• Tartalom

110/2010. (XI. 4.) OGY határozat

110/2010. (XI. 4.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról1

2010.11.02.

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:


Az Országgyűlés


az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. György István (Fidesz) helyett

dr. Varga Istvánt (Fidesz),


a Gazdasági és informatikai bizottságba

dr. György István (Fidesz) helyett

dr. Mengyi Rolandot (Fidesz),


az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

Ivády Gábor helyett

Szilágyi Pétert (LMP), továbbá

Ivády Gábort (független)


a bizottság tagjává


megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

3. A Határozat 1. pont q) alpontjában az „Önkormányzati és területfejlesztési bizottság (24)” szövegrész helyébe az „Önkormányzati és területfejlesztési bizottság (25)” szöveg lép.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2010. november 2-i ülésnapján fogadta el. A határozat a 2. pont alapján hatályát vesztette 2010. november 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére