• Tartalom

325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a pénz- és tőkepiaci szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról1

2011.01.02.

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) előzetes véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A HITELINTÉZETEK ÉS A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 250/2000. (XII. 24.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

1–9. §2

II. Fejezet

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 251/2000. (XII. 24.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

10–12. §3

III. Fejezet

A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 222/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

13–34. §4

IV. Fejezet

AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 223/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

35–38. §5

V. Fejezet

A BEFEKTETÉSI ALAPOK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 215/2000. (XII. 11.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

39–42. §6

VI. Fejezet

A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA ÉVES BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 217/2000. (XII. 11.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

43–44. §7

VII. Fejezet

A PÉNZVÁLTÁSRÓL SZÓLÓ 297/2001. (XII.27.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

45. §8

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

46. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a Hitkr. e rendelettel megállapított rendelkezéseit – a 7. §-sal megállapított rendelkezés kivételével –, a Bkr. e rendelettel megállapított rendelkezéseit – a 12. §-sal megállapított rendelkezés kivételével –, az Mvhr., az Övhr., a Befkr., a Pgr., a Pvr. és az Evhr. e rendelettel megállapított rendelkezéseit először a 2010. évben induló üzleti évéről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendelet 7. és 12. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Hitkr. e rendelettel megállapított rendelkezései – a 7. §-sal megállapított rendelkezés kivételével –, a Bkr. e rendelettel megállapított rendelkezései – a 12. §-sal megállapított rendelkezés kivételével –, az Mvhr., az Övhr., a Befkr., a Pgr., a Pvr. és az Evhr. e rendelettel megállapított rendelkezései a 2009. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

(4) A Hitkr. e rendelettel megállapított 2. §-a 48. pontját, 5. §-a (5) bekezdésének l) pontját, 13. §-a (2) bekezdésének b) pontját, 7. számú melléklete V. fejezete (12) bekezdésének c) pontját, továbbá 7. számú mellékletének VII. fejezetét először a 2010. január 1-jén vagy azt követően újratárgyalt, módosított, átstrukturált szerződések, megkötött kiegészítő megállapodások, új szerződések, tőkésített kamatok kapcsán fennálló követelések 2010. második negyedéves minősítésénél és értékelésénél kell alkalmazni.

(5) A Hitkr. e rendelettel megállapított 13. §-a (2) bekezdésének b) pontját a 2010. január 1-jét megelőzően tőkésített – a Hitkr. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó – kamatokra először a 2011. december 31-i mérlegfordulónapra vonatkozó értékelésnél kell alkalmazni.

Módosuló rendelkezések

47. §9

Hatályon kívül helyező rendelkezések

48. §10

49. § (1) E rendelet 1–45. §-a, 47. §-a, 48. §-a, valamint 1–7. számú melléklete 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 2012. május 31-én hatályát veszti.

1–7. számú melléklet a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez11

1

A rendelet a 49. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. május 31. napján.

2

Az 1–9. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 10–12. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 13–34. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 35–38. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 39–42. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 43–44. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 45. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 47. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 48. §-t a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

Az 1–7. számú mellékletet a 49. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére