• Tartalom

49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet

49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet

az Agrármarketing Centrum és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként való kijelöléséről1

2009.10.01.

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott nemzeti hatáskörbe tartozó, pályázat útján igénybe vehető

a) közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó támogatási jogcímek esetén az Agrármarketing Centrumot,

b)2 az agrárpolitikáért felelős miniszter szabályozási körébe tartozó szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek esetén elsőfokú hatóságként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetet, másodfokú hatóságként az agrárpolitikáért felelős minisztert

jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)–(3)3

(4)4

1

A rendeletet a 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2011. augusztus 13. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 673. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § (2)–(3) bekezdése e rendelet 2. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére