• Tartalom

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

2017.09.21.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során

a) 2–5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,

b) 6–15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,

c) 16–25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,

d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(1a)2 A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza.

(2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát

kell figyelembe venni.

(2a)3

(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint.

2. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri.

(2) A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját és megfizetésének módját külön jogszabály határozza meg.

3. § (1)4 A díjfizetési kötelezettség kizárólag a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az ingatlan fekvése szerint illetékes, a telekalakítási hatósági hatáskörben eljáró járási hivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal – e rendelet melléklete szerinti – számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(2)5 A díj megfizetésének elmulasztása esetén a kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a díj megfizetését igazolni.

4. § (1)6 Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül, amennyiben pedig a többletbefizetést a kérelmező jelzi a járási hivatalnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(2)7 A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést 8 napon belül hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(3)8 Ha megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, a járási hivatal a vonatkozó bizonylatot megküldi az ügyfélnek és egyidejűleg felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, melyre az ügyfél a visszatérítést kéri. Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelethez9

 

A

B

 

Név

Számlaszám

1.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00300960-00000000

2.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00301071-00000000

3.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00321127-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00302814-00000000

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00302515-00000000

6.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00302649-00000000

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00301617-00000000

8.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00301813-00000000

9.

Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00302089-00000000

10.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00301820-00000000

11.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00301428-00000000

12.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00302106-00000000

13.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00302247-00000000

14.

Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00301112-00000000

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00302261-00000000

16.

Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00302436-00000000

17.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00301507-00000000

18.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00301569-00000000

19.

Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00303004-00000000

20.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00301208-00000000

1

Az 1. § (1) bekezdése a 16/2014. (III. 7.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1a) bekezdését a 16/2014. (III. 7.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (2a) bekezdését a 16/2014. (III. 7.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 46/2017. (IX. 20.) FM rendelet.

4

A 3. § (1) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (39) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 4. § (2) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (39) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 4. § (3) bekezdése a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A melléklet a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére