• Tartalom

48/2009. (V. 27.) OGY határozat

48/2009. (V. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati” botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII. 3.) OGY határozat módosításáról1

2009.05.27.

1. A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati” botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló 125/2008. (XII. 3.) OGY határozat V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. A vizsgálóbizottság 10 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást a határozati javaslat elfogadását követően legkésőbb 8 napon belül a következők szerint:

MSZP

5 tag

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

3 tag

KDNP

1 tag

SZDSZ

1 tag


2. E határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2009. május 25-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont t) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére