• Tartalom

248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet

248/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.02.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Vptv.) 42/A. § a) és b) pontjában, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–7. §2

8. § (1)–(3)3

(4)4

(5)–(6)5

(7)6

1

A rendeletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1–7. §-t a 8. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (1)–(3) bekezdését a (7) bekezdés hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (4) bekezdését a (7) bekezdés hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § (5)–(6) bekezdését a (7) bekezdés hatályon kívül helyezte.

6

A 8. § (7) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére