• Tartalom

20/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

20/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.02.16.

A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 55. § a) és s) pontjában, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. és 34. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1–4. §2

5. § (1) Ez a rendelet 2009. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésekor fennálló díjhátralékokkal kapcsolatos eljárások tekintetében is alkalmazni kell.

(2)–(3)3

(4) E rendelet 1–4. §-a, e § (2)–(3) bekezdése, valamint az 1–3. melléklet 2009. február 16-án hatályát veszti.

1–3. melléklet a 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 208. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–4. § e rendelet 5. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (2)–(3) bekezdése e rendelet 5. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–3. § melléklet e rendelet 5. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére