• Tartalom

85/2009. (XII. 30.) IRM rendelet

85/2009. (XII. 30.) IRM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet módosításáról1

2010.01.01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének a)–b) és d) valamint f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kjt. 85. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel és a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (a továbbiakban: Kjt.) az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szervekre:
a) a Rendőrség szerveire,
b) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban: büntetés-végrehajtási szerv),
c) a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára (a továbbiakban: RSZVSZ),
d) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal befogadó állomására (a továbbiakban: BÁHBÁ),
e) a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban: BSZKI),
f) az IRM Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központra (a továbbiakban: IRM NOPVK),
valamint az e szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Magasabb vezető:]

e) a BSZKI-nál: a főigazgató, főigazgató-helyettes, a főszerkesztő, a főszerkesztő-helyettes,”

3. § Az R. 4. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Vezető:]

f) az IRM NOPVK-nál: az osztályvezető-helyettes.”

4. § Az R. 4. § (4) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Vezetői megbízás keretében látja el a vezetői feladatokat:]

ab) BSZKI-nál: a főigazgató-helyettes, a főszerkesztő, a főszerkesztő-helyettes,”

5. § Az R. 4. § (4) bekezdésének bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a vezetők közül:]

bb) IRM NOPVK-nál: az osztályvezető-helyettes”

6. § Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A magasabb vezetői, vezetői (a továbbiakban együtt: vezetői) kinevezés, vagy megbízás feltétele a szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és legalább öt év szakmai gyakorlat. A BSZKI-nál a főigazgatói és az igazságügyi szakértői feladatokat ellátó szervezeti egységek élére történő vezetői kinevezés, vagy megbízás esetén szakmai gyakorlatként a BSZKI tevékenységi körének megfelelő szakterületen eltöltött legalább öt éves igazságügyi szakértői gyakorlat.”

7. § (1) Az R. 1. mellékletének I/A) része helyébe e rendelet 1. melléklet A) része lép.

(2) Az R. 3. mellékletének A) része helyébe e rendelet 2. melléklet A) része lép.

8. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 85/2009. (XII. 30.) IRM rendelethez

„A) A Rendőrség szerveinél, az RSZVSZ-nél, a BÁHBÁ-nál, az IRM NOPVK-nál a közalkalmazottak által ellátható egyes beosztások, munkakörök megnevezése, fizetési osztálya, valamint a vezetői pótlék mértéke

Munkakör megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői
pótlék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Magasabb vezetői beosztások:

Igazgató (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Igazgatóhelyettes (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

Főosztályvezető (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Főosztályvezető-helyettes (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

225%

Igazgató (BÁHBÁ)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Vezetői beosztások:

Osztályvezető (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Osztályvezető-helyettes (Rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

Osztályvezető-helyettes (IRM NOPVK)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

Gazdasági osztályvezető (BÁHBÁ)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Ügyintézői munkakörök

Állatorvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Anyagkönyvelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Energetikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Főenergetikus

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

Főkönyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Főmérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Főpénztáros

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Főrevizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Gondnokságvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Kiemelt főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Mérnök (a szakterületre utaló megnevezéssel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Műszaki ellenőr

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Revizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Oktatásszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Segédhivatal-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Sokszorosító- és leíróiroda-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Számfejtő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Számítástechnikai programozó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Számítógép-hálózat üzemeltető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Személyzeti-munkaügyi főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Szociális munkás

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Szoftverfejlesztő, informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Tréner

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Ügyviteli munkakörök

A Rendőrség szerveinél, az RSZVSZ-nél, az IRM NOPVK-nál
az ügyviteli munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra

Adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Hírforgalmazó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvántartó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Segédelőadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Személyzeti-munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Terminálkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Titkárnő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Ügykezelésvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai munkakörök

A Rendőrség szerveinél, az IRM NOPVK-nál, a BÁHBÁ-nál
a fizikai munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra

Autófényező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Autószerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Autóvillamossági-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Asztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Állatgondozó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beosztott szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Beszerző

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Büfés

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Büfévezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Cukrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Csomagolási szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Eligazító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Esztergályos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étteremvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fegyveres biztonsági őr

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Felszolgáló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Festő-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fényképész

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fodrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fűtésszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gazdaasszony

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdaságvezető (főkertész)

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gondnok

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Helikopter-főszerelő

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Helikopterszerelő

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Híradástechnikai szerelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Indító

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kapus, portás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karosszéria-lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kárpitos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Készültségi ügyeletes

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kézbesítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocsimosó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyhalány, mosogató

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyhamészáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Konyhafőnök, konyhavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Laboráns

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

Lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Liftkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosodavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Műhelyvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Önálló szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktárvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Részlegvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Részlegvezető szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokszorosító

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Szállítómunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szobalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Telefonközpont-kezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úszómester

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetőtechnikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Vízijármű-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Vízvezeték-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 85/2009. (XII. 30.) IRM rendelethez

A) A BSZKI-nál közalkalmazottak által ellátható egyes beosztások,, munkakörök megnevezése, fizetési osztálya,, valamint a vezetői pótlék mértéke

Munkakör megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Magasabb vezetői beosztások:

Főigazgató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

250%

Főszerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

Főszerkesztő-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői beosztások:

Osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

Osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintézői munkakörök:

Pályáztatásra kötelezett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

Daktiloszkópus előadó

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

Előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Olvasószerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Segédhivatal-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Számfejtő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Számítástechnikai programozó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Számítógép-hálózat üzemeltető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Személyzeti-munkaügyi főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Szerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Szoftverfejlesztő, informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Tördelő és képszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

Tördelő szerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályáztatásra nem kötelezett

Szakértő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyviteli munkakörök:

Adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Operátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Titkárnő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizikai munkakörök:

Asszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Szakasszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fényképész

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Vezetőtechnikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére