• Tartalom

24/2009. (III. 25.) OGY határozat

24/2009. (III. 25.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról1

2009.03.25.

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Egészségügyi bizottságba
Dr. Csáky Andrást (a korábban megüresedett bizottsági tagsági helyére)

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba
Pettkó Andrást (a korábban megüresedett bizottsági tagsági helyére)

az Európai ügyek bizottságába
dr. Csapody Miklóst (a korábban megüresedett bizottsági tagsági helyére)

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba
Molnár Oszkár helyett
Herényi Károlyt,

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba
Karsai Pétert (alelnöki megbízatásának korábbi megszűnését követően)

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba
Ágh Péter korábban megüresedett helyére
dr. Dragon Pált,

a Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságba
Herényi Károly korábban megüresedett helyére
Molnár Oszkárt,

a Környezetvédelmi bizottságba
Katona Kálmánt (elnöki megbízatásának korábbi megszűnését követően)

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságba
dr. Dávid Ibolyát (a korábban megüresedett bizottsági tagsági helyére)

a Nemzetbiztonsági bizottságba
Karsai Péter korábban megüresedett helyére
dr. Horváth Zsoltot (Veszprém),

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba
Hock Zoltánt (a korábban megüresedett bizottsági tagsági helyére)

a Sport- és turisztikai bizottságba
Lengyel Zoltánt (alelnöki megbízatásának korábbi megszűnését követően)

a bizottság tagjává megválasztja.
1

A határozatot az Országgyűlés a 2009. március 23-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére