• Tartalom

105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról1

2014.01.02.

A Kormány az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 5. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) az anyakönyvi eljárással kapcsolatos feladatai körében – a hazai anyakönyvezés kivételével – dönt

a) az anyakönyvi bejegyzés teljesítéséről, ha annak alapja külföldi okirat vagy nem magyar állampolgár anyától származó gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat,

b) a házasságkötéshez, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges külföldi okirat elfogadhatóságáról.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az anyakönyvi bejegyzés teljesítéséről való döntésre a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet az irányadó.

2. § (1) A hivatal az ügyfélnek az anyakönyvvezetőnél vagy a hivatalnál előterjesztett kérelmére a külpolitikáért felelős miniszter útján külföldről beszerzi az anyakönyvi okiratot.

(2) A hivatal az anyakönyvvezetőhöz külföldről érkezett kérelemre és nemzetközi jogsegély iránti megkeresésre külföldre továbbítja az illetékmentes anyakönyvi okiratot. Az illetékköteles anyakönyvi okiratot a hivatal a külpolitikáért felelős miniszter útján továbbítja külföldre.

(3) A (2) bekezdés alapján beszerzett, hibás vagy téves adatot tartalmazó, illetve a sérült anyakönyvi okiratot a hivatal kicserélés céljából visszaküldi a kiállító hatóságnak.

(4)3 A hivatal az (1) és (2) bekezdés alapján beszerzett anyakönyvi okiratot nyolc napon belül továbbítja.

3. §4

4. §5

5. §6

1

A rendelet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba. A rendeletet az 56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. március 15. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 72. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba; e módosító rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

5

A 4. § a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére