• Tartalom

11/2010. (XII. 22.) BM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (4) bekezdésének a)–c) és f)–g) pontjában, valamint 85. § (5) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), h) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre és a
a terrorizmust elhárító szervre (a továbbiakban együtt: rendőrség),
b) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban együtt: büntetés-végrehajtási szerv),
c) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal befogadó állomására (a továbbiakban: BÁHBÁ),
d) a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központra (a továbbiakban: NOPVK),
e) Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet (a továbbiakban: RVKI),
valamint az a)–e) pontban meghatározott szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra.”

2. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A rendőrségnél, az NOPVK-nál és az RVKI-nál foglalkoztatott közalkalmazottak felett a munkáltatói jogkört a 4. mellékletben felsorolt vezetők gyakorolják.”

3. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

5. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében a „Rendőrség” szövegrész helyébe a „rendőrség”,

c) 3/A. §-ban az „1–3. mellékletben” szövegrész helyébe az „1. és 2. mellékletben”,

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R.

1. melléklet a 11/2010. (XII. 22.) BM rendelethez

Az R. 1. melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) A rendőrségnél, a BÁHBÁ-nál, a NOPVK-nál, az RVKI-nál a közalkalmazottak által ellátható egyes beosztások, munkakörök megnevezése, fizetési osztálya, valamint a vezetői pótlék mértéke

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Munkakör megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3

1. Magasabb vezetői beosztások, munkakörök:

4

1.1 Igazgató (rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

5

1.2 Igazgatóhelyettes (rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

250%

6

1.3 Főosztályvezető (rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

7

1.4 Főosztályvezető-helyettes (rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

225%

8

1.5 Igazgató (BÁHBÁ)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

9

2. Vezetői beosztások, munkakörök:

10

2.1 Osztályvezető (rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200%

11

2.2 Osztályvezető-helyettes (rend.)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

12

2.3 Osztályvezető-helyettes (NOPVK)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

150%

13

2.4 Gazdasági osztályvezető (BÁHBÁ)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

14

3. Ügyintézői munkakörök

15

3.1 Állatorvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

16

3.2 Anyagkönyvelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

17

3.3 Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

18

3.4 Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

19

3.5 Előadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

20

3.6 Energetikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

21

3.7 Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

22

3.8 Főenergetikus

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

23

3.9 Főkönyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

24

3.10 Főmérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

25

3.11 Főpénztáros

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

26

3.12 Főrevizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

27

3.13 Gondnokságvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

28

3.14 Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

29

3.15 Kiemelt főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

30

3.16 Könyvelő

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

31

3.17 Mérnök (a szakterületre utaló megnevezéssel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

32

3.18 Műszaki ellenőr

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

33

3.19 Pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

34

3.20 Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

35

3.21 Revizor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

36

3.22 Oktatásszervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

37

3.23 Segédhivatal-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

38

3.24 Sokszorosító- és leíróiroda-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

39

3.25 Statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

40

3.26 Számfejtő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

41

3.27 Számítástechnikai programozó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

42

3.28 Számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

43

3.29 Számítógép-hálózat üzemeltető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

44

3.30 Számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

45

3.31 Személyzeti-munkaügyi főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

46

3.32 Szociális munkás

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

47

3.33 Szoftverfejlesztő, informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

48

3.34 Tréner

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

49

4. Ügyviteli munkakörök

50

4.1 A rendőrség szerveinél, a NOPVK-nál az ügyviteli munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra

51

4.1.1 Adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

52

4.1.2 Anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

53

4.1.3 Gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

54

4.1.4 Hírforgalmazó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

55

4.1.5 Nyilvántartó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

4.1.6 Operátor

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

57

4.1.7 Segédelőadó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

58

4.1.8 Személyzeti-munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

59

4.1.9 Terminálkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

60

4.1.10 Titkárnő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

61

4.1.11 Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

62

4.1.12 Ügykezelés-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

63

4.1.13 Ügykezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

64

4.1.14 Szakértő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

65

4.1.15 Szakértői csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

66

5. Fizikai munkakörök

67

5.1 A rendőrség szerveinél, a NOPVK-nál, a BÁHBÁ-nál a fizikai munkakörök nem kötelezettek pályáztatásra

68

5.1.1 Autófényező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

69

5.1.2 Autószerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

70

5.1.3 Autóvillamossági-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

71

5.1.4 Asszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

72

5.1.5 Szakasszisztens

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

73

5.1.6 Asztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

74

5.1.7 Állatgondozó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

5.1.8 Beosztott szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

76

5.1.9 Beszerző

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

77

5.1.10 Betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

5.1.11 Burkoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

79

5.1.12 Büfés

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

80

5.1.13 Büfévezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

81

5.1.14 Cukrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

82

5.1.15 Csomagolási szakunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

83

5.1.16 Eligazító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

5.1.17 Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

85

5.1.18 Esztergályos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

86

5.1.19 Éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

5.1.20 Étteremvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

88

5.1.21 Fegyveres biztonsági őr

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

89

5.1.22 Felszolgáló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

90

5.1.23 Festő-mázoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

91

5.1.24 Fényképész

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

92

5.1.25 Fodrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

93

5.1.26 Fűtésszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

94

5.1.27 Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

95

5.1.28 Gazdaasszony

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

96

5.1.29 Gazdaságvezető (főkertész)

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

97

5.1.30 Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

98

5.1.31 Gépkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

99

5.1.32 Gondnok

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

100

5.1.33 Helikopter-főszerelő

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

101

5.1.34 Helikopterszerelő

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

102

5.1.35 Híradástechnikai szerel

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

103

5.1.36 Indító

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

104

5.1.37 Kapus, portás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

5.1.38 Karosszéria-lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

106

5.1.39 Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

107

5.1.40 Kárpitos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

108

5.1.41 Kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

109

5.1.42 Készültségi ügyeletes

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

110

5.1.43 Kézbesítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

5.1.44 Kocsimosó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

5.1.45 Konyhalány, mosogató

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

5.1.46 Konyhamészáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

114

5.1.47 Konyhafőnök, konyavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

115

5.1.48 Kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

116

5.1.49 Laboráns

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

117

5.1.50 Lakatos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

118

5.1.51 Liftkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

5.1.52 Mosodavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

120

5.1.53 Műhelyvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

121

5.1.54 Műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

122

5.1.55 Önálló szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

123

5.1.56 Raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

124

5.1.57 Raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

125

5.1.58 Raktárvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

126

5.1.59 Részlegvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

127

5.1.60 Részlegvezető szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

128

5.1.61 Segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

5.1.62 Sokszorosító

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

130

5.1.63 Szabó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

131

5.1.64 Szállítómunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

5.1.65 Szobalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

5.1.66 Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

5.1.67 Technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

135

5.1.68 Telefonközpont-kezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

5.1.69 Úszómester

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

5.1.70 Vezető-technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

138

5.1.71 Villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

139

5.1.72 Vízijármű-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

140

5.1.73 Vízvezeték-szerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 11/2010. (XII. 22.) BM rendelethez

A rendőrségnél, az NOPVK-nál és az RVKI-nál foglalkoztatott közalkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlók:
1. Országos rendőrfőkapitány
2. ORFK Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója
3. ORFK Rendészeti Főigazgatóság főigazgatója
4. ORFK Gazdasági Főigazgatóság főigazgatója
5. ORFK GF GEI igazgatója
6. Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója
7. Készenléti Rendőrség parancsnoka
8. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója
9. Köztársasági Őrezred parancsnoka
10. ORFK Oktatási Igazgatóság igazgatója
11. Budapesti és megyei rendőrfőkapitány
12. Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója
13. Terrorelhárítási Központ főigazgatója
14. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója
15. Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ főigazgatója
16. Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet”
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 51. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére