• Tartalom

10/2010. (III. 31.) PM rendelet

10/2010. (III. 31.) PM rendelet

a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról1

2010.04.03.

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 43. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: VPr.) 16. § (17) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A VPKr. 15. § (1) bekezdés l) pontja szerinti feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági jogkörben illetékes vámszervek a következők:]

d) a regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapítása, beszedése és ellenőrzése tekintetében
da) ha a kérelmező lakóhelye vagy székhelye Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén található, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Békéscsaba,
db) ha a kérelmező lakóhelye vagy székhelye Budapest, Baranya megye, Fejér megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye vagy Tolna megye területén található, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tatabánya, vagy
dc) ha a kérelmező lakóhelye vagy székhelye Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Vas megye, Veszprém megye vagy Zala megye területén található, a Vám- és Pénzügyőri Hivatal Szombathely.”

(2) A VPr. a következő 34. §-sal egészül ki:

34. § A 16. § (17) bekezdés a Vám- és Pénzügyőrségről szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról szóló 10/2010. (III. 31.) PM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított d) pontját a 2010. március 31-ét követően indult vagy megismételt – a regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapítására irányuló – eljárásokban kell alkalmazni.”

(3) A VPr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(4) A VPr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § A VPr. 1. számú melléklet I. pont t) alpontjában a „kiterjed” szövegrész helyébe a „– vámigazgatási ügyekben Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Záhony, Zsurk kivételével – kiterjed” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) és (2) bekezdése 2010. április 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2010. április 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2010. (III. 31.) PM rendelethez

1. A VPr. 1. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II.
A Vám- és Pénzügyőrségnek az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatalainak illetékessége:
a) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Hercegszántó illetékessége a hercegszántói és a bácsalmási határátkelőhely területére terjed ki,
b) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Röszke illetékessége a röszkei közúti és vasúti és a tiszaszigeti határátkelőhely, valamint a Szegedi Nemzetközi Kikötő területére terjed ki,
c) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tompa illetékessége a tompai és a kelebiai vasúti határátkelőhely területére terjed ki,
d) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Beregsurány illetékessége a beregsurányi, a barabási és a lónyai határátkelőhely területére terjed ki,
e) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Tiszabecs illetékessége a tiszabecsi határátkelőhely területére terjed ki,
f) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Záhony illetékessége a záhonyi közúti, a vasúti személyforgalmi határátkelőhely, valamint az eperjeskei vasúti határátkelőhely területére és vámigazgatási ügyekben a következő településekre terjed ki: Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Záhony, Zsurk,
g) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Mohács illetékessége a mohácsi vízi határátkelőhely területére terjed ki,
h) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Barcs illetékessége a barcsi határátkelőhely területére terjed ki,
i) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Drávaszabolcs illetékessége a drávaszabolcsi határátkelőhely, valamint a Drávaszabolcsi Nemzetközi Hajókikötő területére terjed ki,
j) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Gyékényes illetékessége a gyékényesi vasúti határátkelőhely és a berzencei határátkelőhely területére terjed ki,
k) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Udvar illetékessége az udvari és a beremendi határátkelőhely és a magyarbólyi vasúti határátkelőhely területére terjed ki,
l) Vám- és Pénzügyőri Hivatal Letenye illetékessége a letenyei határátkelőhely és a murakeresztúri vasúti határátkelőhely területére terjed ki,
m) 1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékessége szabálysértési ügyekben és vámigazgatási ügyekben – az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével – a következő helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59–61. (helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43); Airport City, 2220 Vecsés (helyrajzi szám: Vecsés 6030/9–12); 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri u. 14–16. (helyrajzi szám: 38236/575) területére, és
n) 2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal illetékessége a szabálysértési ügyek, a VPKr. 16. § (1) bekezdése alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek és az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási ügyek tekintetében, továbbá a VPKr. 15. § (1) bekezdés m) pontja alapján hatáskörébe tartozó környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek vonatkozásában a következő helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér, Budapesti Nemzetközi Hajókikötő és légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére.”

2. melléklet a 10/2010. (III. 31.) PM rendelethez

1. Hatályát veszti a VPr. 2. számú mellékletében az „1. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal Illetékessége szabálysértési ügyekben és vámigazgatási ügyekben – az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási és a jövedéki ügyek kivételével – a következő helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59–61. helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43; Airport City, 2220 Vecsés helyrajzi szám: Vecsés 6030/9–12; 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. helyrajzi szám: 38236/723; illetve 1097 Budapest, Ecseri u. 14–16. helyrajzi szám: 38236/575. területére.” szövegrész, valamint a „2. számú Repülőtéri Vám- és Pénzügyőri Hivatal Illetékessége a VPKr. 16. §-ának (1) bekezdése alapján hatáskörébe tartozó jövedéki ügyek, illetve az utasok kézi- és feladott poggyászaival összefüggésben indult vámigazgatási ügyek tekintetében, továbbá a VPKr. 15. § (1) bekezdés m) pontja alapján hatáskörébe tartozó környezetvédelmi termékdíj hatósági ügyek vonatkozásában a következő helyekre terjed ki: Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér, Budapesti Nemzetközi Hajókikötő, illetve légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére.” szövegrész.
1

A rendelet a 3. § (3) bekezdése alapján hatályát veszítené 2010. április 2. napjával; a rendelet azonban a 3. § (1) bekezdése alapján 2010. április 3. napján lépett hatályba. A rendeletet a 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére