• Tartalom

1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat

1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat

a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintő intézkedésekről1

2009.12.24.

A Kormány a minisztériumok személyi juttatásának arányosítása céljából a következő határozatot hozza:

A Kormány

1. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. § (23) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti zárolást rendeli el;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

3. felhívja a Magyar Államkincstár elnökét, hogy a zárolási kötelezettségek teljesítésére megjelölt előirányzatokhoz kapcsolódó költségvetési támogatást az év hátralévő részében a finanszírozásnál időarányosan tartsa vissza;

Felelős: Magyar Államkincstár elnöke

Határidő: folyamatos

4. a 2. pont alapján zárolt előirányzatoknak a teljesítményösztönzést célzó felhasználásáról az államháztartási folyamatok ismeretében a későbbiekben hoz döntést.

1. számú melléklet az 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI.

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006585

 

1

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

44,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

14,4

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004107

 

1

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

–139,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

–44,6

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002949

 

 

1

 

 

 

 

 

 

EüM Központi Igazgatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004767

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

73,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

23,6

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő évi költségvetésbe beépülő 

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

BEVÉTELEK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő évi költségvetésbe beépülő

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

TÁMOGATÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI.

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006585

 

1

 

 

 

 

 

 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

59,3

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004107

 

1

 

 

 

 

 

 

Külügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

–183,7

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002949

 

 

1

 

 

 

 

 

 

EüM Központi Igazgatás

 

 

 

 

 

 

 

 

27,1

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004767

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

97,3

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő évi költségvetésbe beépülő  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő évi költségvetésbe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet

1 példány

  

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

  időarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

  teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

2 példány

  egyéb: azonnal

0,0

 

 

0,0

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.

2. számú melléklet az 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozathoz2

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001535

 

1

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

–2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

–0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

 

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

 

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

 

 

 

 

–20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

–6,4

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

BEVÉTELEK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Állam-
háztartási
egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elő-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
ir.-
szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elő-
ir.-
csop.-
név

TÁMOGATÁSOK

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás
követ-
kező
évre
áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
elrendelő
jog-
szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001535

 

1

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

–3,0

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

 

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

 

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

–26,5

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet

1 példány

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

–29,5

 

 

 

–29,5

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.
1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

2

A 2. számú melléklet az 1218/2009. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére