• Tartalom

1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról1

2009.01.24.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában és az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok) – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (7) bekezdése, 64/A. § (4) és (8) bekezdése, valamint 64/B. § (1) bekezdése szerinti elszámolás alapján – az alábbi visszafizetési kötelezettségről, valamint többlettámogatási jogosultságról számoltak el:

a) a normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 1. és 2. számú melléklet,

b) a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján történő elszámolását önkormányzatok szerinti részletezésben a 3. számú melléklet,

c) az a) és b) pontok elszámolása alapján, a törvényben meghatározott mértéket meghaladóan igénybe vett támogatások, illetve kiegészítések utáni kamatfizetési kötelezettségeket a 4. számú melléklet,

d) a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 5. számú melléklet,

e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolását a 6. számú melléklet,

f) a 2006. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, és központosított előirányzatok, valamint egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolását a 7. számú melléklet

tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelethez

2. számú melléklet az 1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelethez

3. számú melléklet az 1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelethez

4. számú melléklet az 1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelethez

5. számú melléklet az 1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelethez

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére