• Tartalom

45/2009. (V. 22.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság felállításáról1

2009.05.22.

1. Az Országgyűlés az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek megválasztásához szükséges jelölés érdekében – a Házszabály 34. § (1) bekezdése, illetve 35. §-a alapján – eseti bizottságot hoz létre.

2. A bizottság neve: az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő bizottság (a továbbiakban: bizottság).

3. A bizottság feladata: jelölt állítása az Állami Számvevőszék elnöki és két alelnöki tisztségére.

4. A bizottság nyolc tagból áll. A bizottság tagjai a következők:

Elnök: Kovács Tibor (MSZP)

Alelnök: Tállai András (Fidesz)

Tagok:

Boldvai László (MSZP)

Farkas Imre (MSZP)

dr. Kékesi Tibor (MSZP)

dr. Dancsó József (Fidesz)

dr. Rubovszky György (KDNP)

Lakos Imre (SZDSZ)

5. Az Állami Számvevőszék elnökjelöltjévé, illetve alelnökjelöltjévé az válik, aki legalább hat bizottsági tag „igen” szavazatát megkapta.

6. Az Országgyűlés felkéri a bizottságot, hogy a jelöltek személyéről legkésőbb 2009. november 1-jéig döntsön.

7. A bizottság megbízatása az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek megválasztásáig tart.

8. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő eseti bizottság felállításáról szóló 27/2006. (VI. 27.) OGY határozat hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2009. május 18-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont v) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére