• Tartalom

99/2008. (IX. 26.) OGY határozat

99/2008. (IX. 26.) OGY határozat

a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról1

2008.09.26.

1. A „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A Bizottság a munkájáról évente jelentést készít, amelyet 2007-ben október 15-ig, 2008-ban és 2009-ben november 15-ig az Országgyűlés elé terjeszt. A Bizottság tevékenysége a jelen Országgyűlés működésének befejezéséig tart.”

2. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2008. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont f) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére