• Tartalom

98/2008. (IX. 26.) OGY határozat

98/2008. (IX. 26.) OGY határozat

a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság létrehozásáról1

2008.09.26.

1. Az Országgyűlés az ország energiaellátásának biztosítása, az egyoldalú importfüggőség elkerülése érdekében alapvető fontosságúnak tartja és prioritásként támogatja az Európai Unió által stratégiai projektként megjelölt Nabucco földgázvezeték mielőbbi megépítését.

2. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése és 35. §-a alapján, létrehozza a Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

3. A Bizottság feladata, hogy a Nabucco földgázvezeték előkészítése és megvalósítása érdekében

a) az eddig tett európai uniós és hazai intézkedéseket áttekintse;

b) az Európai Unió által megjelölt intézkedések és célok hazai érvényrejutását ellenőrizze;

c) az előkészítés és megvalósulás folyamatát figyelemmel kísérje, támogassa és elősegítse;

d) a Nabucco földgázvezetéket bármilyen formában érintő, gáztározásra és nagykapacitású gázvezetékek építésére irányuló, eddig megkötött és jövőbeni nemzetközi megállapodásokat, illetve projekteket figyelemmel kísérje, és nyomon kövesse;

e) a Magyar Köztársaság Kormánya képviselőjét rendszeresen meghallgassa;

f) a Magyar Köztársaság Kormánya részére ajánlásokat fogalmazzon meg;

g) a munkájáról és a tapasztalatokról az Országgyűlés számára ülésszakonként jelentést készítsen.

4. A Bizottság 12 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A bizottság paritásos alapon működik, a mindenkori kormánypárti és ellenzéki oldal oldalanként egyenlő számú taggal képviselteti magát benne. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:


– MSZP 6

– FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 3

– KDNP 1

– SZDSZ 1

– MDF 1

5. A Bizottság elnökének, további 3 társelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot, amelyről az Országgyűlés vita nélkül határoz. A Bizottság elnökére az SZDSZ, 2 társelnökére az MSZP, 1 társelnökére a Fidesz képviselőcsoportja terjeszt elő javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréből.

6. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

7. A Bizottság ügyrendjét a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg.

8. A Bizottság működésének költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

9. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat közzétételekor kezdődik, és a jelenlegi Országgyűlés működésének befejezéséig tart.

10. Az Országgyűlés felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy az Országgyűlés által elfogadott energiapolitikai koncepcióval összhangban csak olyan intézkedéseket tegyen, ami elősegíti a Nabucco földgázvezeték megvalósulását.

11. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2008. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont q) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére