• Tartalom

57/2009. (IV. 29.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról1

2010.05.07.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–7. §2

8. § (1) Ez a rendelet 2009. május 4-én lép hatályba.

(2) Az 1–7. § e rendelet hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

9. § (1) E rendelet alkalmazásában tárgynegyedév: állatfajtól és jogcímtől függően a naposkori letelepítés időpontja, az átminősítés időpontja, illetve a vágás időpontja szerinti naptári negyedév.

(2) E rendelet alapján legfeljebb 750 millió Ft keretösszegig a 2009. évi elkülönített keretek terhére, a 2009. évben támogatás fizethető ki a 2008. évre elkülönített támogatási keretösszeg kimerülésének határnapjáig hiányosan benyújtott, de ezt követően hiánypótolt és teljessé vált kérelmekre, amelyek esetében a hiánypótlásra felszólító végzés meghozatalára a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 55. § (2) bekezdése szerinti 60 napon túl került sor.

(3)3 A (2) bekezdés alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által jóváhagyott támogatások a 2009. évre rendelkezésre álló, mindösszesen 4 milliárd Ft összegű, az R. 4. számú mellékletében foglalt, fajonként és termékenként elkülönített támogatási keretösszegeket terhelik.

(4) A (2) bekezdés alapján megállapított támogatásokon felüli 2009. évi támogatási keretösszeget a 2009. január 1. és december 31. között levágott összes baromfifélére, továbbá továbbtartásra (tömésre) nevelt libára és kacsára, beólazott jércére és beólazott előnevelt pulykára vonatkozóan benyújtott jogszerű igények között kell felosztani, a 6. számú melléklet szerint. Tyúk és pulyka esetében a 2008. évben beólazott, de 2009. évben levágott állományra is igényelhető támogatás.

(5) A (4) bekezdés alapján megállapított támogatás baromfiállományonként egy alkalommal teljes tárgynegyedévre vonatkozóan igényelhető az R. 1. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban, az R. 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelemnek az igénylő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton történő megküldésével. A támogatási kérelmet 2009. I. tárgynegyedévére vonatkozóan 2009. május 31-ig, a II–IV. tárgynegyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani. Tyúk és pulyka esetében a 2008. évben beólazott, de 2009. évben levágott állományra vonatkozó támogatási kérelmet minden jogcím esetében egyszerre, a vágás időpontja szerinti tárgynegyedévre vonatkozó határnapig kell benyújtani.

(6) Az MVH a (4) bekezdés szerint benyújtott és az ellenőrzést követően jóváhagyott támogatási kérelmeket negyedévente összesíti, az adott tárgynegyedévre vonatkozóan megállapítja a kérelmenként járó támogatás összegét.

(7) Amennyiben az adott baromfifajra benyújtott tárgynegyedéves igény meghaladja a 6. számú mellékletben a tárgynegyedévre rögzített, baromfifajonként elkülönített támogatási keretet, az MVH az érintett tárgynegyedévre vonatkozóan a 6. számú mellékletben rögzített baromfifajonként elkülönített támogatási keretek alapján – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kérelmenként maximálisan adható támogatás összegét.

(8) Az MVH érdemi döntését az adott negyedévre vonatkozóan benyújtott összes kérelem ellenőrzését követően hozza meg.

(9) Az MVH a támogatásról szóló döntéshozatalt, illetve a szükséges forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás kifizetéséről. A támogatás átutalása a kérelmezőnek az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő bankszámlájára történik.

(10) A beérkezett összes igényről, a jóváhagyott igényekről és a kifizetett támogatásról az MVH a tárgynegyedévet követően tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek.

1. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

Állategység

BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Váltószám
(ÁE/állat)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

0,0017

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

0,0017

0124101200
0124101310

házi tyúk

0,0200

0124102212

pecsenyeliba

0,0050

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idősebb

0,0050

0124102222

fiatal liba 9 héttől 9 hónapig vágásra

0,0050

0124102223

hízott liba

0,0067

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

0,0020

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

0,0033

0124104222

hízott kacsa

0,0033

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idősebb

0,0067

2. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről
a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján
Benyújtás helye: az igénylő lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség
1.Az igénylő adatai:
Név:     
Tel.:     
MVH Regisztrációs száma:     
Adószáma:     
Adóazonosító jele:     
Lakhely/székhely címe:     (helység) ................................. út/utca/tér ................. hsz.
Levelezési címe:      (helység) ................................. út/utca/tér ................. hsz.
Felelős vezető neve:     Tel.: ..................................
Felelős ügyintéző neve:     Tel.: ..................................
2.Támogatás
A támogatott állomány azonosítója:     
2.1. Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának rendszeres ellenőrzése

BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

Igényelt mennyiség
(ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

2078

 

 

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

2795

 

 

0124102212

pecsenyeliba

2070,53

 

 

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idősebb

3837,04

 

 

0124102222

fiatal liba 9 héttől 9 hónapig vágásra

2999,75

 

 

0124102223

hízott liba

1258,18

 

 

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

3074,29

 

 

0124104210

növendék kacsa 3 hónapnál fiatalabb

3070,92

 

 

0124104222

hízott kacsa

1637,18

 

 

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idősebb

4425

 

 

Kijelentem, hogy az általam felhasznált takarmány nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül a mikotoxin-tartalmat baromfiállományonként vagy naptári negyedévenként egy alkalommal akkreditált laboratóriummal ellenőriztetem.
2.2. Mechanikai sérülések megelőzése

BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

4 736

 

 

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

5 715

 

 

0124101200
0124101310

házi tyúk

1 159

 

 

0124102212

pecsenyeliba

32 809,20

 

 

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idősebb

53 922,97

 

 

0124102222

fiatal liba 9 héttől 9 hónapig vágásra

37 299,15

 

 

0124102223

hízott liba

42 496,20

 

 

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

16 869,53

 

 

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

41 230,77

 

 

0124104222

hízott kacsa

63 411,58

 

 

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idősebb

9 822

 

 

Kijelentem, hogy a baromfiállomány tartása során a mellsérülés megelőzéséhez szükséges feltételeket biztosítom.
2.3. Kíméletes állatmozgás és szállítás biztosítása

BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

633

 

 

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

854,45

 

 

0124101200
0124101310

házi tyúk

120

 

 

0124102212

pecsenyeliba

3 750,60

 

 

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idősebb

16 740,38

 

 

0124102222

fiatal liba 9 héttől 9 hónapig vágásra

3 551,10

 

 

0124102223

hízott liba

3 712,51

 

 

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

1 301,04

 

 

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

4 242,02

 

 

0124104222

hízott kacsa

5 908,97

 

 

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idősebb

2 324

 

 

Kijelentem, hogy a baromfiállomány tartása során a kíméletes állatmozgatás és szállítás feltételeit biztosítom.
2.4. Állati fehérje mentes takarmány használata

BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

8 520

 

 

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

12 207

 

 

0124101200
0124101310

házi tyúk

2 088

 

 

0124102212

pecsenyeliba

11 992,80

 

 

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idősebb

22 841,28

 

 

0124102222

fiatal liba 9 héttől 9 hónapig vágásra

15 275,40

 

 

0124102223

hízott liba

18 802,80

 

 

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

11 230,75

 

 

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

18 330,60

 

 

0124104222

hízott kacsa

27 352,10

 

 

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idősebb

18 970

 

 

Kijelentem, hogy az általam felhasznált takarmány állati fehérje mentességét, különös tekintettel a halliszt mentességét baromfiállományonként vagy naptári negyedévenként egy alkalommal akkreditált laboratóriummal ellenőriztetem.
2.5. Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása

BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

Igényelt mennyiség (ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

2575

 

 

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

1367

 

 

0124101200
0124101310

házi tyúk

1856

 

 

0124102212

pecsenyeliba

3226,58

 

 

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idősebb

5436,92

 

 

0124102222

fiatal liba 9 héttől 9 hónapig vágásra

2601,90

 

 

0124102223

hízott liba

1497,62

 

 

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

622,44

 

 

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

2332,99

 

 

0124104222

hízott kacsa

784,93

 

 

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idősebb

6134

 

 

Kijelentem, hogy a baromfi állomány takarmányozásához az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő vizet használok.
(Írja be támogatási jogcímenként és baromfifajonként az igényelt mennyiséget és az ennek alapján számított támogatási összeget!)
2.6. Támogatási igény összesen (Ft): ...........................
(A 2.1–2.5. pontok „Igényelt támogatás” oszlopában foglalt összegek összesítése.)
3.Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Nyilatkozom, hogy az érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, BÉSZ, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal működik.
3.4. Nyilatkozom, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által működtetett Tenyészet Információs Rendszerben és Baromfi Információs Rendszerben részt veszek.
3.5. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfelelek.
3.6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenőrzése és a támogatás folyósítása érdekében a szükséges mértékig és időtartamban az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.7. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
3.8. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmemben megjelölt állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át folytatom.
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ...................................
......................................................
igénylő (cégszerű) aláírása
Igazolom, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.
Dátum: ...................................
........................................................................
állatállományt felügyelő kezelő állatorvos
Mellékletek:
– Területileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolása a 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről.
– A termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet tárgyévre vonatkozó tagsági igazolása.
– Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának ellenőrzése esetén a 3. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
– Mechanikai sérülés megelőzése esetén a 4. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
– Kíméletes állatmozgás és szállítás biztosítása esetén az 5. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
– Állati fehérje mentes takarmány használata esetén a 6. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
– Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
– Napos vagy előnevelt baromfi számla másolata az 1. § (5) bekezdés szerint.
– Tyúknál, pulykánál átminősítésről készült bizonylat az 1. § (5) bekezdés szerint.
– Szakmai Ellenőrzési Lap a 2. § (5) bekezdés szerint.
– Szigorú számadású bizonylat az 1. § (5) bekezdése szerint.

3. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az igénylő a támogatási kérelemhez csatolja:
a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét arról, hogy az itatásra használt víz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz minőségi követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:
1. mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
2. kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség,
valamint az igénylő nyilatkozatát arról, hogy a víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz szennyeződésének megakadályozását, vagy
b) ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a vízszolgáltató írásos nyilatkozatát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minőségű.”

4. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Elkülönített támogatási pénzösszeg (millió Ft)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

1900

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

 

0124101200
0124101310

házi tyúk

250

0124102212

pecsenyeliba

803

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idősebb

 

0124102222

fiatal liba 9 héttől 9 hónapig vágásra

 

0124102223

hízott liba

 

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

 

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

 

0124104222

hízott kacsa

 

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idősebb

1047

Összesen:

 

4000

5. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI LAP
az állatjóléti támogatásról szóló 57/2009. (IV. 29.) FVM rendeletben foglalt
támogatási kérelemhez
Kérelmező neve:     
címe:     
Felelős ügyintéző:      Telefon: ..................
Adószám/adóazonosító jel:      MVH reg. szám.: .............................................
Tenyészetkód:     
Tartási hely azonosító:     

Támogatott baromfi megnevezése

BTO száma


 

Támogatási jogcímek

Állategység

3. §, A takarmányok nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítása

 

4. §, Mechanikai sérülés megelőzése

 

5. §, Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása

 

6. §, Állati fehérje mentes takarmány biztosítása

 

7. §, Takarmányhoz ivóvíz minőségű víz biztosítása

 

A kérelemben igényelt támogatás összege:      Ft.
Napos vagy előnevelt baromfi beszerzés*:

Napos vagy előnevelt baromfi megnevezése:

 

Keltető / szállító

Tenyészetkód

Átvétel

neve

címe

ideje

darab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Csatolni kell a napos vagy előnevelt baromfi vételről szóló számlamásolatot, saját keltetőből vagy előnevelő telepről való szállítás esetén a szigorú számadású belső szállítólevelet, tömő alapanyag számla nélküli kihelyezése esetén a szállítólevél másolatát.
Vágás* vagy tömésre való kihelyezés, eladás*:
(a megfelelő szót kérjük aláhúzni)
Baromfiféle megnevezése

ÁTVEVŐ

ÁTADÁS

Neve

Címe

Tenyészetkód

Ideje

Darab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vágás esetén a darabszámot a vágóhídi igazolás alapján kell megadni, a rendelet 5. § és 6. § szerint az MVH-nak benyújtott állategység számításnál figyelembe vett állatdarabszámmal azonosan.
Kelt: ....................................
......................................................
kérelmező aláírása
A kérelmet szakmailag áttekintettük és elfogadásra

javaslom

nem javaslom

§ szerinti jogcímre javaslom

Nemleges vagy részbeni javaslat esetén indoklás:
Kelt: ....................................
......................................................
Baromfi Termék Tanács
P. H.
Csatolni kell a napos- és előnevelt baromfi vételéről szóló számlamásolatokat, a korosbításról szóló vagy saját üzembe történő napos állat telepítése esetén az arról kiállított bizonylatokat.

6. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Elkülönített támogatási pénzösszeg (millió Ft)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

negyedévenként: 457,35

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

0124101200
0124101310

házi tyúk

I. negyedév: 71,89
II. negyedév: 47,93
III. negyedév: 81,48
IV. negyedév: 38,34

0124102212

pecsenyeliba

I. negyedév: 67,46
II. negyedév: 101,19
III. negyedév: 118,06
IV. negyedév: 134,93

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idősebb

0124102222

fiatal liba 9 héttől 9 hónapig vágásra

0124102223

hízott liba

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

0124104222

hízott kacsa

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idősebb

negyedévenként 189,83

Összesen:

 

3250,00

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 31. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1–7. § e rendelet 8. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § (3) bekezdése az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére