• Tartalom

57/2009. (III. 17.) Korm. rendelet

a Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2010.09.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a 2. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest Főváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással – beleértve az ahhoz kapcsolódó Budapest III. kerület közigazgatási területén megvalósuló járulékos beruházásokat – függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás azonosító adatait az 1. számú melléklet állapítja meg.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a 2. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 2. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 3. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás azonosító adatai

 

Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

1.

,,Álomsziget” nevű komplex nagyberuházás

Budapest 23796/7, 23796/8, 23796/18, 23798/1, 23798/3, 23798/4, 23798/5, 18386/2, 18386/3, 18386/4, 18386/5, 18386/6, 18386/7, 18386/8, 18386/9 hrsz.

2.

„Álomsziget” nevű komplex nagyberuházással érintett ingatlanok (megközelítés kiépítésében érintett szomszédos ingatlanok a Duna és észak felől)

Budapest 23796/19, 23796/30, 23796/33, 23796/52, 23796/53, 23796/54, 23796/55, 23805/1, 23795, 18387, 23799, 23807/2 hrsz.

3.

Árpád-híd közvetlen kapcsolat a szigettel

Budapest 23798/3, 23798/4, 23798/5, 23799, 18386/2, 23807/2 hrsz.

4.

Bejárati híd

Budapest 18386/5, 18386/8, 18386/9, 18387, 18388, 18386/6, 18386/7 hrsz.

5.

„K”-híd

Budapest 19332/2, 23796/19, 23795, 23796/56, 23796/54, 23796/55, 19333/10, 19330, 19322/46, 19305/2, 19304/2, 19309/2, 19303/2, 19308/2, 19296/2, 19307/2, 19306/2, 19310/1, 19299/3, 19308/1, 19310/3, 19322/47, 19295/2, 19287/2, 19288/2, 19331, 23796/21, 23796/18, 23796/57, 23796/58, 23796/8, 23796/20, 23796/33, 23796/52, 23796/53, 23798/1 hrsz.

6.

Bogdáni úti alagút és csomópont

Budapest 18388, 18549/10, 18432, 19284, 19249/2, 19332/2, 23795, 19285/1, 19331, 18389, 18391, 19250/6, 18436, 18229/2, 18229/12, 19250/5, 19243/5, 18229/1, 18443/1, 23796/18, 23796/33, 23796/52, 23796/53, 23796/54, 23796/55, 19243/3, 23796/8, 23798/1 hrsz.

7.

Árpád fejedelem út – Árpád-híd felhajtó

Budapest 17720, 17898, 18388, 17974, 17992, 18007 hrsz.

8.

Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok a szigettel

Budapest 17720, 18018, 18388, 23798/3, 23798/4, 23798/5, 18387, 18267/17, 18370, 18386/8, 23799, 18386/9, 18386/2, 18386/3, 18386/5, 18015, 18019, 18355, 18028, 18020, 18267/26, 18386/4, 18386/6, 18386/7, 23796/7, 23796/8, 23796/18, 23798/1 hrsz.

9.

Hévízi út – Vörösvári út csomópont

Budapest 18131, 18641/2 hrsz.

10.

Árpád fejedelem út – alsó rakpart közúti alagút

Budapest 14655, 14636/3, 17974, 17929/10, 17929/7, 14621, 14624/1, 14619, 14617/13, 14624/1, 14617/17, 17977/2, 14614, 14617/15, 14617/18, 14618/1, 14620/1, 14622/1 hrsz.

11.

Szentlélek tér környezetrendezése

Budapest 17720, 18018, 18388, 18015, 18028 hrsz.

12.

Parkrendezés az Óbudai (Hajógyári) sziget északi felén

Budapest 23796/19, 23796/22, 23796/28, 23796/10, 23796/25, 23796/23, 23796/31, 23796/34, 23796/59, 23796/58, 23796/33, 23796/57, 23796/20, 23796/35, 23796/30, 23796/29, 23796/38, 23796/37, 23796/39, 23796/41, 23796/36, 23796/46, 23796/45, 23796/43, 23796/52, 23796/53, 23796/51, 23796/48, 23796/49, 23796/47, 23796/50, 23796/56, 23796/54, 23796/55, 23796/21, 23795, 23805/1 hrsz.

13.

Sportközpont befejezése

Budapest 23796/38, 23796/30, 23796/33, 23796/37, 23796/39 hrsz.

A kiemelt jelentőségű beruházás hálózatfejlesztést érintő nyomvonalas infrastrukturális elemei esetében a melléklet szerinti létesítmények meghatározásakor a hálózatfejlesztés megvalósításával közvetlenül érintett, a létesítmény azonosító adatai között megadott területekkel szomszédos ingatlanokat is figyelembe kell venni. Amennyiben telekrendezés vagy közterületi lejegyzés következtében a létesítmény azonosító adatai között megadott helyrajzi számok megváltoznak, a létesítmény azonosító adatain a megváltozott helyrajzi számokat kell érteni.

2. számú melléklet az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelethez2

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1

Tevékenységek

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Részletezés

Eljáró hatóságok

2

Első fok

Másodfok

3

ÉPÍTMÉNY

4

építmény bontása

építésügyi hatósági engedélyek

bontási engedély, bejelentés tudomásul vétele

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

5

építmény építése, felújítása, bővítése, átalakítása

 

építésügyi hatósági engedély, bejelentés tudomásulvétele
– építmény
– liftek, mozgójárdák, mozgólépcsők

 

 

6

építmény használatbavétele

 

használatbavételi engedély, használatbavétel bejelentése

 

 

7

műemlékek felújítása, bővítése, átalakítása

kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek

műemlék – építésügyi hatósági engedély

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve

8

régészeti tevékenység

 

régészeti hatósági engedély

 

 

9

régészeti bemutatópark létesítése

 

 

 

 

10

fakivágás

fakivágási engedély

 

Budapest, III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

11

KÖZMŰLÉTESÍTÉSEK

12

közművesítés/
víz-csatorna létesítmények kiépítése (szennyvíz és csapadékvíz is)

vízjogi engedélyek

vízjogi létesítési engedély: szennyvíztisztító mű létesítési engedélyek

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

13

közművesítés/
gázlétesítmények kiépítése

energiaügyi hatósági engedélyek

gázelosztó-fogadó állomás létesítési engedély

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

14

közművesítés/
elektromos létesítmények kiépítése

villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyek

közvilágítás létesítési engedélye, villamosmű létesítési engedély

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

15

KÖRNYEZETVÉDELEM

16

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

környezetvédelmi hatósági engedélyek

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

17

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek

 

használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint

Vízügyi Felügyelőség

Vízügyi Főfelügyelőség

18

a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

 

 

 

 

19

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

természetvédelmi engedélyek

 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

20

ÁRVÍZVÉDELEM

21

árvízvédelmi létesítmények kiépítése

vízjogi engedélyek

vízjogi engedély, vízjogi létesítési engedély

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

22

KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

23

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

közlekedési hatósági engedélyek

közúthatósági engedélyek a 30 méter szabadnyílást meghaladó hidak és közúti alagutak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

24

vasúthatósági engedély

25

hajózási hatósági engedélyek

26

közúthatósági engedélyek a Fővárosi Önkormányzat
és a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő, helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

27

légiközlekedési hatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága

28

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

 

Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal

Fővárosi Földhivatal

29

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

földmérési hatósági eljárások

 

Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal

Fővárosi Földhivatal

30

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

bányahatósági engedélyek

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

31

az 1. számú mellékletben meghatározott építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos hatósági ügyek

erdővédelmi hatósági engedélyek

 

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

32

TŰZVÉDELEM

33

építmény építése

tűzvédelmi hatósági engedélyek

eltérési engedély beépített tűzvédelmi berendezés létesítési, használatbavételi engedély jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

3. számú melléklet az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelethez3

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
közreműködő szakhatóságok

 

A szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

1.

építésügy

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelős miniszter

2.

környezetvédelem (beleértve a zaj- és rezgésvédelmet)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

természetvédelem

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

közlekedés

 

 

a) közúti közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

b) vasúti és vízi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

c) légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

d) bányászat, földtan

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

6.

rendészet (rendőrség)

 

 

a) gyorsforgalmi utak esetében

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

7.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar

honvédelemért felelős miniszter

8.

katasztrófavédelem

 

 

tűzvédelem

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

9.

földművelésügy

 

 

erdővédelem

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

10.

kulturális örökségvédelem

 

 

a) műemlék

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve

b) régészet

 

 

11.

egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

12.

élelmiszerbiztonság

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

13.

hírközlés

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

14.

műszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

A rendeletet a 260/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2010. november 17. napjával.

2

A 2. számú melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. számú melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére