• Tartalom

12/2009. (I. 28.) Korm. rendelet

12/2009. (I. 28.) Korm. rendelet

a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.01.29.

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás pontban az „ ; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai szakképesítés” szövegrész hatályát veszti.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését követően is képesítettnek kell tekinteni az R. 3. számú melléklet 102. Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás pont alapján az I. besorolási osztályban azokat, akik a rendelet hatálybalépése előtt szerezték meg az egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséget és a társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai szakképesítést.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 207. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére