• Tartalom

28/2009. (VII. 30.) IRM rendelet

28/2009. (VII. 30.) IRM rendelet

egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2009.08.03.

Az 1. § és a 3. § (2) bekezdése tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben –, valamint a 2. § és a 3. § (3)–(4) bekezdése tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelős miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § (1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az IM rendelet 11. §-a (3) és (4) bekezdésének az 1. § szerint módosított rendelkezéseit az európai szabadalmak szövegének azokra a fordításaira és e fordítások kijavítására irányuló azokra a kérelmekre kell alkalmazni, amelyeket e rendelet hatálybalépését követően nyújtottak be.

(3) A GKM rendelet 24. §-a (1) bekezdésének a 2. § szerint módosított rendelkezését az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott visszatérítési vagy átvezetési kérelmekre kell alkalmazni.

(4)3

(5)4

1

A rendeletet a 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § e rendelet 3. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (4) bekezdése e rendelet 3. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére