• Tartalom

2009. évi LXVIII. törvény

2009. évi LXVIII. törvény

a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról1

2011.01.02.

A vállalkozások közötti jogviták gyors és hatékony elintézése, a gazdasági élet szereplői egyszerűbb és hatékonyabb jogérvényesítésének elősegítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1–7. §2

8. §3

9–11. §4

12. §5 (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) A törvény 1. §-a, 4. §-ának (1) és (3)–(4) bekezdése, a 6. §-a, a 8. §-a, a 9. §-ának (1) bekezdése, a 10–11. §-a, valamint 13. §-a 2011. január 1. napján lép hatályba.

(3) A törvény 2. § (2) bekezdése, 3. §-a, 7. §-ának (2) bekezdése, valamint a 14. § (1) bekezdése 2010. augusztus 1. napján lép hatályba.

(4) A törvény rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően indult ügyekben kell alkalmazni.

13–14. §6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. július 3. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 64. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–7. §-t a 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lépett volna hatályba, azonban a 2010: LIX. törvény 4. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

4

A 9–11. §-t a 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 12. § a 2010: LIX. törvény 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 13–14. §-t a 14. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére