• Tartalom

2009. évi XXVII. törvény

egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról1

2009.08.03.

A használati minták oltalmáról szóló
1991. évi XXXVIII. törvény módosításai

1–3. §2

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosításai

4–5. §3

A szabadalmi ügyvivőkről szóló
1995. évi XXXII. törvény módosítása

6. §4

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény módosításai

7–21. §5

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításai

22–33. §6

A formatervezési minták oltalmáról szóló
2001. évi XLVIII. törvény módosításai

34–35. §7

Záró rendelkezések

36. § (1) E törvény 2009. augusztus 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit – a (2)–(5) bekezdésekben megállapított eltérésekkel – a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az Szt.-nek az e törvény 16. §-ával megállapított 109/A–109/C. §-ait, 18. §-ával megállapított 114/C. §-át, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) e törvény 37. §-a (3) bekezdésével megállapított 184/A. §-ának (1) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően keletkezett díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

(3) A Vt. 3. §-ának az e törvény 22. §-ával megállapított (2) bekezdését az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, védjegy lajstromozására irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) A Hmtv. e törvény 2. §-ával megállapított 37. §-ának (6) bekezdését, a Toptv. e törvény 4. §-ával megállapított 23. §-ának (6) bekezdését, az Szt. e törvény 15. §-ával megállapított 85. §-ának (6) bekezdését, a Vt. e törvény 25. §-ával megállapított 77. §-ának (6) bekezdését és az Fmtv. e törvény 34. §-ával megállapított 61. §-ának (6) bekezdését a megváltoztatási kérelem benyújtására nyitva álló, e törvény hatálybalépését követően lejáró határidőkre is alkalmazni kell.

(5) A Hmtv. e törvény 1. §-ával megállapított 11. §-ának (2) bekezdését, az Szt. e törvény 7. §-ával megállapított 22/A. §-ának (4) bekezdését, e törvény 8. §-ával megállapított 23. §-ának (2) bekezdését, e törvény 10. §-ával megállapított 53/C. §-át, e törvény 17. §-ával megállapított 111/A. §-át, e törvény 19. §-ával megállapított 115/E. §-ának (2)–(3) bekezdését, e törvény 20. §-ával megállapított XIV/D. fejezetét és a Vt. e törvény 23. §-ával megállapított 46/C. §-ának (2) bekezdését a hatálybalépést követően benyújtott bejelentések és kérelmek alapján esedékessé vált díjakra kell alkalmazni.

37. §8

38. §9

39. § Ez a törvény megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezete;

b) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet III. Címének III–IV. fejezete.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. április 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. május 6. A törvényt a 2013: XVI. törvény 60. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2013. április 1. napjával.

2

Az 1–3. § e törvény 38. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § e törvény 38. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § e törvény 38. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–21. § e törvény 38. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 22–33. § e törvény 38. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 34–35. § e törvény 38. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 37. § e törvény 38. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 38. § a (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére