• Tartalom

9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről1

2013.01.19.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendelet 1. számú mellékletében – régiónkénti bontásban – felsorolt intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga szervezésére a (2)–(4) bekezdésekben meghatározottak figyelembevételével.

(2) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény a 2. számú mellékletben megjelölt szakképesítés, szakképesítés-elágazás és szakképesítés-ráépülés tekintetében és az ott meghatározott régióban jogosult 2010. július 31-éig szakmai vizsga szervezésére.

(3) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény a 3. számú mellékletben megjelölt szakképesítés, szakképesítés-elágazás, ezek részszakképesítése(i), szakképesítés-ráépülés, valamint részszakképesítés tekintetében és az ott meghatározott régióban jogosult 2012. június 30-ig szakmai vizsga szervezésére.

(4) A 2. számú mellékletben és a 3. számú mellékletben nevesített szakképesítések tekintetében elnyert vizsgaszervezési jogosultságok a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló szociális és munkaügyi miniszteri rendeletnek a külön jogszabályokban megállapított jogosultságok a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel (a továbbiakban: R.) és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések közötti megfeleltetését szabályozó mellékletében megjelöltek szerint érvényesek, az R. 2006. március 31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények szerint szervezett képzések esetén.

2. §2 (1) Az 1. számú mellékletben megjelölt intézményeken kívül

a)3 a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) a szakképzésért és felnőttképzésért, valamint a foglalkoztatás-politikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés,

b)4

(2)5 Az NMH vizsgaszervezési jogosultsága kiterjed az R. 2006. március 31-én hatályos azon szakképesítéseinek – korábbi szabályok szerint megkezdett képzéseket követő – szakmai vizsgáira is, amelyek az e rendelet 4. számú mellékletében szerepelnek.

(3)6

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)7 A 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti szakképesítések tekintetében e rendelet szerint szervezett szakmai vizsgának, illetve e rendelet szerinti szakmai vizsgaszervezési tevékenységnek kell tekinteni az NMH – 2011. január 1-je és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet hatálybalépése8 közötti – szakmai vizsgáit, vizsgaszervezési tevékenységét is.

1. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint
Nyugat-Dunántúl régió

Sorszám

Az intézmény megnevezése

Az intézmény címe

1

Budapesti Gazdasági Főiskola

1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

2

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78

3

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.

4

ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

5

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

6

FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.

7

FEOT Foglalkoztatást Elősegítő, Oktató és Tanácsadó Kft.

9027 Győr, Bajza u. 11.

8

Gépipari Tudományos Egyesület

1027 Budapest, Fő utca 68.

9

Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8.

10

GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT.

9028 GYŐR, FEHÉRVÁRI U. 75.

11

INFORG Oktató, Tervező, Szervező Kft.

9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 3.

12

Ipartestületi Szakközépiskola

1074 Budapest, Hársfa utca 12.

13

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

9021 Győr Szent István út. 7.

14

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság

1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

15

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

16

KOPINT-DATORG Szakközépiskola

1065 Budapest Nagymező u. 37-39.

17

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola

9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

18

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.

19

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7635 Pécs, Donátusi út 25.

20

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.

21

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

22

OK-TAT-60 Kft.

3000 Hatvan, Tanács út 9.

23

ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRTŐ INTÉZET SZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

3300 EGER, ÉRSEK U. 10.

24

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft

1111 Budapest, Műegyetem rkp.9.

25

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.

26

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola

7621 Pécs, Mária u. 5-7.

27

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

28

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

1135. Budapest Mór u. 2-4

29

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola

8900 Zalaegerszeg, Ola utca 13.

30

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22.

31

Szombathelyi Regionális Képző Központ

9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 1-3.

32

SZTÁV Felnőttképző zRt.

1149 Budapest, Angol utca 36.

33

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs, 48-as tér 2.

Közép-Dunántúl régió

Sorszám

Az intézmény megnevezése

Az intézmény címe

1

Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 93.

2

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

2890. Tata, Hősök tere 9.

3

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78

4

DELIKATES FELNŐTTKÉPZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u. 50.

5

Dunaferr Szakközép -és Szakiskola

2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-2.

6

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.

7

ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

8

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

9

Gépipari Tudományos Egyesület

1027 Budapest, Fő u. 68.

10

Griff Vállalkozásfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8.

11

ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

12

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság

1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

13

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 10/A

14

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

15

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7635 Pécs, Donátusi út 25.

16

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.

17

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

18

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.

19

Országos Írásszakértő Intézet Szervező és Szolgáltató Kft.

3300 Eger, Érsek u. 10.

20

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft

1111. Budapest, Műegyetem rkp. 9.

21

Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.

22

Pannon Egyetem

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Pf. 158

23

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

24

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium

8420 Zirc Alkotmány u. 16.

25

Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

8200 Veszprém, Halle utca 3.

26

Székesfehérvári Regionális Képző Központ

8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123.

27

SZTÁV Felnőttképző zRt.

1149 Budapest, Angol utca 36.

28

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs, 48-as tér 2.

Dél-Dunántúl régió

Sorszám

Az intézmény megnevezése

Az intézmény címe

1

Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

7184 Lengyel, Petőfi utca 5.

2

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78

3

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.

4

ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

5

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium

7030 Paks, Dózsa György út 95.

6

Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium

7400 Kaposvár Pázmány Péter u.17.

7

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

8

Gépipari Tudományos Egyesület

1027 Budapest, Fő u. 68.

9

Ipartestületi Szakközépiskola

1074 Budapest, Hársfa utca 12.

10

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság

1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

11

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

12

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

13

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.

14

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7635 Pécs, Donátusi út 25.

15

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.

16

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

17

Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.

18

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

7623 Pécs, Rét u. 10.

19

Pécsi Regionális Képző Központ

7634 Pécs, Bázis út 10.

20

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola

7621 Pécs, Mária u. 5-7.

21

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

22

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

1135. Budapest Mór u. 2-4

23

Székesfehérvári Regionális Képző Központ

8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123.

24

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22.

25

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs, 48-as tér 2.

Közép-Magyarország régió

Sorszám

Az intézmény megnevezése

Az intézmény címe

1

Arany Alkony Kht.

1084 Budapest, Mátyás tér 6.

2

Atalanta Oktatási Kft.

1083 Budapest, Jázmin u. 10.

3

Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Vajda Péter u. 10/a.

4

Budapesti Gazdasági Főiskola

1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

5

Corvin köz Oktatási Központ Kft.

1082 Budapest, Kisfaludy utca 19.

6

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78

7

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.

1212 Budapest, Erdőalja u. 12.

8

DELIKATES FELNŐTTKÉPZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8000 Székesfehérvár, Prohászka O. U. 50.

9

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.

10

EFEB FELNŐTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft.

1134 Budapest, Botond u. 10.

11

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI)

1085 Budapest, Horánszky u. 15.

12

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

1097 Budapest, Ecseri út 3.

13

ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

14

Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35.

15

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

165

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.

17

Gépipari Tudományos Egyesület

1027 Budapest, Fő u. 68.

18

Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakértő, Oktató és Kutató Kft.

1118 Budapest, Budaörsi út 52. III. emelet

19

Ipartestületi Szakközépiskola

1074 Budapest, Hársfa utca 12.

20

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság

1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

21

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

22

KOPINT-DATORG Szakközépiskola

1065 Budapest Nagymező u. 37-39.

23

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft.

1074 Budapest, Szövetség utca 37.

24

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

3170 Szécsény, Haynald L. út 11.

25

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

26

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.

27

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1062 Budapest, Andrássy út 73-75.

28

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7635 Pécs, Donátusi út 25.

29

Metodika Oktatási Szolgáltató Kft

1031 Budapest, Csónakház u. 9.

30

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.

31

NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.

1138 Budapest, Váci út 186.

32

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

33

NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.

1091 Budapest, Üllői út 63.

34

OK-TAT-60 Kft.

3000 Hatvan, Tanács út 9.

35

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.

36

Országos Írásszakértő Intézet Szervező és Szolgáltató Kft.

3300 Eger, Érsek u. 10.

37

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft

1111 Budapest, Műegyetem rkp.9.

38

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola

1118. Budapest, Beregszász u. 10

39

OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft.

1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.

40

Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.

41

Pallas 70 Oktatási Kft.

1041 Budapest Árpád út 56. A lcsh. II. 4.

42

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

43

Pest Megyei Kereskedők és Vendéglátók Szövetsége

1119 Budapest, Tétényi út 100C

44

Plánet Oktatásszervező- és Termékelőállító Kft

1141 Budapest, Bosnyák u. 67.

45

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

1088 Budapest, Ludovika tér 1.

46

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

1135. Budapest Mór u. 2-4

47

Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft.

1073 Budapest Erzsébet krt. 7.

48

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola

6000 Kecskemét, Nyíri út 73.

49

Székesfehérvári Regionális Képző Központ

8000. Székesfehérvár Seregélyesi út 123.

50

Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 22.

51

SZTÁV Felnőttképző zRt.

1149 Budapest, Angol u. 36.

52

Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft.

2252 Tóalmás, Kossuth u. 68.

53

Tüske Kft.

2040 Budaörs, Budapesti út 124

54

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs, 48-as tér 2.

Észak-Magyarország régió

Sorszám

Az intézmény megnevezése

Az intézmény címe

1

Andrássy Gyula Szakközépiskola

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.

2

BOKIK Szolgáltató Kht.

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

3

Budapesti Gazdasági Főiskola

1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

4

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78

5

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.

1212 Budapest, Erdőalja u. 12.

6

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.

7

ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

8

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

1097 Budapest, Ecseri út 3.

9

Észak-magyarországi Regionális Képző Központ

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.

10

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

11

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.

12

Gépipari Tudományos Egyesület

1027 Budapest, Fő u. 68.

13

INTERN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

3527 Miskolc, Vásárhelyi u. 6.

14

Ipartestületi Szakközépiskola

1074 Budapest, Hársfa utca 12.

15

J. L. SEAGULL Szakképző Iskola

3100 Salgótarján, Meredek út 9.

16

Jakab Oktatási és Szakképzési Kft.

3525 Miskolc, Kis-Hunyad . 1.

17

Károly Róbert Főiskola

3200 Gyöngyös, Mátrai utca 36.

18

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri utca 5.

19

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság

1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

20

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

21

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

3170 Szécsény, Haynald L. út 11.

22

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.

23

Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.

3272 Visonta, Erőmű út 11.

24

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1062 Budapest, Andrássy út 73-75.

25

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7635 Pécs, Donátusi út 25.

26

Miskolci Egyetem

3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros

27

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.

28

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

29

OK-TAT-60 Kft.

3000 Hatvan, Tanács út 9.

30

Oktatási Stúdió 90 Kft.

3529 Miskolc, Csabai kapu 25.

31

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.

32

ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRTŐ INTÉZET SZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

3300 EGER, ÉRSEK U. 10.

33

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft

1111. Budapest, Műegyetem rkp. 9.

34

Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.

35

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

36

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

1135. Budapest Mór u. 2-4

37

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz.

38

Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium

3702 Kazincbarcika, Irinyi János utca 1.

39

Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző Iskola

1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em.5.

40

Szofisztika Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

1039 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em.5.

41

SZTÁV Felnőttképző zRt.

1149 Budapest, Angol utca 36.

42

Talentum 99 Oktatási Centrum Kft.

3300 Eger, II Rákóczi F. u. 28.

43

Tokaji Mezőgazdasági zakképző Iskola és Kollégium

3910 Tokaj, Tarcali út 52.

44

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs, 48-as tér 2.

Észak-Alföld régió

Sorszám

Az intézmény megnevezése

Az intézmény címe

1

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78

2

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.

1212 Budapest, Erdőalja u. 12.

3

Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási Központ

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

4

Debreceni Regionális Képző Központ

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

5

DELIKATES FELNŐTTKÉPZŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PROHÁSZKA O. UTCA 50.

6

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.

7

ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

8

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

1097 Budapest, Ecseri út 3.

9

Eötvös József Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium

4100 Berettyóújfalu, Eötvös út 1.

10

EUROKT-AKADÉMIA Szakképző és Szakmai Szolgáltató Kft.

2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

11

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.

12

Gépipari Tudományos Egyesület

1027 Budapest, Fő u. 68.

13

Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola

5000 Szolnok, Baross utca 37.

14

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium

4400 Nyíregyháza Árok u. 53.

15

Ipartestületi Szakközépiskola

1074 Budapest, Hársfa utca 12.

16

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelőségű Társaság

1077 Budapest, Rózsa 4-6.

17

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

18

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.

19

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1062 Budapest, Andrássy út 73-75.

20

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7635 Pécs, Donátusi út 25.

21

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.

22

New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft.

4400, Nyíregyháza , Rákóczi u. 16.

23

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

24

Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképző Kft.

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 102.

25

Nyíregyházi Regionális Képző Központ

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.

26

OK-TAT-60 Kft.

3000 Hatvan, Tanács út 9.

27

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 35-39.

28

ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRTŐ INTÉZET SZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

3300 EGER, ÉRSEK U. 10.

29

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft

111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. II.em

30

Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: 8803.

31

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1143 Budapest Szobránc u. 6-8.

32

Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-7.

33

PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

4800 VÁSÁROSNAMÉNY, KOSSUTH U. 35/2.

34

RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT.

4025 DEBRECEN, ARANY JÁNOS U. 12.

35

RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4931 Tarpa, Árpád utca 24.

36

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

1135. Budapest Mór u. 2-4

37

Sillabusz 2000 Humán Szolgáltatásokat Szervező Közkereseti Társaság

4033 Debrecen, Sámsoni út 67.

38

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz.

39

Szolnoki Főiskola

5000 Szolnok, Ady Endre út 9.

40

SZTÁV Felnőttképző zRt.

1149 Budapest, Angol utca 36.

41

Tüske Kft.

2040 Budaörs, Budapesti út 124

42

Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium

4440 Tiszavasvári Petőfi út 1.

43

Veress Ferenc Szakképző Iskola

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a.

44

VOFA Tanácsadó és Szervező Kft.

1037 Budapest, Testvérhegyi út 3.

45

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs, 48-as tér 2.

Dél-Alföld régió

Sorszám

Az intézmény megnevezése

Az intézmény címe

1

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

5600 Békéscsaba Puskin tér 1.

2

Békéscsabai Regionális Képző Központ

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.

3

Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ)

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78

4

CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.

1212 Budapest, Erdőalja u. 12.

5

Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium

6640 Csongrád, Jókai u. 14.

6

DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2510 Dorog, Bécsi u. 1/a.

7

ÉKKO Építőipari Közszolgáltató, Kereskedő és Oktató Kft.

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.

8

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.

9

Gépipari Tudományos Egyesület

1027 Budapest, Fő u. 68.

10

KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT 20.

11

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság

1077 Budapest, Rózsa u. 4-6.

12

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

13

KERESKEDŐK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.

14

KOPINT-DATORG Szakközépiskola

1065 Budapest Nagymező u. 37-39.

15

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

16

Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft.

1139 Budapest, Hajdú u. 18-24.

17

Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7635 Pécs, Donátusi út 25.

18

NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 22.

19

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

1143 Budapest, Gizella u. 42-44.

20

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft

1111. Budapest, Műegyetem rkp. 9.

21

Öveges Képző Kft.

6000 Kecskemét, Rákóczi út 9.

22

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

23

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

24

SZTÁV Felnőttképző zRt.

1149 Budapest, Angol utca 36.

25

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs, 48-as tér 2.

2. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok 2010. július 31-éig, régiók szerint

OKJ szám

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés köre

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza)

Régiók

NyD

KD

DD

KM

EM

EA

DA

33 762 01 0010 33 02

Szociális gondozó és ápoló

szakképesítés-
elágazás

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

X

X

X

X

X

X

X

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

 

 

 

X

 

 

 

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola

 

 

 

X

 

 

 

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

 

 

 

X

X

X

X

Békéscsabai Regionális Képző Központ

 

 

 

 

 

 

X

Arany Alkony Kht.

 

 

 

X

 

 

 

52 223 01 0000 00 00

Jelnyelvi tolmács

 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

 

 

 

X

X

X

 

54 762 02 0010 54 04

Szociális gondozó, szervező

szakképesítés-
elágazás

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

X

X

X

X

X

X

X

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola

 

 

 

X

 

 

 

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

 

 

 

X

X

X

X

54 762 02 0010 54 01

Gerontológiai gondozó

szakképesítés-
elágazás

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

X

X

X

X

X

X

X

54 762 01 0010 54 02

Szociális asszisztens

szakképesítés-
elágazás

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

X

X

X

X

X

X

X

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

 

 

 

X

X

X

X

Békéscsabai Regionális Képző Központ

 

 

 

 

 

 

X

54 762 01 0001 54 02

Mentálhigiénés asszisztens

szakképesítés-
ráépülés

NOMINA 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Zrt.

X

X

X

X

X

X

X

Békéscsabai Regionális Képző Központ

 

 

 

 

 

 

X

54 761 02 0010 54 02

Kisgyermek-
gondozó, -nevelő

szakképesítés-
elágazás

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

 

 

 

X

 

 

 

Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI)

 

 

 

X

 

 

 

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola

 

 

 

X

 

 

 

Jelmagyarázat

Régió neve

Régióba tartozó megyék

Jel

Nyugat-Dunántúli régió

Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye

NyD

Közép-Dunántúli régió

Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye

KD

Dél-Dunántúli régió

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

DD

Közép-Magyarországi régió

Budapest, Pest megye

KM

Észak-Magyarországi régió

Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

ÉM

Észak-Alföldi régió

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

ÉA

Dél-Alföldi régió

Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

DA

3. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

1

A rendeletet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 20. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. január 1. napjával.

2

A 2. § a 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés b) pontját az 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (2) bekezdése a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdését a 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette, újonnan a 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet 5. §-a iktatta be.[A 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 14. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet” szövegrész helyébe „Az NMH” szöveg lép, nem vezethető át.]Szövege a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A hatálybalépés napja: 2011. május 13.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére