• Tartalom

2009. évi LXXXVIII. törvény

2009. évi LXXXVIII. törvény

a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről

2009.08.02.

(Az Egyezmény 13. Függeléke 2006. november 23. napján, 9. Függeléke 2007. július 15. napján, 3. Függeléke 2007. november 7. napján, 1., 2., 4., 6/I., 6/II., 6/III., 10/I., 10/II., 10/III., 10/V., 11., 12., 15., 18. Függeléke 2007. november 22. napján, 10/IV. Függeléke 2007. november 28. napján lépett nemzetközi jogi értelemben hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 1., 2., 3., 4., 6/I., 6/II., 6/III., 9., 10/I., 10/II., 10/III., 10/IV.,10/V., 11., 12., 13., 15. és 18. Függelékeit e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény 1., 2., 3., 4., 6/I., 6/II., 6/III., 9., 10/I., 10/II., 10/III., 10/IV., 10/V., 11., 12., 13., 15. és 18. Függelékeinek hiteles angol nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását a törvény melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvény mellékleteként kihirdetett 3., 6/III., 10/III., 10/IV. Függelék.

(4) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek a módosítással egységes szerkezetbe foglalt, hiteles szövegét és annak magyar nyelvű hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben közzétegye.

Melléklet a 2009. évi LXXXVIII. törvényhez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére