• Tartalom

173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.01.03.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. § (1) bekezdés a), b), c), d), g), h), i), j), k), l), m), n), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

I. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1–45. §2

II. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46–50. §3

III. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. §4

IV. Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

52–53. §5

V. A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

54. §6

VI. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

55–59. §7

60. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 47. § (2) bekezdése és 49. § (1) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

61. § (1) Ezt a rendeletet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A Gyer. – e rendelettel megállapított – 91/E. §-át az e rendelet hatálybalépését követően indult védelembe vételi eljárásokban és a védelembe vételnek az e rendelet hatálybalépését követően történő felülvizsgálatakor kell alkalmazni.

62–63. §8

64. §9

65–66. §10

1

A rendeletet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 34. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

Az 1–45. §-t a 64. § hatályon kívül helyezte.

3

A 46–50. §-t a 64. § hatályon kívül helyezte.

4

Az 51. §-t a 64. § hatályon kívül helyezte.

5

Az 52–53. §-t a 64. § hatályon kívül helyezte.

6

Az 54. §-t a 64. § hatályon kívül helyezte.

7

Az 55–59. §-t a 64. § hatályon kívül helyezte.

8

A 62–63. §-t a 64. § hatályon kívül helyezte.

9

A 64. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

10

A 65–66. §-t a 64. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére