• Tartalom

52/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – az 1. melléklet tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, a 2. melléklet tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az OEP a Gtv. 33. § (3) bekezdése alapján a közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét tájékoztató jelleggel közzéteszi. A Gtv. 35. § (7) bekezdése szerinti, közgyógyellátás jogcímén nem rendelhető gyógyászati segédeszközök körét a 17. számú melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 10. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével a fekvőbeteg-gyógyintézetben (a továbbiakban: intézmény) kezelt beteg részére a rehabilitációjához, végleges ellátásához már az ott tartózkodása alatt indokolt végleges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendeli, amennyiben a felírói körre, illetve a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelő szakvizsgával rendelkezik. Az intézményből elbocsátott beteg részére a szükséges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendelheti, amennyiben a felírói körre, illetve a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelő szakvizsgával rendelkezik. A rendelt gyógyászati segédeszközt a beteg kórlapján, valamint zárójelentésén fel kell tüntetni.”

3. § (1) Az R. 10. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az 52/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

02 24

MULL-LAPOK

Kizárólag végleges tracheos-
toma esetén, időbeli korlátozás nélkül.

Fül-orr-gégész szakorvos, illetve javaslatára háziorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

02 24

MULL-LAPOK

Kizárólag tracheos-
toma vagy gastrostoma esetén, időbeli korlátozás nélkül.

Fül-orr-
gégész szakorvos, sebész szakorvos, onkológus szakorvos, illetve javaslatára háziorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 03 06 03

Ultrahangos inhalátorok

Mucoviscidosis, krónikus bronchitis, acut bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup

Fekvőbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, tüdőbeteg-gondozó szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 03 06 03

Ultrahangos inhalátorok

Mucoviscidosis, krónikus bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup, tracheostoma

Fekvőbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, tüdőbeteg-gondozó szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 03 06 06

Kompresszoros inhalátorok

Mucoviscidosis, acut bronchitis, krónikus bronchitis, bronchiectasia asthma bronchiale, pseudocroup

Fekvőbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, tüdőbeteg-gondozó szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 03 06 06

Kompresszoros inhalátorok

Mucoviscidosis, krónikus bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup, tracheostoma

Fekvőbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, tüdőbeteg-gondozó szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 03 21 03

Szívókészülékek tüdő- és mellkasi megbetegedésekre

Obstructiv légúti megbetegedés spontán váladékürítési képtelenséggel, légzőizom hypotonia, rekeszizom hypotonia, Guillain-Barre syndroma okozta légzésképtelenség

Fekvőbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, fül-orr-gégész szakorvos, rehabilitációs szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 03 21 03

Szívókészülékek tüdő- és mellkasi megbetegedésekre

Obstructiv légúti megbetegedés spontán váladékürítési képtelenséggel, légzőizom hypotonia, rekeszizom hypotonia, Guillain-Barre syndroma okozta légzésképtelenség, tracheostoma, gége- és algarattumor, gégesérülés, gégestenosis, tracheaszűkület

Fekvőbeteg-ellátó osztály pulmonológus szakorvosa, fül-orr-gégész szakorvos, rehabilitációs szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 06 06 18

40%-os megnyúlású kompressziós pólyák

Phlebothrombosis, thrombophlebitis, postthromboticus szindróma esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyirokoedema komplex kezelésére

Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 06 06 18

40%-os megnyúlású kompressziós pólyák

Phlebothrombosis, thrombophlebitis, postthromboticus szindróma esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyirokoedema komplex kezelésére

Angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 12 09

Sérvtapaszok, övek és sérvkötők

Kizárólag abban az esetben, ha a beteg társbetegsége miatt műtétre alkalmatlan, illetve hasfali és köldöksérveknél postoperatív állapotban.

Sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nőgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 12 09

Sérvtapaszok, övek és sérvkötők

Hasfali vagy köldöksérv esetén, ha a beteg műtétre alkalmatlan, illetve postoperatív állapotban.

Sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nőgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 19 06

Befecskendező pisztolyok

Diabetes mellitusban szenvedő 18 éves kor alatti betegeknek, intenzív inzulinterápia
(= legalább napi
3 alkalommal történő inzulinadás) esetén.

Diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 19 06

Befecskendező pisztolyok

Diabetes mellitusban szenvedő 18 éves kor alatti betegeknek, intenzív inzulinterápia
(= legalább napi
3 alkalommal történő inzulinadás) esetén.

Endokrinológus szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 19 09 03

Tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus esetén. Napi kétszeri inzulinadás esetén 60 db rendelhető (normatív indikáció: X) Napi háromszori inzulinadás esetén 90 db rendelhető (emelt indikáció: • ) Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén 120 db rendelhető (kiemelt indikáció: ■)
Megjegyzés: a tű nélküli, egyszer használatos fecskendők, valamint az egyszer használatos pen-tűk kihordási időn belüli rendelése kizárva

Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat alapján. A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 1 év.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 19 09 03

Tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus esetén. Napi kétszeri inzulinadás esetén 60 db rendelhető (normatív indikáció: X) Napi háromszori inzulinadás esetén 90 db rendelhető (emelt indikáció: • ) Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén 120 db rendelhető (kiemelt indikáció: ■)
Megjegyzés: a tű nélküli, egyszer használatos fecskendők, valamint az egyszer használatos pen-tűk kihordási időn belüli rendelése kizárva

Járóbeteg-szakrendelés vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény belgyógyász, csecsemő-gyermekgyó-
gyász, endokrinológus szakorvosa, valamint javaslatukra a beteg háziorvosa. A szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 1 év.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 19 09 06

Tű nélküli, egyszer használatos fecskendők

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus (normatív indikáció: X) Krónikus betegségek gyógyszereinek adagolásához (emelt indikáció: • )
Megjegyzés 1.: * a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, de legfeljebb 60 db
Megjegyzés 2.: normatív indikációban (X) a tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők, valamint az egyszer használatos pentűk kihordási időn belüli rendelése kizárva

Normatív indikáció (X): Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat alapján. A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 1 év. Emelt indikáció (• ): Megegyezik az adagolandó készítményre vonatkozó felírási jogosultsággal.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 19 09 06

Tű nélküli, egyszer használatos fecskendők

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus (normatív indikáció: X) Krónikus betegségek gyógyszereinek adagolásához (emelt indikáció: • )
Megjegyzés 1.: * a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, de legfeljebb 60 db
Megjegyzés 2.: normatív indikációban (X) a tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők, valamint az egyszer használatos pen-tűk kihordási időn belüli rendelése kizárva

Normatív indikáció (X): Járóbeteg-szakrendelés vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény belgyógyász, csecsemő-gyermekgyó-
gyász, endokrinológus szakorvosa, valamint javaslatukra a beteg háziorvosa. A szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 1 év. Emelt indikáció (• ): Megegyezik az adagolandó készítményre vonatkozó felírási jogosultsággal.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 19 15 03

Egyszer használatos fecskendőtűk

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus (normatív indikáció: X) Krónikus betegségek gyógyszereinek adagolásához (emelt indikáció: • )
Megjegyzés 1.: * a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, de legfeljebb 120 db
Megjegyzés 2.: normatív indikációban (X) a tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők, valamint az egyszer használatos pentűk kihordási időn belüli rendelése kizárva

Normatív indikáció (X): Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat bemutatásával.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 1 év. Emelt indikáció (• ): Megegyezik az adagolandó készítményre vonatkozó felírási jogosultsággal.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 19 15 03

Egyszer használatos fecskendőtűk

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus (normatív indikáció: X) Krónikus betegségek gyógyszereinek adagolásához (emelt indikáció: • )
Megjegyzés 1.: * a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, de legfeljebb 120 db
Megjegyzés 2.: normatív indikációban (X) a tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők, valamint az egyszer használatos pen-tűk kihordási időn belüli rendelése kizárva

Normatív indikáció (X): Járóbeteg-szakrendelés vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény belgyógyász, csecsemő-gyermekgyó-
gyász, endokrinológus szakorvosa, valamint javaslatukra a beteg háziorvosa. A szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 1 év. Emelt indikáció (• ): Megegyezik az adagolandó készítményre vonatkozó felírási jogosultsággal.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 19 15 06

Egyszer használatos pen tűk

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus.
Megjegyzés 1.: a kihordási időre felírható mennyiség egy penre vonatkozik.
Megjegyzés 2.: a tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők; a tű nélküli egyszer használatos fecskendők; valamint az egyszer használatos fecskendőtűk kihordási időn belüli rendelése kizárva

Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat bemutatásával.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 1 év.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 19 15 06

Egyszer használatos pen tűk

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus.
Megjegyzés 1.: a kihordási időre felírható mennyiség egy penre vonatkozik.
Megjegyzés 2.: a tűvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendők; a tű nélküli egyszer használatos fecskendők; valamint az egyszer használatos fecskendőtűk kihordási időn belüli rendelése kizárva

Járóbeteg-szakrendelés vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény belgyógyász, csecsemő-gyermekgyó-
gyász, endokrinológus szakorvosa, valamint javaslatukra a beteg háziorvosa. A szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 1 év.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 19 21 03

Inzulinadagolók

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus.

Diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 19 21 03

Inzulinadagolók

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus.

Endokrinológus szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 19 21 06

Adagoló penek

Intenzifikált inzulin-terápiában (legalább napi háromszori inzulinadás) részesülő
18 év alattiaknak,
– terhes nőknek,
– vakoknak és gyengénlátónak,
– felső végtagjukra
– mozgáskorlátozottak-
nak
Megjegyzés: inzulinfajtánként 1–1 pen rendelhető

Diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos, fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyász szakorvosa

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 19 21 06

Adagoló penek

Intenzifikált inzulin-terápiában (legalább napi háromszori inzulinadás) részesülő
– 18 év alattiaknak,
– terhes nőknek,
– vakoknak és gyengénlátóknak,
– felső végtagjukra mozgáskorlátozottaknak
Megjegyzés: inzulinfajtánként 1–1 pen rendelhető

Járóbeteg-szakrendelés vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény belgyógyász, csecsemő-gyermekgyó-
gyász, endokrinológus szakorvosa, valamint javaslatukra a beteg háziorvosa. A szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 1 év.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 24 12 03

Vércukorszint-mérők

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus.

Diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyász szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 24 12 03

Vércukorszint-mérők

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus.

Endokrinológus szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

04 24 12 06

Tesztcsíkok

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén 2 doboz rendelhető (normatív indikáció: X) Napi háromszori inzulinadás esetén 6 doboz rendelhető (emelt indikáció: • )
Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén 9 doboz rendelhető (kiemelt indikáció: ■)

Kizárólag a beteg háziorvosa, az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat bemutatásával.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 1 év.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

04 24 12 06

Tesztcsíkok

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén 2 doboz rendelhető (normatív indikáció: X) Napi háromszori inzulinadás esetén 6 doboz rendelhető (emelt indikáció: • ) Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén 9 doboz rendelhető (kiemelt indikáció: ■)

Járóbeteg-szakrendelés vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény belgyógyász, csecsemő-gyermekgyó-
gyász, endokrinológus szakorvosa, valamint javaslatukra a beteg háziorvosa. A szakorvosi javaslat érvényességi időtartama: 1 év.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

06 18

FELSŐ VÉGTAGOK PROTÉZIS-REND-
SZEREI

Megjegyzés 1.: a nettó 300 000 forintot meghaladó közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára történő első felíráskor a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges
Megjegyzés 2.: felíráskor az oldaliságot fel kell tüntetni

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

06 18

FELSŐ VÉGTAGOK PROTÉZIS-REND-
SZEREI

Megjegyzés 1.: a nettó 300 000 forintot meghaladó közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára történő ismételt felíráskor a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges
Megjegyzés 2.: felíráskor az oldaliságot fel kell tüntetni

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

06 18 18 06 03

Vállhúzós protézisek vállcsonkra, műanyagból

 

 

 

 

 

 

X

24

1/1

szövegrészt követően a

06 18 24

Kiegészítők felsővégtag-
protézisekhez

Megjegyzés: Felső végtag protézisekhez

Ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

06 18 24 03

Kiegészítők felsővégtag-
protézisekhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 18 24 03 03

Normál béleletlen bőrkesztyű-pár

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 18 24 03 06

Speciális szabású, béleletlen bőrkesztyű-pár

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 18 24 03 09

Műanyag kézhuzat

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 18 24 03 12

Egyujjas védőkesztyű flanel béléssel

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 18 24 03 15

Egyujjas védőkesztyű báránybőr béléssel

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 18 24 03 18

Csonkharisnya

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

szöveggel egészül ki.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

06 24

ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZIS-REND-
SZEREI

Megjegyzés 1.: a nettó 300 000 forintot meghaladó közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára történő első felíráskor a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.
Megjegyzés 2.: a nem párban rendelhető eszközöknél felíráskor az oldaliságot fel kell tüntetni

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

06 24

ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZIS-REND-
SZEREI

Megjegyzés 1.: a nettó 400 000 forintot meghaladó közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára történő ismételt felíráskor a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.
Megjegyzés 2.: a nem párban rendelhető eszközöknél felíráskor az oldaliságot fel kell tüntetni

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

06 24 09 15

Csővázas protézisek lábszárcsonkra, 2. és 3. aktivitási szintű amputáltak részére

Láb és lábszár veleszületett, illetve szerzett hiánya (térd alatt) esetén, ideiglenes protézis legalább hat hónapig történő viselése után, ha a csonk kialakult, és a protézis használója felkészült az eszköz viselésére
Megjegyzés 1.: Az aktivitási szint meghatározása a Russek-skála alapján történik.
Megjegyzés 2.: A felíró rehabilitációs team felkészíti a beteget az eszköz kipróbálására és használatára, begyakoroltatja a használatot, és elvégzi az eszköz rendszeres kontrollját.

Rehabilitációs team, amelynek tagjai: rehabilitációs szakorvos, ortopéd műszerész, gyógytornász.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

06 24 09 15

Csővázas protézisek lábszárcsonkra, 2. és 3. aktivitási szintű amputáltak részére

Láb és lábszár veleszületett, illetve szerzett hiánya (térd alatt) esetén, ideiglenes protézis legalább három hónapig történő viselése után, ha a csonk kialakult, és a protézis használója felkészült az eszköz viselésére
Megjegyzés 1.: Az aktivitási szint meghatározása a Russek-skála alapján történik.
Megjegyzés 2.: A felíró rehabilitációs team felkészíti a beteget az eszköz kipróbálására és használatára, begyakoroltatja a használatot, és elvégzi az eszköz rendszeres kontrollját.

Rehabilitációs team, amelynek tagjai: rehabilitációs szakorvos, ortopéd műszerész, gyógytornász.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

06 24 15 15

Csővázas protézisek combcsonkra, 2. és 3. aktivitási szintű amputáltak részére

Láb, lábszár és comb veleszületett, illetve szerzett hiánya (térd felett) esetén, ideiglenes protézis legalább hat hónapig történő viselése után, ha a csonk kialakult, és a protézis használója felkészült az eszköz viselésére.
Megjegyzés 1.: Az aktivitási szint meghatározása a Russek-skála alapján történik.
Megjegyzés 2.: A felíró rehabilitációs team felkészíti a beteget az eszköz kipróbálására és használatára, begyakoroltatja a használatot, és elvégzi az eszköz rendszeres kontrollját.

Rehabilitációs team, amelynek tagjai: rehabilitációs szakorvos, ortopéd műszerész, gyógytornász.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

06 24 15 15

Csővázas protézisek combcsonkra, 2. és 3. aktivitási szintű amputáltak részére

Láb, lábszár és comb veleszületett, illetve szerzett hiánya (térd felett) esetén, ideiglenes protézis legalább három hónapig történő viselése után, ha a csonk kialakult, és a protézis használója felkészült az eszköz viselésére.
Megjegyzés 1.: Az aktivitási szint meghatározása a Russek-skála alapján történik.
Megjegyzés 2.: A felíró rehabilitációs team felkészíti a beteget az eszköz kipróbálására és használatára, begyakoroltatja a használatot, és elvégzi az eszköz rendszeres kontrollját.

Rehabilitációs team, amelynek tagjai: rehabilitációs szakorvos, ortopéd műszerész, gyógytornász.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

06 24 48 06 03

Átalakítható ideiglenes csővázas protézisek

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

szövegrészt követően a

06 24 54

Kiegészítők alsóvégtag-proté-
zisekhez

Megjegyzés: Alsó végtag protézisekhez

Ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

06 24 54 09

Függesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 24 54 09 03

Lábszárfüggesztők

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 24 54 09 06

Combfüggesztők

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 24 54 09 09

Marx-rendszerű függesztő bandázsok

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 24 54 09 12

Vállszalagok

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 24 54 09 15

Ízületes oldalsínes medence- vagy derékövek

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 24 54 12

Medencekosarak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 24 54 12 03

Bőr medencekosarak

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

06 24 54 12 06

Műanyag medencekosarak

 

 

 

 

 

 

X

12

1/1

szöveggel egészül ki.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

09 18

SZTÓMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

Megjegyzés 1.: a kihordási időre felírható mennyiség egy sztómára vonatkozik.
Megjegyzés 2.: tápcsatornán kialakult fisztula esetén nyitott sztómazsákból naponta 1 db írható fel.
Megjegyzés 3.: a kihordási időre azonos eszköz többféle típusa is felírható azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg bármelyik típusú eszköz felírható mennyiségét.
Megjegyzés 4.: orvosilag dokumentáltan indokolt esetben maximálisan 40 db zárt zacskó helyett felírható maximálisan 40 db nyitott zacskó.

Sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos,
nőgyógyász szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

09 18

SZTÓMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

Megjegyzés 1.: a kihordási időre felírható mennyiség egy sztómára vonatkozik.
Megjegyzés 2.: tápcsatornán kialakult fisztula esetén nyitott sztómazsákból naponta 1 db írható fel.
Megjegyzés 3.: a kihordási időre azonos eszköz többféle típusa is felírható azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg bármelyik típusú eszköz felírható mennyiségét.

Sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

09 18 04

Egyrészes, zártvégű zsákok

Colostoma

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

09 18 04

Egyrészes, zártvégű zsákok

Enterostoma

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

09 18 05

Többrészes, zártvégű zsákok

Colostoma

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

09 18 05

Többrészes, zártvégű zsákok

Enterostoma

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

09 18 39

Egyrészes, nyíltvégű zsákok

Ileostoma

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

09 18 39

Egyrészes, nyíltvégű zsákok

Enterostoma

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

09 18 42

Többrészes, nyíltvégű zsákok

Ileostoma

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

09 18 42

Többrészes, nyíltvégű zsákok

Enterostoma

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

09 24

VIZELET-
ELVEZETŐK

Vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdisfunctio, gerincvelő-sérülés okozta hólyagdisfunctio, hólyagnyakszűkület, hólyag rosszindulatú daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsőszűkület, húgycső rosszindulatú daganatai, húgycső jóindulatú daganatai, prostata-hyperplasia, prostata-gyulladás.
Megjegyzés: A „09 24 Vizeletelvezetők” és a
„09 30 Vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök
– a székletinkontinencia esetét kivéve – kihordási időn belül párhuzamosan nem írhatók fel.

Kizárólag a beteg háziorvosa, a következők javaslatára: sebész szakorvos,
urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos,
neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, nephrológus szakorvos.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 2 év.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

09 24

VIZELET-
ELVEZETŐK

Vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdisfunctio, gerincvelő-sérülés okozta hólyagdisfunctio, hólyagnyakszűkület, hólyag rosszindulatú daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsőszűkület, húgycső rosszindulatú daganatai, húgycső jóindulatú daganatai, prostata-hyperplasia, prostata-gyulladás.
Megjegyzés: A „09 24 Vizeletelvezetők” és a
„09 30 Vizeletfelszívó
és defekálási segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök
– a székletinkontinencia esetét kivéve – kihordási időn belül párhuzamosan nem írhatók fel.

Sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos,
neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, nephrológus szakorvos, illetve az illetékes szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 2 év

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

09 27

VIZELET-
GYŰJTŐK

Vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdisfunctio, gerincvelő-sérülés okozta hólyagdisfunctio, hólyagnyakszűkület, hólyag rosszindulatú daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsőszűkület, húgycső rosszindulatú daganatai, húgycső jóindulatú daganatai, prostata-hyperplasia, prostata-gyulladás
Megjegyzés: A „09 27 Vizeletgyűjtők” és a „09 30 Vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök – a székletinkontinencia esetét kivéve – kihordási időn belül párhuzamosan nem írhatók fel.

Kizárólag a beteg háziorvosa, a következők javaslatára: sebész szakorvos,
urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, nephrológus szakorvos.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 2 év.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

09 27

VIZELET-
GYŰJTŐK

Vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdisfunctio, gerincvelő-sérülés okozta hólyagdisfunctio, hólyagnyakszűkület, hólyag rosszindulatú daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsőszűkület, húgycső rosszindulatú daganatai, húgycső jóindulatú daganatai, prostata-hyperplasia, prostata-gyulladás
Megjegyzés: A „09 27 Vizeletgyűjtők” és a „09 30 Vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök – a székletinkontinencia esetét kivéve – kihordási időn belül párhuzamosan nem írhatók fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, nephrológus szakorvos, illetve az illetékes szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 2 év

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

09 30

VIZELET-
FELSZÍVÓ ÉS
DEFEKÁLÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

Kizárólag 4 éves kortól, napi 300 ml össz-vizeletvesztés felett, gyógyszeresen, műtétileg, speciális tornával, illetve ingerlők alkalmazásával dokumentáltan nem kezelhető neurogén hólyag és inkontinenciával járó hólyag-hyperaktivitás, középsúlyos és súlyos stressz-inkontinencia vagy egyéb meghatározott középsúlyos és súlyos inkontinencia esetén, illetve pszichiátriai vizsgálattal dokumentált esetben.

Kizárólag a beteg háziorvosa, a következők javaslatára: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, nephrológus szakorvos, sugárterápiás szakorvos, pszichiáter szakorvos.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 2 év.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 1.: A kihordási idő alatt felírható mennyiség alapján számított, naponta felhasználható, egyszer használatos inkontinenciabetétek és nadrágpelenkák összes felszívókapacitása legfeljebb annyi milliliter lehet, amennyi alkalmas a kontrollálatlanul ürülő napi vizelet- és/vagy székletmennyiség biztonságos felszívására.
Megjegyzés 2.: A kihordási időre azonos eszköz többféle típusa is felírható azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg bármelyik típusú eszköz felírható mennyiségét.
Megjegyzés 3.: A „09 24 Vizeletelvezetők” és
„09 30 Vizeletfelszívó
és defekálási segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök, valamint a „09 27 Vizeletgyűjtők” és „09 30 Vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök – a székletinkontinencia esetét kivéve – kihordási időn belül párhuzamosan nem írhatók fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

09 30

VIZELET-
FELSZÍVÓ ÉS
DEFEKÁLÁSI
SEGÉDESZKÖZÖK

Kizárólag 3 éves kortól, napi 300 ml össz-vizeletvesztés felett, gyógyszeresen, műtétileg, speciális tornával, illetve ingerlők alkalmazásával dokumentáltan nem kezelhető neurogén hólyag és inkontinenciával járó hólyag-hyperaktivitás, középsúlyos és súlyos stressz-inkontinencia vagy egyéb meghatározott középsúlyos és súlyos inkontinencia esetén, illetve pszichiátriai vizsgálattal dokumentált esetben.

Kizárólag a beteg háziorvosa sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos,
neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, nephrológus szakorvos, sugárterápiás szakorvos, pszichiáter szakorvos javaslatára, a javaslat keltétől számított 2 évig.
A szakorvosi javaslat kiadásakor egy alkalommal a felsorolt szakorvosok jogosultak az eszköz felírására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 1.: A kihordási idő alatt felírható mennyiség alapján számított, naponta felhasználható, egyszer használatos inkontinenciabetétek és nadrágpelenkák összes felszívókapacitása legfeljebb annyi milliliter lehet, amennyi alkalmas a kontrollálatlanul ürülő napi vizelet- és/vagy székletmennyiség biztonságos felszívására.
Megjegyzés 2.: A kihordási időre azonos eszköz többféle típusa is felírható azzal a megkötéssel, hogy ezen eszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg bármelyik típusú eszköz felírható mennyiségét.
Megjegyzés 3.: A „09 24 Vizeletelvezetők” és „09 30 Vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök, valamint a „09 27 Vizeletgyűjtők” és „09 30 Vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök” eszköz-alosztályokba tartozó eszközök – a székletinkontinencia esetét kivéve – kihordási időn belül párhuzamosan nem írhatók fel.

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

12 03

EGY KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

Alsó végtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén; alsóvégtag-sérülések postoperatív, illetve konzervatív ellátására; alsóvégtag-amputatio és protetizálás postoperatív fázisában; egyensúlyzavar esetén.

Kizárólag a beteg háziorvosa a következők javaslatára: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos; ismételt rendelés esetén háziorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

12 03

EGY KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

Alsó végtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén; alsóvégtag-sérülések postoperatív, illetve konzervatív ellátására; alsóvégtag-amputatio és protetizálás postoperatív fázisában; egyensúlyzavar esetén.

Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos; ismételt rendelés esetén háziorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

12 06

KÉT KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

Alsó végtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén; alsóvégtag-sérülések postoperatív, illetve konzervatív ellátására; alsóvégtag-amputatio és protetizálás postoperatív fázisában; egyensúlyzavar esetén.

Kizárólag a beteg háziorvosa a következők javaslatára: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos; ismételt rendelés esetén háziorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

12 06

KÉT KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

Alsó végtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén; alsóvégtag-sérülések postoperatív, illetve konzervatív ellátására; alsóvégtag-amputatio és protetizálás postoperatív fázisában; egyensúlyzavar esetén.

Traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos; ismételt rendelés esetén háziorvos

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

12 16

MOPEDEK ÉS MOTOR-KERÉK-
PÁROK

Olyan műlábbal és járógéppel is járásképtelen mozgássérült részére, aki
– oktatásban való részvétele, munkahelyére való eljutása, aktív életvitele érdekében, illetve kiskorú gyermeke nevelésével összefüggésben rendszeresen kültéren közlekedik, és
– fizikális és mentális állapota alapján képes az eszköz kormányzására és a kezelőszervek működtetésére, valamint meredek emelkedőn a hajtókarral történő rásegítésre.
Megjegyzés 1.: az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem írhatóak fel:
– Aktív kerekesszék
(12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár
(12 16)
– Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16)
Megjegyzés 2.: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges

2 fős rehabilitációs team, amelynek tagjai lehetnek az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy megyei rehabilitációs szakfőorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

12 16

MOPEDEK ÉS MOTOR-KERÉK-
PÁROK

Olyan műlábbal és járógéppel is járásképtelen mozgássérült részére, aki
– oktatásban való részvétele, munkahelyére való eljutása, aktív életvitele érdekében, illetve kiskorú gyermeke nevelésével összefüggésben rendszeresen kültéren közlekedik, és
– fizikális és mentális állapota alapján képes az eszköz kormányzására és a kezelőszervek működtetésére, valamint meredek emelkedőn a hajtókarral történő rásegítésre.
Megjegyzés 1.: az alábbi eszközök kihordási időn belül párhuzamosan nem írhatóak fel:
– Aktív kerekesszék
(12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár
(12 16)
– Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16)
Megjegyzés 2.: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges

Az eszköz felírása a beteg mozgásszervi rehabilitációs kezelőorvosa és
– az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy
– az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy
– a megyei rehabilitációs szakfőorvos vagy
– mozgásszervi rehabilitációs osztályvezető főorvos együttes rendelésével történhet.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

12 21 03 03 06

Gyermek és felnőtt kerekesszékek súlyosan mozgásfogyatéko-
sok részére

Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékosság, kommunikációs hiányosságok, illetve koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgatását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékkel lehet biztosítani
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges

2 fős rehabilitációs team, amelynek tagjai lehetnek az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy megyei rehabilitációs szakfőorvos

 

 

X

 

 

• :36
X: 72

X, • :1/1

szövegrész helyébe a

12 21 03 03 06

Gyermek és felnőtt kerekesszékek súlyosan mozgásfogyatéko-
sok részére

Veleszületett vagy szerzett súlyos mozgásfogyatékosság, kommunikációs hiányosságok, illetve koordinációs zavarok esetén, amennyiben a beteg önmagát ellátni, önállóan tartósan ülni nem képes, mozgásához állandó személyi segítséget igényel, mozgatását állandó felügyelet mellett csak speciális kerekesszékkel lehet biztosítani
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges

Az eszköz felírása a beteg mozgásszervi rehabilitációs kezelőorvosa és – az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy
– az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy
– a megyei rehabilitációs szakfőorvos vagy
– mozgásszervi rehabilitációs osztályvezető főorvos együttes rendelésével történhet.

 

 

X

 

 

• : 36,
X: 72

X, • :
1/1

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

12 21 06 09

Kétkezes,
hátsókerék-
meghajtású,
aktív kerekesszékek

Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, és mentális
és fizikai állapota alapján alkalmas mechanikus kerekesszék használatára, az alábbi feltételek teljesülése esetén:
– alap-, közép- vagy
(első diplomája megszerzéséhez) felsőfokú képzésben vesz részt, és/vagy
– teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, és/vagy
– kiskorú gyermeket nevel, és
– képes standard kerekesszékkel önállóan legalább 150 méter megtételére, valamint manőverezésre, és
– 3–5%-os emelkedő, lejtő, valamint 2 cm magas küszöb nem jelent akadályt számára.
Megjegyzés 1.: adott típusú eszköz rendelése csak standard kerekesszék felírását követő második rendeléstől lehetséges,
ha rehabilitációs intézmény az adott eszköz hat hónapos használatát (kipróbálási időszak) igazolta.
Megjegyzés 2.: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges

2 fős rehabilitációs team, amelynek tagjai lehetnek az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy megyei rehabilitációs szakfőorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

12 21 06 09

Kétkezes,
hátsókerék-
meghajtású, aktív
kerekesszékek

Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, és mentális és fizikai állapota alapján alkalmas mechanikus kerekesszék használatára, az alábbi feltételek teljesülése esetén:
– alap-, közép- vagy (első diplomája megszerzéséhez) felsőfokú képzésben vesz részt, és/vagy
– teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, és/vagy
– kiskorú gyermeket nevel, és
– képes standard kerekesszékkel önállóan legalább 150 méter megtételére, valamint manőverezésre, és
– 3–5%-os emelkedő, lejtő, valamint 2 cm magas küszöb nem jelent akadályt számára.
Megjegyzés 1.:
Csak standard kerekesszék legalább hat hónapos használatát követően rendelhető, ha a használatot a rehabilitációs intézmény dokumentáltan igazolja.
Megjegyzés 2.: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges.

Az eszköz felírása a beteg mozgásszervi rehabilitációs kezelőorvosa és
– az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy
– az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy
– a megyei rehabilitációs szakfőorvos vagy
– mozgásszervi rehabilitációs osztályvezető főorvos együttes rendelésével történhet.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

12 21 27

Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással

Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen
Megjegyzés.: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges

2 fős rehabilitációs team, amelynek tagjai lehetnek az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet szakorvosa vagy az orvostudományi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy megyei rehabilitációs szakfőorvos

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

12 21 27

Elektromos motorral meghajtott kerekesszé-
kek, ráse-
gített kormány-
zással

Nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltozta-
tásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen
Megjegyzés: az eszköz ártámogatással történő rendeléséhez a REP szakértő főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges

Az eszköz felírása a beteg mozgásszervi rehabilitációs kezelőorvosa és
– az Országos Orvosi Rehabilitá-
ciós Intézet szakorvosa vagy
– az orvostudo-
mányi egyetem mozgásszervi rehabilitációs intézetének szakorvosa vagy
– a megyei rehabilitációs szakfőorvos vagy
– mozgás-
szervi rehabilitációs osztály-
vezető főorvos együttes rendelésével történhet.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

15 09 30

Tápszondák

Mesterséges táplálásra szoruló betegeknek

Kizárólag a beteg háziorvosa, a következők javaslatára: sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama 2 év.

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

15 09 30

Tápszondák

Mesterséges táplálásra szoruló betegeknek

Sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos,
neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos, illetve szakorvos javaslatára háziorvos.
A szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama 2 év.

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45

HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

Megjegyzés 1.: amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga 20 dB vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz ártámogatással nem rendelhető.
Megjegyzés 2.: bármely hallásjavító eszköz ártámogatással történő rendelése esetén audiometria, beszédhallás-vizsgálat, stapedius reflexvizsgálat elvégzése és annak dokumentálása kötelező.
Megjegyzés 3.: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni.
Megjegyzés 4.: adott eszköz rendelése csak akkor lehetséges, ha a beteg az adott eszköz 15 napos használata (kipróbálási időszak) után az eszköz megfelelőségét aláírásával igazolja.
Megjegyzés 5.: 98% ártámogatással, 72 hónapos kihordási idővel kizárólag 9 és 18 év közöttieknek, illetve 18 év felettieknek legfeljebb középiskolai tanulmányaik befejezéséig rendelhető (emelt indikáció: • ).
Megjegyzés 6.: 98%-os ártámogatással, 48 hónapos kihordási idővel kizárólag 9 év alattiaknak rendelhető (kiemelt indikáció: ■).

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegrész helyébe a

21 45

HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

Megjegyzés 1.: amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga 20 dB vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz ártámogatással nem rendelhető.
Megjegyzés 2.: bármely hallásjavító eszköz ártámogatással történő rendelése esetén audiometria, beszédhallás-vizsgálat, stapedius reflexvizsgálat elvégzése és annak dokumentálása kötelező.
Megjegyzés 3.: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni.
Megjegyzés 4.: adott eszköz rendelése csak akkor lehetséges, ha a beteg az adott eszköz 15 napos használata (kipróbálási időszak) után az eszköz megfelelőségét aláírásával igazolja.
Megjegyzés 5.: 98% ártámogatással, 72 hónapos kihordási idővel kizárólag 9 és 18 év közöttieknek, illetve 18 év felettieknek legfeljebb középiskolai tanulmányaik befejezéséig rendelhető (emelt indikáció: • ).
Megjegyzés 6.: 98%-os ártámogatással, 48 hónapos kihordási idővel kizárólag 9 év alattiaknak rendelhető (kiemelt indikáció: ■).
Megjegyzés 7.: az V. csoportba tartozó hallókészülékek 18 éves korig rendelhetőek közgyógyellátás jogcímen.

 

 

 

 

 

 

 

 

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45 03 03 03 21

Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

 

 

X

 

 


¾

X, •: 72,
¾:48

X, , ¾: 1/1

szövegrész helyébe a

21 45 03 03 03 21

Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

 

 

 

X

 

 

•¾

X,•: 72
48

X, •, ¾:
1/1

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45 03 03 06 21

Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾:1/1

szövegrész helyébe a

21 45 03 03 06 21

Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

 

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾:1/1

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45 03 03 09 21

Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szövegrész helyébe a

21 45 03 03 09 21

Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

 

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45 03 06 06 21

Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾:
1/1

szövegrész helyébe a

21 45 03 06 06 21

Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

 

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾:1/1

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45 03 06 09 21

Hallójárati és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szövegrész helyébe a

21 45 03 06 09 21

Hallójárati és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

 

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45 06 03 21

Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szövegrész helyébe a

21 45 06 03 21

Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

 

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45 06 06 21

Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szövegrész helyébe a

21 45 06 06 21

Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

 

 

 

X

 

 

•¾

X,•: 72,
¾: 48

X, , ¾: 1/1

szöveg lép.

[ISO-kód

Eszköz megnevezése

Indikáció

Felírási jogosultság

Támogatási kategória

Kihordási idő
(hónap)

Felírható mennyi-
ség/
mennyi-
ségi egység kódja

 

 

 

 

50%

70%

80%

90%

98%

 

 

Mennyiségi egység jelmagyarázata: 1=darab; 2=pár; 3=csomag; m=méter

X: normatív indikáció, emelt indikáció, : kiemelt indikáció, 5: kizárólag kölcsönzés keretében rendelhető]

21 45 06 09 21

Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szövegrész helyébe a

21 45 06 09 21

Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
V. csoport

 

 

 

X

 

 

•¾

X, •: 72,
¾: 48

X, •, ¾: 1/1

szöveg lép.

2. melléklet az 52/2009. (XII. 30.) EüM rendelethez

Közgyógyellátás jogcímén nem rendelhető eszközcsoportok

ISO

Eszköz megnevezése

Megjegyzés

21 45 03 03 03 21

Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 03 03 06 21

Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 03 03 09 21

Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 03 06 06 21

Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 03 06 09 21

Hallójárati és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 06 03 21

Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 06 06 21

Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

21 45 06 09 21

Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport

18 éves kor felett

1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére