. főút és M3 autópálya közötti szakaszának, illetve az M31 autópályának M0–M3 közti szakaszának megépítése;

c) M4 autóút Monor – Pilis elkerülő szakasz építése;

d) M7 építése Balatonkeresztúr – Nagykanizsa között;

e) M43 gyorsforgalmi út Szeged (5. sz. főút) – Makó (4416 j. út) közötti szakasz kivitelezése;

f) M85 Csorna elkerülő szakasz I. ütem;

g) Útrehabilitációs Program II. ütem 2., 6., 42., 47. és 56. sz. főutak rehabilitációja;

h) 76. sz. főút Zala megyei szakaszai 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítése;

i) 86. sz. főút 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítése Körmend–Rédics (o.h.) között;

j) 61. sz. főút somogy megyei szakasz 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítése 4 szakaszon;

k) 67. sz. főút burkolatmegerősítése, kerékpárút, elkerülő út – I. szakasz: Kaposfüredi elkerülő út;

l) 3. és 35. sz. főutak rehabilitációja;

m) 47. sz. főút Algyő–Hódmezővásárhely négysávosítás III. ütem;

n) 511. sz. főút Baja É-i elkerülő szakasz építése III. ütem.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el,

a) a 2. számú mellékletben meghatározott ügyekben az ott meghatározott szervek járnak el;

b) a 2. számú mellékletben nem szereplő ügyekben a szakhatóságként közreműködő szervet az Ngt. 2. §-ának alkalmazásával kell megállapítani.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

1. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez2

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

 

Beruházás és azonosító adatai

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

1.

M0 déli szektor építése

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2.

M0 útgyűrű keleti szektor 4. sz. főút és M3 autópálya közötti szakaszának, illetve az M31 autópályának M0-M3 közti szakaszának megépítése, 2004/HU/16/C/PT/002

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

A tervbe vett M4 autóút hiányzó Pest megyei szakaszok kiépítése:
LOT1. 4. sz. főút Monor-Pilis elkerülő
LOT2.4. sz. főút 51,0-56,0 km sz. közötti szakasz négynyomúsítása
LOT3. 4. sz. főút 60,6-69,6 km sz. közötti szakasz négynyomúsítása
(NFH-TRA-5/2005.)

közúthatósági engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

4.

M7 építése Balatonkeresztúr-
Nagykanizsa között
170+700 - 206+200 km szelvény

közúthatósági engedélyek a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

M43 gyorsforgalmi út Szeged (5. sz. főút) - Makó (4416 j. út) közötti szakasz kivitelezése

közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

6.

M85 Csorna elkerülő szakasz I. ütem

Közúthatósági engedélyek
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

7.

ISPA 2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs Program II. ütem 2., 6., 42., 47. és 56. sz. főutak rehabilitációja

Közúthatósági engedélyek

az illetékes megyei Kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8.

76. sz. főút Zala megyei szakaszai 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítése
27+217-53+933 km szelvények és
61+700-77+500 km szelvények között

Közúthatósági engedélyek

Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

9.

86. sz. főút 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítése Körmend-Rédics (o.h.) között
0+000-37+774 km sz. és
37+774-52+100 km sz. között

Közúthatósági engedélyek

A Vas Megyei Kormányhivatal és a Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

10.

61. sz. főút Somogy megyei szakasz 11,5 t-s tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítése 4 szakaszon
511. a) 97+166-111+800 km sz.,
b) 128+292-138+300 km sz.,
c) 138+300-154+000 km sz.,
d) 154+600-186+694 km sz.

Közúthatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

vízjogi engedély

területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

11.

67. sz. főút burkolatmegerősítése, kerékpárút, elkerülő út -1. szakasz: Kaposfüredi elkerülő út

Közúthatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

12.

ISPA 2001/HU/16/P/PT/006 3. és 35. sz. főutak rehabilitációja

Közúthatósági engedélyek

Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

13.

47. sz. főút Algyő-Hódmezővásárhely négysávosítás III. ütem
202+450-207+000

Közúthatósági engedélyek

Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

14.

511. sz. főút 155+488-158-217 km sz. Baja É-i elkerülő szakasz építése III. ütem

Közúthatósági engedélyek

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

15.

Az 1.-14. pontban megjelölt beruházásokkal összefüggésben megvalósítandó, országos közutakon, helyi közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon lévő 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak

Közúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

2. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez3

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

 

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Közlekedés

 

 

a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetén
b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
b) fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

vasút, hajózás

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

légiközlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

Kulturális örökségvédelem

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

1

A rendeletet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. december 7. napjával.

2

Az 1. számú melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 210. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. számú melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 210. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére