• Tartalom

83/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet

a „King's City” nevű komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2010.09.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Sukoró közigazgatási területén lévő 018/3, 018/4, 018/9, 019/10, 019/11, 019/12, 019/3, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 022/10, 022/11, 022/12, 024/1, 032/1, 032/2, 032/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, valamint a 019/13 és a 022/4–022/06 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú ingatlanok telekalakítását követően létrejött új ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területeken megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 83/2009. (IV. 10.) Korm. rendelethez2

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

Létesítmény

Létesítmény
azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

1.

(Kiemelt nagyberuházásként a „King’s City” nevű komplex turisztikai projekt és ahhoz kapcsolódó egyéb szálláshely, szórakoztató és szerencsejáték komplexum és létesítményei.

Sukoró közigazgatási területén lévő 018/3, 018/4, 018/9, 019/3, 019/10, 019/11, 019/12, 022/4, 022/5, 022/6, 022/7, 022/8, 022/9, 022/10, 022/11, 022/12, 024/1, 032/1, 032/2, 032/3 ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számú, valamint a 019/13 és a 022/4-022/06 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú ingatlanok telekalakítását követően létrejött új ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számú területek.)

építésügyi hatósági engedélyek

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

2.

környezetvédelmi hatósági engedélyezések

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

útügyi hatósági engedélyek:
a) gyorsforgalmi utak és a 30 méter szabad nyílást meghaladó hidak esetében
b) az egyéb országos közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

4.

vízjogi engedélyek

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

5.

villamosenergia-
ipari építésügyi hatósági engedélyek

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

6.

földvédelmi hatósági eljárások

Székesfehérvári Körzeti Földhivatal

Fejér Megyei Földhivatal

7.

ingatlan-nyilvántar-
tási hatósági eljárások

Székesfehérvári Körzeti Földhivatal

Fejér Megyei Földhivatal

8.

földmérési hatósági eljárások

Székesfehérvári Körzeti Földhivatal

Fejér Megyei Földhivatal

9.

erdővédelmi hatósági engedélyek

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

10.

hírközlési hatósági engedélyek

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

11.

bányahatósági engedélyek

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

12.

talajvédelmi hatósági engedélyek

Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

13.

kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve

14.

 

 

vasúti hatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

15.

 

 

tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16.

 

 

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

17.

 

 

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. számú melléklet a 83/2009. (IV. 10.) Korm. rendelethez3

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

 

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

1.

építésügy

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelős miniszter

2.

környezetvédelem, tájvédelem, természetvédelem, vízügy

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

3.

közlekedés

 

 

a) gyorsforgalmi utak, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

c) vasút

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága

d) katonai légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság

e) víziközlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága

4.

földtan és bányászat

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

5.

rendészet (rendőrség)

 

 

a) gyorsforgalmi utak esetén

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

b) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Székesfehérvári Rendőrkapitányság

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

6.

tűzvédelem

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar

honvédelemért felelős miniszter

8.

katasztrófavédelem

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

földművelésügy

 

 

a) termőföldvédelem

Székesfehérvári Körzeti Földhivatal

Fejér Megyei Földhivatal

b) talajvédelem

Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

c) erdővédelem

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

10.

kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve

11.

egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

12.

hírközlés

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

13.

műszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve

14.

élelmiszer-egészségügy

Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

1

A rendeletet a 240/2010. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2010. szeptember 24. napjával.

2

Az 1. számú melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. számú melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére