• Tartalom

157/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

157/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.08.02.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–6. §2

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)–(3)3

(4) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit a hatálybalépését követően meghirdetett pályázatokra és a hatálybalépését követően létrejött ösztöndíjas jogviszonyokra kell alkalmazni.

(5) E rendelet 1–6. §-a és 7. § (2)–(3) bekezdése az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 227. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–6. § e rendelet 7. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (2)–(3) bekezdése e rendelet 7. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére