• Tartalom

44/2009. (V. 14.) OGY határozat

44/2009. (V. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés eseti bizottságainak létrehozásáról, valamint tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló egyes országgyűlési határozatok módosításáról1

2009.05.14.

Az Országgyűlés eseti bizottságainak létrehozásáról szóló egyes országgyűlési határozatok módosítása

1. Az „e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért” létrehozásáról szóló 111/2008. (X. 10.) OGY határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Bizottság 8 tagból áll. A Bizottság elnökét az MSZP, 1-1 alelnökét a FIDESZ, KDNP, SZDSZ képviselőcsoportja jelöli. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:
– MSZP 3
– FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 2
– KDNP 1
– SZDSZ 1
– független 1”

2. A „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Bizottság 8 tagból áll. A bizottság elnökét az MSZP, alelnökét a FIDESZ képviselőcsoportja jelöli. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:
– MSZP 3
– FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 2
– KDNP 1
– SZDSZ 1
– független 1
Minden képviselőcsoport részéről 1-1 tanácskozási jogú szakértő vehet részt a bizottság munkájában.”

Az Országgyűlés eseti bizottságai tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló egyes országgyűlési határozatok módosítása

3. Az „e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért” elnevezésű eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 113/2008. (X. 17.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Bizottságba

Pettkó Andrást a korábban megüresedett alelnöki helyére

a bizottság tagjává megválasztja.

4. A Kábítószerügyi eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2007. (III. 7.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Bizottságba

Pettkó Andrást korábban megüresedett alelnöki helyére

a bizottság tagjává megválasztja.

5. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2009. május 11-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont u) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére