• Tartalom

32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet

32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet

a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról

2011.01.01.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 58. § (3) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) az eljáró hatóság, illetve a névjegyzéket vezető szerv (a továbbiakban együtt: igazgatási szerv) e rendelet melléklete szerinti fizetési számlájára átutalással vagy készpénzátutalási megbízáson (csekken), „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell megfizetni.

2. § (1) A díj megfizetésének igazolására a kérelemhez csatolni kell

a) banki átutalás esetében az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát,

b) készpénzátutalási megbízáson (csekken) történő befizetés esetében a feladóvevény eredeti példányát.

(2) Elektronikus ügyintézés esetében a díjat az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott módon és határidőn belül kell megfizetni.

3. § (1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha megállapítást nyer, hogy a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő volt.

(2)1 A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni, a visszatérítéséről az első fokon eljárt hatóság a jogerős döntés kézhezvételétől számított huszonegy napon belül gondoskodik.

(3)2 Az igazgatási szerv túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból huszonegy napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az Étv.-ben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(4)3 Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj visszatérítését az igazgatási szerv huszonegy napon belül köteles a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíteni.

4. § A befizetett díj az igazgatási szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A díjról az igazgatási szerv elkülönített nyilvántartást vezet.

5. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. § (1) és (2) bekezdését a díjfizetésre kötelezettek tekintetében

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)4

(3)5

Melléklet a 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelethez

I. A Magyar Építész Kamara és a területi építész kamarák számlaszámai:

1. Az első fokon eljáró területileg illetékes építész kamarák számlaszámai:
a) Budapesti Építész Kamara: 10200902-32712786-00000000
b) Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara: 11732002-20360203-00000000
c) Békés Megyei Építész Kamara: 10402609-26051408-00000000
d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara: 11734004-20428264-00000000
e) Csongrád Megyei Építész Kamara: 10102842-37124217-00000009
f) Dél-dunántúli Építész Kamara: 10402427-24215813-00000000
g) Fejér Megyei Építész Kamara: 11736006-20292944-00000000
h) Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara: 10300002-33218230-00003285
i) Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara: 11738008-20064141-00000000
j) Heves Megyei Építész Kamara: 11610005-01030000-10000001
k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamara: 10404508-45057647-00000000
l) Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara: 11740009-20057475-00000000
m) Nógrád Megyei Építész Kamara: 55400187-10003664
n) Pest Megyei Építész Kamara: 11742001-20035293-00000000
o) Somogy Megyei Építész Kamara: 10200799-39712543-00000000
p) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Építész Kamara: 11744003-20918435-00000000
q) Vas Megyei Építész Kamara: 10200641-47014400-00000000
r) Veszprém Megyei Építész Kamara: 73200189-10001442-00000000
s) Zala Megyei Építész Kamara: 10404900-49015696-00000000
2. A másodfokú eljárás díját a Magyar Építész Kamara 10200892-31416047-00000000 számú számlájára kell befizetni.
II. A Magyar Mérnöki Kamara és területi mérnöki kamarák számlaszámai:
1. Az első fokon eljáró területileg illetékes mérnöki kamarák számlaszámai: a) Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara: 10102086-68836102-00000000
b) Baranya Megyei Mérnöki Kamara: 10402427-24215545-00000000
c) Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara: 10200098-25711491-00000000
d) Békés Megyei Mérnöki Kamara: 53200118-10005958-00000000
e) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara: 10800014-20000006-10390463
f) Csongrád Megyei Mérnöki Kamara: 10102842-37119117-00000002
g) Fejér Megyei Mérnöki Kamara: 11736116-20154228-00000000
h) Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara: 10103379-10151926-00000009
i) Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara: 11738008-20063968-00000000
j) Heves Megyei Mérnöki Kamara: 10103513-47640629-00000006
k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara: 11745011-20406556-00000000
l) Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara: 10200452-36017320-00000000
m) Nógrád Megyei Mérnöki Kamara: 10103726-50107234-00000002
n) Somogy Megyei Mérnöki Kamara: 10200799-39712495-00000000
o) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara: 10700048-26670500-51100005
p) Tolna Megyei Mérnöki Kamara: 11746005-20009393-00000000
q) Vas Megyei Mérnöki Kamara: 10104789-62711559-00000002
r) Veszprém Megyei Mérnöki Kamara: 10201006-50251593-00000000
s) Zala Megyei Mérnöki Kamara: 12092309-00223530-00100008
2. A másodfokú eljárás díját a Magyar Mérnöki Kamara 10102086-68905702-00000007 számú számlájára kell befizetni.
III. Az építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 10300002-20373432-71933285 számú számlájára kell befizetni.
1

A 3. § (2) bekezdése a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (15) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (15) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdése a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (15) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

a 6. § (2) bekezdését a (3) bekezdés hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére