• Tartalom

4/2009. (III. 20.) IRM utasítás

4/2009. (III. 20.) IRM utasítás

a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról

2019.02.01.
A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására – az alábbi utasítást adom ki:
1. A fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésének, valamint kábítószer-használatot kezelő más ellátásának biztosítására az alább felsorolt büntetés-végrehajtási intézeteket (a továbbiakban: bv. intézet) jelölöm ki:
a) Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet,
b) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet,
c) Budapesti Fegyház és Börtön,
d) Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl),
e) Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét),
f) Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet,
g) Kalocsai Fegyház és Börtön,
h)1 Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.
2. A fogvatartottak kábítószer-függőséget gyógyító kezelésének és kábítószer-használatot kezelő más ellátásának szakmai felügyeletét az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet főigazgató főorvosa látja el.
3. A fogvatartottak számára a kábítószer-használatot megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosítására a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által meghatározott területi ellátási kötelezettséggel működő szolgáltatóval kötött együttműködési szerződéssel rendelkező bv. intézeteket jelölöm ki.
4. Az addikció súlyosságát megállapító előzetes állapotfelmérés végzésére jelen utasítás 1. pontjában felsorolt bv. intézeteket jelölöm ki.
5. Ez az utasítás a közzétételét követő 30. napon lép hatályba.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
1

Az 1. pont h) alpontját az 1/2019. (I. 17.) BM utasítás 1. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére