• Tartalom

2009. évi CVIII. törvény

2009. évi CVIII. törvény

a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról1

2009.12.02.

1–20. §2

Záró rendelkezések

21. § (1)–(2)3

(3) A Vtv. e törvénnyel megállapított 61/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az az ügyfél számára előnyösebb.

(4)–(7)4

(8) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 377. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Amennyiben a Tanács elnöke megbízatása időtartamának lejártáig a Tanács nem dönt az új elnök kinevezéséről, az elnök megbízatása az adott naptári év végéig meghosszabbodik.”

22. §5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. október 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. évi november 10. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 10. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–20. §-t a 21. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 21. § (1)–(2) bekezdését a (7) bekezdés hatályon kívül helyezte.

4

A 21. § (4)–(7) bekezdését a (7) bekezdés hatályon kívül helyezte.

5

A 22. §-t a 21. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére