• Tartalom

77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a „Duna projekthez” kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4)2

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

3. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)5 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését6 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §7 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)9 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését10 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez11

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Projektelem, létesítmény

A létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

szivárgó építés

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
0+000 - 15+195 tkm közötti szakaszán töltéskorona stabilizáció, belterületi szakaszon mentett oldali zárt szivárgó létesítése kb. 2000 fm hosszban

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

3.

töltéserősítés

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
15+195 - 30+253 tkm közötti szakaszán töltéserősítés az előírásoknak megfelelő keresztmetszet kialakítása, töltéskorona stabilizáció

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

4.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

5.

szivárgó építés

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
15+195 - 30+253 tkm közötti szakaszán kb. 2000 fm hosszban belterületi szakaszon mentett oldali zárt szivárgó létesítése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

6.

új védvonal kiépítése

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz,
kb. 4,5 km hosszú új árvízvédelmi töltés építése, Dunaszentpál település árvízvédelme

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

7.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

pontszerű fejlesztések

01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz 8+194 - 9+980 tkm közötti szakaszán pontszerű kiépítettség hiányok megszüntetése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

9.

töltéserősítés

01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, 9+980 - 30+569 tkm közötti szakaszán töltéserősítés az előírásoknak megfelelő keresztmetszet kialakítása, töltéskorona stabilizáció

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

10.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

11.

új védvonal kiépítése

01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, kb. 4,8 km hosszú új árvízvédelmi töltés építése, Mecsér település árvízvédelme

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

12.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

töltéserősítés

01.11. Győr-
Koroncói árvízvédelmi szakasz, Likócsi szakaszán töltéserősítés
1000 fm hosszban az előírásoknak megfelelő keresztmetszet kialakítása

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

14.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

15.

új védvonal kiépítése

01.11. Győr-
Koroncói árvízvédelmi szakasz, Likócsi szakaszán új védvonal építése kb. 800 fm hosszban az előírásoknak megfelelő keresztmetszet kialakítása

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

16.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

17.

műtárgy átépítés

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Dunaszegi zsilip átépítése hallépcső készítése

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

18.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

műtárgy átépítés

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Zámolyi zsilip átépítése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

műtárgy átépítés

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Mártonházi szivattyúállás átépítése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

műtárgy átépítés

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Újfalui szivattyúállás átépítése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

22.

műtárgy átépítés

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Püspökerdei-holtág beeresztő zsilip átépítése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

23.

új zsilip létesítése

01.05. Vének-
Dunaszentpál árvízvédelmi szakasz, Dunaszentpál új árvízvédelmi zsilip létesítése

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

24.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

25.

zsilip felújítása

01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Rábca beeresztő zsilip felújítása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

26.

zsilip felújítása

01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Rábca árvízkapu felújítása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

27.

műtárgy átépítés

01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Sarolta zsilip átépítése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

28.

műtárgy átépítés

01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Rendeki zsilip átépítése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

29.

új zsilip létesítése

01.07. Mosoni-Duna - Rábca-menti árvízvédelmi szakasz, Mecsér új árvízvédelmi zsilip létesítése

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

30.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

31.

új árvízkapu létesítése

01.11. Győr-
Koroncói árvízvédelmi szakasz, Iparcsatorna torkolatában új árvízkapu létesítése

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

32.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

33.

új töltés építés

a Nagy Duna bp. 9+650-
10+682 tkm (Dunavecse) szakaszán, a töltés nyomvonalának áthelyezése, ~220 m hosszú mentetlen oldali magánterület kisajátításával, a vízoldal felé

előzetes vizsgálati dokumentáció

illetékes kormányhivatal

34.

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

35.

töltéserősítés

a Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 25+300-
29+265 tkm (Makád) szakaszán, a töltés koronájának 4,0 m-re való szélesítése, a jelenlegi, mindkét oldalon
1:2-es meredekségű rézsű, előírásoknak megfelelő mértékre való kialakítása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

36.

töltéserősítés

a Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 48+500-
50+564 tkm (Szigetújfalu) szakaszán, a töltés koronájának 4,0 m-re való szélesítése a mentett oldal felé, a jelenlegi, mindkét oldalon ~1:2-es meredekségű rézsű, előírásoknak megfelelő mértékre való kialakítása, illetve a MÁSZ+1,0 m-hez viszonyított magassági hiányok pótlása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

37.

töltéserősítés

a Nagy Duna Csepel-
sziget bp. 60+013-
62+550 tkm (Tököl) szakaszán, a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(20-40 cm) magasítása,
4,0 m koronaszélességre, illetve a jelenlegi, mindkét oldalon ~1:2 -es meredekségű rézsű, előírásoknak megfelelő mértékre való kialakítása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

38.

töltéserősítés

a Szentendrei-szigetet Horány térségében átszelő elsőrendű védvonal 1+600-
2+905 tkm szakaszán, a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való magasítása 4,0 m koronaszélességgel min.
1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

39.

töltéserősítés

a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 5+200-6+200 tkm szakaszán (Horány) a töltés MÁSZ+1,0 m-re való (60-100 cm-rel) magasítása 4,0 m koronaszélességgel, min. 1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

40.

töltéserősítés

a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 6+200-6+800 tkm szakaszán (Horány), a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel) magasítása 4,0 m koronaszélességgel, min. 1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

41.

töltéserősítés

a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 7+900-8+400 tkm szakaszán (Surány) a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel) magasítása, 4,0 m koronaszélességre, min. 1:3-as vízoldali rézsűhajlás mellett

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

42.

töltéserősítés

a Nagy Duna Szentendre-szigeti jp. 8+630-9+465 tkm szakaszán (Surány) a töltés
MÁSZ+1,0 m-re való
(60-100 cm-rel tört.) maga-
sítása, 4,0 m koronaszélesség kialakítása,
a vízoldali töltés védelme

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

43.

rekonstrukció

a Szentendrei Duna bp. töltés 8+321 tkm szelvényében meglévő csőzsilip, mentett oldali csatlakozó létesítményeinek átépítése

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

44.

töltéserősítés

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz
0+000-7+200 tkm töltéserősítés készítése
6 m széles korona és
1:5 mentett oldali rézsű kialakításával

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

45.

magassági hiánypótlás, burkolat megerősítés

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 0+000-
29+971 tkm

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

46.

töltéserősítés

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 11+490-
12+010 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

47.

töltéserősítés

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 18+450-18+725 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

48.

töltéserősítés

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 29+840-
29+950 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

49.

töltéserősítés

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 32+590-
32+700 tkm töltéserősítés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

50.

töltéserősítés

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 37+200-
37+550 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

51.

töltéserősítés

03.01 Baja - Margittaszigeti védelmi szakasz 38+100-
39+240 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

52.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+000-0+520 tkm töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

53.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+780-1+560 töltéserősítés (talajcsere, szűrőzés vagy rézsűkorrekció)

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

54.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 0+955 tkm vízkivételi cső rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

55.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+022 tkm csurgalékvíz cső rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

56.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+296 tkm 2-0-0 szennyvízvezeték rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

57.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+478 tkm ivóvíz cső rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

58.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+532 tkm Posványosi csőátvezetés rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

59.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+540 tkm Szt. János kápolna csőátvezetés rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

60.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 1+912 tkm Posztógyári nyomócső rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

61.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+002 tkm Posztógyári vízkivételi cső rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

62.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+020 tkm Posztógyári csőzsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

63.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+021 tkm Posztógyári csapadékvíz elvezető cső rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

64.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+464 tkm Laktanya csőzsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

65.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+466 tkm Gránátos u. vízátvezetés rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

66.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+905 tkm DVCS. torkolati szivattyú-
telep rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

67.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 2+956 tkm Békavári zsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

68.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 9+942 tkm Érsekcsanádi szivattyú-telep rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

69.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 9+730-10+720 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

70.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 11+140-11+270 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

71.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 11+690-12+200 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

72.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 15+275-15+500 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

73.

rekonstrukció

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 18+053 tkm Vajastoroki zsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

74.

magassági hiánypótlás, burkolat megerősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 22+000-30+315 tkm, magasság hiány pótlás és burkolat megerősítés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

75.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 24+325-24+600 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

76.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 27+680-27+800 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

77.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 29+600-29+700 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

78.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 37+530-37+670 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

79.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+070-38+250 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

80.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+370-38+630 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

81.

töltéserősítés

03.02 Baja - Foktői védelmi szakasz 38+770-38+970 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

82.

töltéserősítés

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+510-42+600 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

83.

töltéserősítés

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+780-42+850 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

84.

rekonstrukció

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 42+817 tkm Foktői szivattyú-telep rekonstrukciója

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

85.

rekonstrukció

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+005 tkm Barákai vízkivétel rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

86.

töltéserősítés

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+050-45+550 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

87.

töltéserősítés

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 45+925-46+850 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

88.

töltéserősítés

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 58+425-59+275 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

89.

töltéserősítés

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 64+600-65+300 tkm holtmeder keresztezés, vagy nem kellő biztonságú töltés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

90.

töltés és burkolat megerősítés

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 65+015-79+563 tkm keresztmetszet és burkolat hiányosság mentett oldali 1:4 rézsű kialakítása, burkolat megerősítés

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

91.

rekonstrukció

03.03 Uszód - Solti védelmi szakasz 79+539 tkm Pólyafoki zsilip rekonstrukció

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

töltéserősítés

a Duna jp. 0+030 tkm-ben lévő Báta I. szivattyútelepi épület felújítása, nyomócső javítása, elzáró szerkezet javítása, téglafalazatok vízzáróságának biztosítása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

107.

műtárgy rekonstrukció

a Duna jp. 17+650 tkm-ben lévő Lankóci szivattyútelepi épület felújítása, acélszerkezetek, gépi berendezések rekonstrukciója

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

108.

műtárgy rekonstrukció

a Duna jp. 28+499 tkm-ben lévő Sió árvízkapu teljes rekonstrukciója, acél- és vasbeton szerkezetek, gépi berendezések, épületek felújítása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

109.

műtárgy rekonstrukció

Sió bp. 7+430 tkm-ben Kutyatanyai zsilipnél ellennyomó medence építése, a műtárgy mentett oldali részének megerősítésére, a tönkremenetel megakadályozására

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

110.

műtárgy rekonstrukció

Duna jp. 63+071 tkm Páli utcai zsilip

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

111.

műtárgy rekonstrukció

Duna jp. 63+239 tkm Hattyú utcai zsilip

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

112.

műtárgy rekonstrukció

Duna jp. 63+289 tkm Árok utcai zsilip

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

113.

műtárgy rekonstrukció

Duna jp. 63+403 tkm Szent János utcai zsilip

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

114.

műtárgy rekonstrukció

Duna jp. 63+566 tkm Fürdőház utcai zsilip

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

115.

műtárgy rekonstrukció

Duna jp. 63+721 tkm Duna utcai zsilip

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

116.

műtárgy rekonstrukció

Duna jp. 63+808 tkm Csónak utcai zsilip rekonstrukciója, acél- és vasbeton szerkezetek felújítása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

117.

műtárgy rekonstrukció

Duna jp. 63+699 tkm Tüzéptelepi rekonstrukciója, acél- és vasbeton szerkezetek felújítása

vízügyi hatósági engedély

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

118.

épület rekonstrukció

Duna jp. 83+250 tkm Bölcske Védelmi Központ épületének felújítása

építésügyi hatósági engedély

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

119.

hajózás és víziközlekedés

a projekt megvalósítása során szükségessé váló hajózási tevékenység és víziközlekedési forgalomszabályozási engedélyek

hajózási hatósági engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala

2. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez12

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (4) bekezdését a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 238. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 114. §-át.

4

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

5

A 3. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

9

A 4. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

11

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. §-a, az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére