• Tartalom

139/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.07.02.

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, és az e rendelet 1–4. §-a a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Melléklet a 139/2009. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A földgáz minőségi követelményei
1. Égési jellemzők
A földgáz égési-jellemzők értékeinek a következő táblázat szerinti értékhatárokon belül kell lenniük.

A gázcsoport jele

2H

2S

Jellemző

Határérték

Wobbe-szám1

45,66–54,76 MJ/m3
(12,68–15,21 kWh/m3)

36,29–41,58 MJ/m3
(10,08–11,55 kWh/m3)

Névleges Wobbe-szám

50,72 MJ/m3
(14,09 kWh/m3)

39,11 MJ/m3
(10,86 kWh/m3)

Felső hőérték

31,00–45,28 MJ/m3
(8,61–12,58 kWh/m3)

Alsó hőérték

27,94–40,81 MJ/m3
(7,76–11,34 kWh/m3)


1 A felső hőértékből számított.

A földgáz felső és az alsó hőérték értékhatárokon belüli konkrét értékét szerződésben kell meghatározni.
Az égési jellemzők meghatározásánál az MSZ ISO 6976 és az MSZ ISO 6974 szabvány szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni.
2. Szennyezőanyag-tartalom
A földgáz megengedett szennyezőanyag-tartalmának a következő táblázat szerinti értékhatároknak megfelelőnek kell lenniük.

Jellemző

Határérték

Összes illó kéntartalom

legfeljebb 100 mg/m3

Hidrogén-szulfid-tartalom

legfeljebb 20 mg/m3

Szilárdanyag-tartalom

legfeljebb 5 mg/m3

Oxigéntartalom (V/V)

legfeljebb 0,2%

Az összes illó kéntartalom meghatározásánál az MSZ989, az MSZ ISO 6326-1, az MSZ ISO 6326-23 és az MSZ EN ISO 6326-3, a hidrogén-szulfid-tartalom meghatározásánál az MSZ ISO 6326-2, az oxigéntartalom meghatározásánál az MSZ ISO 6974 szabványok szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni.
3. Egyéb követelmények
A földgáz egyéb jellemzőire vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük a következő táblázat szerinti értékhatároknak.

A szolgáltatott földgáz

Szállítóvezetéki

Szigetüzemi

Jellemző

Határérték

Vízgőztartalom

legfeljebb 0,17 g/m3

legfeljebb 1,0 g/m3

Szénhidrogén harmatpont

legfeljebb 4 °C

4 MPa nyomáson

engedélyezési nyomáson

legfeljebb 4 °C

Szagszint az alsó robbanási határ 20%-ának megfelelő gáz-levegő arány esetén a felhasználói berendezésnél

2-es szagszint

Nyomás (túlnyomás) a felhasználói átadás helyén

1,8–3,3 kPa
(18–33 mbar)

Kisnyomású földgáz esetén

Névleges nyomás

2,5 kPa
(25 mbar)

Növelt kisnyomású földgáz esetén

7,5–10,0 kPa
(75–100 mbar)

Névleges nyomás

8,5 kPa
(85 mbar)

A vízgőztartalom meghatározásánál az MSZ ISO 11541, a szénhidrogén harmatpont meghatározásánál az MSZ ISO 6974, a szag jellemzőinek meghatározásánál az MSZ-09-74.0011-5 szabványok szerinti vizsgálati módszereket kell alkalmazni.
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 223. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t az 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Döntő vizsgálati módszer.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére