• Tartalom

338/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

338/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.01.01.

1. § Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A rendvédelmi szervek, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által kijelölt, nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek üzemanyagot csak nemzetbiztonsági védelem alá eső szervtől szerezhetnek be.”

2. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 2. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a § jelenlegi szövege az (1) bekezdés jelölést kapja:

„(2) Nem tartozik a központosított közbeszerzés hatálya alá a rendvédelmi szervek, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által kijelölt, nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek üzemanyag-beszerzése.”

3. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. §-a alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére