• Tartalom

44/2009. (XII. 18.) EüM rendelet

44/2009. (XII. 18.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

2010.01.03.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés a)–f), valamint k)–o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az atomenergia-felügyeleti szervet felügyelő közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–17. §1

18. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2)2

1. melléklet a 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelethez3

2. melléklet a 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelethez4

1

Az 1–17. §-t a 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 18. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. számú mellékletet a 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2. számú mellékletet a 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére