• Tartalom

2009. évi CXXVI. törvény

2009. évi CXXVI. törvény

egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról1

2013.01.31.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1–16. §2

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

17. §3

18–20. §4

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

21. §5

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

22. §6

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló
1994. évi LXXX. törvény módosítása

23–25. §7

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása

26. §8

27. §9

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosítása

28. §10

29. §11

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény módosítása

30–31. §12

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

32–34. §13

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

35–40. §14

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

41. §15

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

42. §16

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

43. §17

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény módosítása

44. §18

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

45. §19

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

46. §20

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

47–48. §21

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló
2009. évi XL. törvény módosítása

49. §22

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló
2008. évi LXI. törvény módosítása

50. §23

Záró rendelkezések

51. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény

m) 56. §-a

2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény

c) 55. §-ának (2)–(3) bekezdése

2010. február 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény

b) 26. §-a, valamint

c) 28. §-a

2010. május 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény

h) 56. §-a

2010. március 31-én veszti hatályát.

(6) E törvény

b) 26. §-a, valamint

c) 28. §-a

2010. június 1-jén veszti hatályát.

(7) E törvény 54. §-ának (4) bekezdése 2013. január 31-én veszti hatályát.

(8) E törvény 55. §-ának (12) bekezdése 2017. január 2-án veszti hatályát.

(9) A Kjt. e törvény 16. §-ával megállapított 90. §-a 2017. január 1-jén veszti hatályát.

52. § (1) A Kjt. e törvény 8. §-ával megállapított 34. §-a (1) bekezdésének c) pontját 2010. január 1-jét követően indult perekben kell alkalmazni.

(2)24

(3) A Kbt. e törvény 42. §-ával megállapított 60. §-ának (4) bekezdését e törvény hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

53. §25

54. § (1)–(3)26

(4)27

(5)28

55. § (1)–(11)29

(12)30 2017. január 1-jén a Kjt. 23. §-ának (1) bekezdésében az „ – a 90. §-ban foglalt kivétellel – csak felsőfokú” szövegrész helyébe a „csak felsőfokú” szövegrész lép.

56. §31

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. november 27. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 16. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 2. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–16. §-t az 51. § (5) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 17. §-t az 51. § (6) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 18–20. §-t az 51. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 21. §-t az 51. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 22. §-t az 51. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 23–25. §-t az 51. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 26. §-t az 51. § (6) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 27. §-t az 51. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 28. §-t az 51. § (6) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 29. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 30–31. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 32–34. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 35–40. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 41. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 42. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 43. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 44. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 45. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 46. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 47–48. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 49. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

23

Az 50. §-t az 51. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 52. § (2) bekezdését a 2010: CLXXV. törvény 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

Az 53. §-t az 51. § (5) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

26

Az 54. § (1)–(3) bekezdését az 51. § (5) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

27

Az 54. § (4) bekezdését az 51. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

Az 54. § (5) bekezdését az 51. § (5) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

29

Az 55. § (1)–(11) bekezdését az 51. § (5) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

30

Az 55. § (12) bekezdését az 51. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte 2017. január 2. napjával.

31

Az 56. §-t az 51. § (5) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére