• Tartalom

12/2010. (II. 9.) FVM rendelet

12/2010. (II. 9.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról1

2010.02.24.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 9. és 20. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A növényvédő szer csomagolóeszköz (a továbbiakban: csomagolóeszköz) külső megjelenésének olyannak kell lennie, hogy más anyaggal (gyógyszer, élelmiszer, háztartási vegyi anyag) a növényvédő szert ne lehessen összetéveszteni. A csomagolóeszköz címkéjén fel kell tüntetni „Gyermekek elől el kell zárni” feliratot, amennyiben az engedélyokirat erre vonatkozó S-mondatot nem tartalmaz, illetve meg kell felelnie az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének 4. részében foglalt előírásnak.”

2. § (1) Az R. 45. §-a (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek módosításáról szóló,]

„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK, 2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK, 2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK, 2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK, 2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK, 2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/152/EK, 2009/153/EK és 2009/155/EK irányelvei.”

(2) Az R. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:
1. a Bizottság 2004/248/EK határozata (2004. március 10.) az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról, valamint az ennek módosításáról szóló a Bizottság 2004. április 28-i 835/2004/EK rendelete,
2. a Bizottság 2005/303/EK határozata (2005. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezésének visszavonásáról,
3. a Bizottság 2005/487/EK határozata (2005. július 4.) a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
4. a Bizottság 2005/864/EK határozata (2005. december 2.) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
5. a Bizottság 2006/797/EK határozata (2006. november 22.) az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak, a nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
6. a Bizottság 2006/966/EK határozata (2006. december 18.) az alaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
7. a Bizottság 2006/1009/EK határozata (2006. december 22.) a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
8. a Bizottság 2006/1010/EK határozata (2006. december 22.) a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
9. a Bizottság 2007/322/EK határozata (2007. május 4.) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek ivóvízszennyezéshez vezető felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról,
10. a Bizottság 2007/379/EK határozata (2007. május 25.) a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
11. a Bizottság 2007/387/EK határozata (2007. június 6.) a diklórfosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
12. a Bizottság 2007/389/EK határozata (2007. június 6.) a malationnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
13. a Bizottság 2007/392/EK határozata (2007. május 21.) az oxidemeton-metilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
14. a Bizottság 2007/393/EK határozata (2007. június 6.) a diazinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
15. a Bizottság 2007/415/EK határozata (2007. június 13.) a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
16. a Bizottság 2007/416/EK határozata (2007. június 13.) a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
17. a Bizottság 2007/417/EK határozata (2007. június 13.) a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
18. a Bizottság 2007/437/EK határozata (2007. június 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
19. a Bizottság 2007/442/EK határozata (2007. június 21.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
20. a Bizottság 2007/452/EK határozata (2007. június 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítéséről,
21. a Bizottság 2007/553/EK határozata (2007. augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
22. a Bizottság 2007/628/EK határozata (2007. szeptember 19.) a metomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
23. a Bizottság 2007/629/EK határozata (2007. szeptember 20.) a trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
24. a Bizottság 2008/296/EK határozata (2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról,
25. a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. április 10.) az Rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
26. a Bizottság 2008/742/EK határozata (2008. szeptember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
27. a Bizottság 2008/743/EK határozata (2008. szeptember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
28. a Bizottság 2008/748/EK határozata (2008. szeptember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
29. a Bizottság 2008/754/EK határozata (2008. szeptember 18.) a diklobenilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
30. a Bizottság 2008/768/EK határozata (2008. szeptember 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
31. a Bizottság 2008/771/EK határozata (2008. szeptember 31.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
32. a Bizottság 2008/782/EK határozata (2008. október 7.) a 91/414 EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2007/5/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről,
33. a Bizottság 2008/791/EK határozata (2008. október 10.) az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2008/40/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről,
34. a Bizottság 2008/819/EK határozata (2008. október 20.) a butralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
35. a Bizottság 2008/902/EK határozata (2008. november 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
36. a Bizottság 2008/986/EK határozata (2008. december 15.) az antrakinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
37. a Bizottság 2009/241/EK határozata (2009. március 16.) a triflumuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
38. a Bizottság 2008/934/EK határozata (2008. december 5.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
39. a Bizottság 2008/941/EK határozata (2008. december 8.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
40. a Bizottság 2009/65/EK határozata (2009. január 26.) a 2-naftiloxiecetsavnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
41. a Bizottság 2009/562/EK határozata (2009. július 13.) a metámnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
42. a Bizottság 2009/685/EK határozata (2009. szeptember 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az iprovalikarb, a proszulfuron és a szulfoszulfuron hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról szóló 2002/48/EK irányelv helyesbítéséről,
43. a Bizottság 2009/859/EK határozata (2009. november 30.) a difenil-aminnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,
44. a Bizottság 2009/860/EK határozata (2009. november 30.) a triazoxidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról.”

3. § (1) Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 1. számú mellékletének B. része e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 5. §-a (7) bekezdésének utolsó mondata,

b) 7. §-a (9) bekezdésének első mondata,

d) az 1. számú melléklet B. részének 1. (1-naftilecetsav), 2. [2-(1-naftil)acetamid], 3. (2-naftoxiecetsav), 4. (5-nitroguajakol-Nasó), 7. (acetoklór), 11. (alumíniumfoszfid), 15. (Bacillus thuringiensis), 16. (Bacillus thuringiensis Kurstaki), 17. (Bacillus thuringiensis Tenebrionis), 18. (bázikus rézszulfát), 22. (benszulfuron-metil), 27. (bitertanol), 31. (bupirimat), 37. (cikloxidim), 38. (cimoxanil), 39. (cink-foszfid), 42. (ciprokonazol), 48. (difenilamin), 55. (dimetaklór), 62. (ditianon), 64. (dodin), 69. (etofenprox), 70. (etoxiquin), 72. (fenazaquin), 73. (fenbutatin-oxid), 77. (fenoxikarb), 82. (fluazifop-P-butil), 85. (flufenoxuron), 87. (fluorkloridon), 89. (fluquinkonazol), 90. (flutriafol), 95. (gibberellinsav), 97. (guazatin), 103. (hexithiazox (hexitiazox)), 104. (himexazol), 106. (imidakloprid), 107. (indolvajsav), 111. (kalcium-foszfid), 114. (karbamid), 118. (karboxin), 121. (kén), 123. (kletodim), 128. (klórmequat (klórmekvát, CCC)), 129. (klórpikrin), 132. (klórszulfuron), 137. (kvarchomok), 140. (lufenuron), 141. (magnézium-foszfid), 147. (metaldehid), 151. (metamitron), 152. (metazaklór), 166. (n-butiroinitril), 167. (n-dekanol), 171. (o-nitro-fenol Na-só), 174. (oxifluorfen), 176. (p-nitro-fenol Na-só), 178. (pencikuron), 179. (penkonazol), 180. [piretrin (természetes)], 181. (piridaben), 186. (poliszulfid kén (kalcium-poliszulfid)), 189. (prokloráz), 193. [propaquizafop], 194. (propargit), 195. (propizoklór), 196. (quinmerak), 198. (quizalofop-P-etil), 199. (quizalofop-P-tefuril), 200. (repceolaj), 201. (rézhidroxid), 202. (rézoleát), 203. (réz-1-oxid), 205. (rézoxiklorid), 206. (rézszappan), 207. (rézszulfát), 212. (Streptomyces griseoviridis baktérium), 213. (diatomaföld (sziliciumdioxid)), 215. (szulkotrion (klórmezulon)), 216. (tebufenpirad), 217. (tebukonazol), 218. (teflubenzuron), 219. (teflutrin), 221. (terbutilazin), 223. (tetrakonazol), 226. [tiobenkarb (bentiokarb)], 229. (triadimenol), 231. (triazoxid), 232. (tribázikus rézszulfát), 234. (Trichoderma harzanium T-39 törzs), 238. (trifluszulfuron-metil), 242. (vas-szulfát heptahidrát), 244. (zeta-cipermetrin), 245. [zsírsav (pelargonsav)] és 251. (fehérolaj) sora.

(3) Az R. 5. §-ának (13) bekezdésében a „határozat időpontjáig” szövegrész helyébe a „határozat meghozatalának időpontjáig” szövegrész, 7. §-ának (6) bekezdésében a „hatósági döntésekről készített határozatok” szövegrész helyébe a „hatósági döntések” szövegrész, 18. §-ának (6) bekezdésében a „az engedélyező hatóság az engedélyest határozatban értesíti,” szövegrész helyébe a „szóló döntését az engedélyező hatóság közli az engedélyessel,” szövegrész lép.

(4) A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 11. §-ának (4) bekezdésében a „bocsátható bocsátható” szövegrész helyébe a „vágásra bocsátható” szövegrész lép.

5. § Ez a rendelet az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról,

b) A Bizottság 2008/116/EK irányelve (2008. december 15.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az aklonifen, az imidakloprid és a metazaklór hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról,

c) A Bizottság 2008/125/EK irányelve (2008. december 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az alumínium-foszfid, a kalcium-foszfid, a magnézium-foszfid, a cimoxanil, a dodemorf, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészter, a metamitron, a szulkotrion, a tebukonazol és a triadimenol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

d) A Bizottság 2008/127/EK irányelve (2008. december 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv egyes hatóanyagok felvétele céljából történő módosításáról,

e) A Bizottság 2009/11/EK irányelve (2009. február 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a benszulfuron, a nátrium-5-nitro-gvajakolát, a nátrium-o-nitro-fenolát, a nátrium-p-nitro-fenolát és a tebufenpirad hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

f) A Bizottság 2009/25/EK irányelve (2009. április 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a piraklosztrobin hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról,

g) A Bizottság 2009/37/EK irányelve (2009. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórmekvát, a rézvegyületek, a propaquizafop, a quizalofop-P, a teflubenzuron és a zéta-cipermetrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

h) A Bizottság 2009/51/EK irányelve (2009. május 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a nikoszulfuron hatóanyag specifikációjának tekintetében történő módosításáról,

i) A Bizottság 2009/70/EK irányelve (2009. június 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a difenakum, a didecil-dimetilammónium-klorid és a kén hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról,

j) A Bizottság 2009/77/EK irányelve (2009. július 1.) a 91/414/EGK irányelvnek a klórszulfuron, a kiromazin, a dimetaklór, az etofenprox, a lufenuron, a penkonazol, a triallát és a trifluszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

k) A Tanács 2009/82/EK irányelve (2009. július 13.) a 91/414/EGK irányelvnek a tetrakonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

l) A Bizottság 2009/115/EK irányelve (2009. augusztus 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metomil hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról,

m) A Tanács 2009/116/EK irányelve (2009. június 25.) a 91/414/EGK irányelvnek a CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 és CAS 97862-82-3 szám alatt regisztrált paraffinolajoknak hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

n) A Tanács 2009/117/EK irányelve (2009. június 25.) a 91/414/EGK irányelvnek a CAS 8042-47-5 szám alatt regisztrált paraffinolaj hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

o) A Bizottság 2009/152/EK irányelve (2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karbendazim hatóanyag I. mellékletébe történő felvételének lejárati ideje tekintetében történő módosításáról,

p) A Bizottság 2009/153/EK irányelve (2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a hidrolizált fehérjék hatóanyag közhasználatú neve és tisztasága tekintetében történő módosításáról,

q) A Bizottság 2009/155/EK irányelve (2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metazaklór hatóanyag tisztaságának szükséges mértéke tekintetében történő módosításáról,

r) A Bizottság 2008/934/EK határozata (2008. december 5.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

s) A Bizottság 2008/941/EK határozata (2008. december 8.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

t) A Bizottság 2009/65/EK határozata (2009. január 26.) a 2-naftiloxiecetsavnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

u) A Bizottság 2009/562/EK határozata (2009. július 13.) a metámnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

v) A Bizottság 2009/685/EK határozata (2009. szeptember 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az iprovalikarb, a proszulfuron és a szulfoszulfuron hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról szóló 2002/48/EK irányelv helyesbítéséről,

w) A Bizottság 2009/859/EK határozata (2009. november 30.) a difenil-aminnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

x) A Bizottság 2009/860/EK határozata (2009. november 30.) a triazoxidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

y) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

1. számú melléklet a 12/2010. (II. 9.) FVM rendelethez21. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 45. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„45.

30

iprovalikarb

CAS-szám:
140923-17-7
CIPAC-szám: 620

{2-metil-1-[1-(4-
metilfenil)etil-
karbonil] propil}-
karbamidsav
izopropilészter

950 g/kg (előzetes specifikáció)

2002. 07. 01.

2002. 12. 31.

2003. 12. 31.

2012. 06. 30.

Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak
I. és II. mellékleteit - ahogy az SCFA véglegesítette 2002. február 26-án - számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben: a
- kereskedelmileg gyártott technikai hatóanyag specifikációját meg kell erősíteni és analitikai adatokkal kellőképpen alátámasztani; a toxikológiai vizsgálatokhoz használt tesztanyagot kell összehasonlítani és verifikálni a technikai hatóanyagra vonatkozó specifikációval,
- az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felhasználók védelmére.”


2. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„72.

82

pira-klostrobin

CAS-szám:
175013-18-0
CIPAC-szám: 657

metil N-(2-{[l-(4-
klórfenil)-1H-
pirazol-3-il]oximetil}
fenil)
N-metoxi karbonát

975 g/kg
A dimetil-szulfát (DMS) formájában jelen lévő gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggodalomra adhat okot, ezért koncentrációja nem haladhatja meg a
0,0001%-ot a technikai termékben.

2004. 06. 01.85

2004. 11. 30

2005. 11. 30

2014. 05. 31.

Felhasználása kizárólag gombaölő szerként, vagy növénynövekedés-szabályozóként engedélyezhető.
A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2003. november 28-án véglegesített, a piraklostrobinról szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és
II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak
- különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek, különösen a halak védelmére,
- különös figyelmet kell fordítania a szárazföldi ízeltlábúak és földigiliszták védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
Az engedélyező hatóság az R. 39. §-ának c) pontjával összhangban tájékoztatja a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai hatóanyag specifikációjáról.”


3. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„79.

31

proszulfuron

CAS-szám: 94125-34-5 CIPAC-szám:
579

l.-(4-metoxi-6-metil-
l,3,5-triazin-2-il)-3-
[2-(3,3,3-
trifluoropropil)-
fenilszulfonil]-
karbamid

950 g/kg

2002. 07. 01.

2002. 12. 31.

2003. 12. 31.

2012. 06. 30.

Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak
I. és II. mellékleteit - ahogy az SCFA véglegesítette 2002. február 26-án - számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak:
- gondosan mérlegelnie kell a vízinövényekre gyakorolt hatás kockázatát, ha a hatóanyagot a felszíni vizek közelében alkalmazzák,
- különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.”


4. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 84. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„84.

32

szulfo-
szulfuron

CAS-szám:
141776-32-1
CIPAC-szám: 601

1-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-3-[2-etánszulfonil-
imidazo[l,2-
alpiridin)szulfonil]
karbamid

980 g/kg

2002. 07. 01.

2002. 12. 31.

2003. 12. 31.

2012. 06. 30.

Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak
I. és II. mellékleteit - ahogy az SCFA véglegesítette 2002. február 26-án - számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
- a vízinövények és algák védelmére,
- a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.”


5. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 145. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

0M09106M_4[Sor-
számEU
Nr.Hatóanyag
megnevezéseAzonosító
számok
IUPAC név

TisztaságHatály-
balépés
időpontjaAz
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határidejeLejárat
időpontja
Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11]

„145.

149

karbendazim (megneve-
zetlen
sztereokémia)

CAS-szám:
10605-21-7
CIPAC-szám:
263

metil-benzimidazol-
2-ilkarbamát

980 g/kg

2007. 01. 01.

2007. 07. 01.

2009. 12. 31.

2010. 12. 31.

A. RÉSZ

Csak gombaölő szerként engedélyezhető a következő növényekhez:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kalászosok,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- repce,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cukorrépa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kukorica,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legfeljebb a következő mértékben:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,25 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás kalászosokhoz és repcéhez,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,075 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás cukorrépához,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,1 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás kukoricához.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő használatokat tilos engedélyezni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- légi kijuttatás,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kijuttatás háti permetezővel vagy kézi permetezővel, akár szakemberek, akár nem szakemberek által,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- házi kert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megtörténjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külön figyelmet kell fordítani a következők védelmére:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

vízi szervezetek (A kezelt területek és a felszíni vizek között megfelelő védőtávolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy alkalmaznak-e a permet elsodródását gátló eljárásokat vagy eszközöket.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- földigiliszták és a talajban élő más makro organizmusok (Az engedély feltételei között szerepelnie kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatások számának és időzítésének, az alkalmazott dózisnak, és szükség esetén a hatóanyag-koncentráció legmegfelelőbb kombinációjának megválasztása.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- madarak és emlősök (Az engedélyezés feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás időzítésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító anyagok jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését.);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a kezelők, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a növényvédelmi berendezés tisztítása során, kivéve, ha az anyag által jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők a növényvédelmi berendezés kialakításának, vagy annak köszönhetően, hogy a berendezést speciális védőelemekkel látták el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RÉSZ

A 6. számú mellékletben foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a karbendazimról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és
II. függelékét.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerrel dolgozók (kezelők) egészségkárosodásával járó eseményeket a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásai szerint kell bejelenteni. Az engedélyező hatóság a Tv. 24. §-a szerinti - értékesítési adatokra vonatkozó - jelentési kötelezettségen túl további adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő (mint például a felhasználási szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a karbendazim használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról.”6. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 176. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név
Tisztaság

Hatály-
balépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja

A
növényvédő
szerek
újra-
értékelé-
sének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

„176.

176

nikoszulfuron

CAS-szám: 111991-09-4 CIPAC-szám: 709

2-[(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il-
karbamoil)
szulfamoil]-N,N-
dimetilnikotinamid vagy 1-(4,6-
dimetoxi-
pirimidin-2-il)-
3-(3-dimetil-
karbamoil-
2-piridilszulfonil)
karbamid

≥910 g/kg

2009.01.01.

2009.07.01.

2012.12.31.

2018.12.31.

A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én a nikoszulfuronra vonatkozóan véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság köteles különös figyelmet fordítani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a vízi környezet DUDN metabolittal szembeni expozíciójának lehetőségére, ha a nikoszulfuront sérülékeny vízbázisú területeken alkalmazzák,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a vízinövények védelmére, és köteles gondoskodni arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például pufferzónák kialakítása,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a nem célnövények védelmére, és köteles gondoskodni arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például nem permetezett pufferzónák kialakítása,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a felszín alatti és a felszíni vizek védelmére, ha a terméket sérülékeny vízbázisú és éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.”


7. Az R. 1. számú mellékletének „A.” része a következő 204-301. sorokkal egészül ki:

0M09106M_6

Sor-
szám

EU Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító
számok

IUPAC név

Tisztaság(1)

Hatálybalépés
időpontja

Az alkalmazás
kezdő időpontja

A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje

Lejárat
időpontja

Speciális előírások

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

204

199

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

TÖRZS: ABTS-1857 Tenyészetgyűjtemény:
No SD-1372,
TÖRZS: GC-91 Tenyészetgyűjtemény:
No NCTC 11821

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857-ról (SANCO/1539/2008) és GC-91-ről (SANCO/1538/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

205

200

Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis
(H-14 szerotípus)

TÖRZS: AM65-52 Tenyészetgyűjtemény:
No ATCC-1276

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52-ről (SANCO/1540/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

206

201

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

TÖRZS: ABTS 351 Tenyészetgyűjtemény:
No ATCC SD-1275 TÖRZS: PB 54 Tenyészetgyűjtemény:
No CECT 7209

TÖRZS: SA 11 Tenyészetgyűjtemény:
No NRRL B-30790

TÖRZS: SA 12 Tenyészetgyűjtemény:
No NRRL B-30791

TÖRZS: EG 2348 Tenyészetgyűjtemény:
No NRRL B-18208

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351-ről (SANCO/1541/2008), PB 54-ről (SANCO/1542/2008), SA 11-ről, SA 12-ről és EG 2348-ről (SANCO/1543/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

207

202

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

TÖRZS: NB 176 (TM 14 1) Tenyészetgyűjtemény:
No SD-5428

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176-ról (SANCO/1545/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

208

203

Beauveria bassiana

TÖRZS: ATCC 74040 Tenyészetgyűjtemény:
No ATCC 74040

TÖRZS: GHA Tenyészetgyűjtemény:
No ATCC 74250

Nem alkalmazható

A beauvericin maximális szintje:
5 mg/Kg

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Beauveria bassiana ATCC 74040-ről (SANCO/1546/2008) és GHA-ról (SANCO/1547/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

209

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

-

Nem alkalmazható

Fertőző mikroorganizmusok (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Cydia pomonella Granulovirus-ról (CpGV) (SANCO/1548/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

210

205

Lecanicillium muscarium (korábban Verticilium lecanii)

TÖRZS: Ve 6 Tenyészetgyűjtemény:
No CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Lecanicillium muscarium-ról (korábban Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

211

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae (korábban Metarhizium anisopliae)

TÖRZS: BIPESCO 5/F52 Tenyészetgyűjtemény:
No M.a. 43;
No 275-86 (mozaikszó: V275 vagy KVL 275);
No KVL 99-112 (Ma 275 vagy V 275);
No DSM 3884;
No ATCC 90448;
No ARSEF 1095

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag rovarölő vagy atkaölő szerként használható.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae (korábban Metarhizium anisopliae) BIPESCO
5-ről és F52-ről (SANCO/1862/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

212

207

Phlebiopsis gigantea

TÖRZS: VRA 1835 Tenyészetgyűjtemény:
No ATCC 90304
TÖRZS: VRA 1984 Tenyészetgyűjtemény:
No DSM16201
TÖRZS: VRA 1985 Tenyészetgyűjtemény:
No DSM 16202
TÖRZS: VRA 1986 Tenyészetgyűjtemény:
No DSM 16203
TÖRZS: FOC PG B20/5 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390096
TÖRZS: FOC PG SP log 6 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390097
TÖRZS: FOC PG SP log 5 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390098
TÖRZS: FOC PG BU 3 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390099
TÖRZS: FOC PG BU 4 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390100
TÖRZS: FOC PG 410.3 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390101
TÖRZS: FOC PG97/1062/116/1.1 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390102
TÖRZS: FOC PG B22/SP1287/3.1 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390103
TÖRZS: FOC PG SH 1 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390104
TÖRZS: FOC PG B22/SP1190/3.2 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 390105

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Phlebiopsis gigantea-ról (SANCO/1863/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

213

208

Pythium oligandrum

TÖRZSEK: M1 Tenyészetgyűjtemény:
No ATCC 38472

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Pythium oligandrum M1-ről (SANCO/1864/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

214

209

Streptomyces (korábban S. griseoviridis)

TÖRZS: K61 Tenyészetgyűjtemény:
No DSM 7206

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Streptomyces (korábban Streptomyces griseoviridis) K61-ről (SANCO/1865/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

215

210

Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum)

TÖRZS: IMI 206040 Tenyészetgyűjtemény: IMI 206040, ATCC 20476; TÖRZS: T11 Tenyészetgyűjtemény:
No Spanyol típusú tenyészet gyűjteménye: CECT 20498, azonos az IMI 352941-vel

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) IMI 206040-ről (SANCO/1866/2008), illetve
T-11-ről (SANCO/1841/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

216

211

Trichoderma polysporum

TÖRZS: Trichoderma polysporum IMI 206039 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI 206039, ATCC 20475

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma polysporum IMI 206039-ről (SANCO/1867/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

217

212

Trichoderma harzianum Rifai

TÖRZS: Trichoderma harzianum T-22; Tenyészetgyűjtemény:
No ATCC 20847 TÖRZS: Trichoderma harzianum ITEM 908; Tenyészetgyűjtemény:
No CBS 118749

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma harzianum T-22-ről (SANCO/1839/2008), illetve az ITEM 908-ról (SANCO/1840/208) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

218

213

Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum)

TÖRZS: ICC012 Tenyészetgyűjtemény:
No CABI CC IMI 392716 TÖRZS: Trichoderma asperellum (korábban T. viride T25) T25 Tenyészetgyűjtemény:
No CECT 20178 TÖRZS: Trichoderma asperellum (korábban T. viride TV1) TV1 Tenyészetgyűjtemény:
No MUCL 43093

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012-ről (SANCO/1842/2008) és a Trichoderma asperellum (korábban T. viride T25 és TV1) T25-ről és TV1-ről (SANCO/1868/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

219

214

Trichoderma gamsii (korábban T. viride)

TÖRZSEK: ICC080 Tenyészetgyűjtemény:
No IMI CC No 392151 CABI

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma viride-ről (SANCO/1868/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

220

215

Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium dahliae)

TÖRZS: Verticillium albo-atrum izolátum: WCS850 Tenyészetgyűjtemény:
No CBS 276.92

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. 05.01.

2009. 11.01.

2014. 04.30.

2019. 04.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium dahliae) WCS850-ről (SANCO/1870/2008), szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és - függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

221

221

aklonifen

CAS-szám: 74070-46-5 CIPAC-szám: 498

2-klór-6-nitro-3-
fenoxianilin

970 g/kg A szennyezett fenol toxiko-
lógiai veszélyt jelent, maxi-
mális szintjét
5 g/kg-ban állapították meg.

2009. 08.01.

2010. 02.01.

2014. 01.31.

2019. 07.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze az aklonifent tartalmazó növényvédő szereknek a napraforgón kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az aklonifenről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:

- a kereskedelmileg előállított hatóanyag leírását meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot a hatóanyag leírásával kell összehasonlítani, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,

- a szerrel foglalkozók biztonságának védelme. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírnia,

- a vetésforgóban termesztett növényekben található szermaradékok és a fogyasztók étkezési expozíciójának értékelése,

- madarak, emlősök, vízi szervezetek és a nem célnövények védelme. Ezekkel az azonosított kockázatokkal összefüggésben adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például pufferzónákat kell kialakítani.

222

222

imidakloprid

CAS-szám: 138261-41-3 CIPAC-szám: 582

(E)-1-(6-Klór-3-
piridinil-metil)-N-
nitroimidazo-
lidin-2-ilidén-amin

970 g/kg

2009. 08.01.

2010. 02.01.

2014. 01.31.

2019. 07.31.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető. A nem célzott szervezetek, különösen méhek és madarak védelmére, vetőmagkezelésre:

- a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a tárolás, szállítás és alkalmazás során ne szabaduljon ki porfelhő,

- megfelelő felszerelés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlésnek és porfelhők felszabadulásának minimalizálását. Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot imidaklopriddal kezelték, továbbá megállapítja az engedélyben előírandó kockázatcsökkentő intézkedéseket.

B.RÉSZ

Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmeket bírál el, amelyek arra irányulnak, hogy engedélyezze az imidaklopridot tartalmazó növényvédő szerek üvegházakban termesztett paradicsomokon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az imidaklopridról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a vízi szervezetekre, a nem célszervezet ízeltlábúakra, földigilisztákra és más talajlakó makroorganizmusokra gyakorolt hatás, és biztosítania kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak,

- a mézelő méhek védelme, különösen permetezés alkalmazásakor, és biztosítania kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak.

223

223

metazaklór

CAS-szám: 67129-08-2 CIPAC-szám: 411

2-Klór-N-
(pirazol-1-il-
metil)acet-2′,6′-
xilidid

940 g/kg a gyártásilag szennyezett toluol toxikológiai veszélyt jelent, maximális szintjét
0,05%-ban állapították meg.

2009. 08.01.

2010. 02.01.

2014. 01.31.

2019. 07.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető; legfeljebb 1,0 kg/ha mennyiségben és ugyanazon a területen csak háromévenként használható.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a metazaklórról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a vízi szervezetek védelme,

- a felszín alatti víz védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.

Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni, hogy kockázatcsökkentő intézkedéseket hozzanak, a sérülékeny térségekben pedig szükség esetén monitoring programba kell kezdeni a felszín alatti víznek a 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 és 479M12 metabolit általi esetleges szennyeződésének ellenőrzésére.

224

224

Ecetsav

CAS-szám: 64-19-7 CIPAC-szám: nincs

Ecetsav

980 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az ecetsavról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2602/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

225

225

Alumínium-
ammónium-
szulfát

CAS-szám: 7784-26-1 CIPAC-szám: nincs

Alumínium-
ammónium-
szulfát

960 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az alumínium-ammónium-szulfátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2985/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

226

226

Alumínium-szilikát

CAS-szám: 1332-58-7

CIPAC-szám: nincs

Nincs Kémiai név: Kaolin

999,8 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az alumínium-szilikátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2603/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

227

227

Ammónium-acetát

CAS-szám: 631-61-8 CIPAC-szám: nincs

Ammónium-acetát

970 g/kg Jelentős szennyező-
dés: Nehéz-
fémek
Pb-ként legfeljebb
10 ppm

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az ammónium-acetátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2986/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

228

228

Vérliszt

CAS-szám: nincs
CIPAC-szám: nincs

Nincs

990 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető. A vérlisztnek meg kell felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a vérlisztről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2604/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

229

229

Kálcium-karbid

CAS-szám: 75-20-7 CIPAC-szám: nincs

Kálcium-karbid Kálcium-acetilid

765 g/kg 0,08–
0,52 g/kg kálcium-foszfid tartalommal

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a kálcium-karbidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2605/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

230

230

Kálcium-karbonát

CAS-szám: 471-34-1 CIPAC-szám: nincs

Kálcium-karbonát

995 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a kálcium-karbonátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2606/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

231

231

Szén-dioxid

CAS-szám: 124-38-9

Szén-dioxid

99,9%

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak füstölő- szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a szén-dioxidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2987/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

232

232

Denatonium-
benzoát

CAS-szám: 3734-33-6 CIPAC-szám: nincs

Benzildietil[[2,6-
xililkarbamoil]
metil]ammónium-
benzoát

995 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a denatonium-benzoátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2607/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

233

233

Etilén

CAS-szám: 74-85-1 CIPAC-szám: nincs

Etén

99%

 

 

 

 

A.RÉSZ

Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, az etilénről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2608/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

234

234

Teafaextraktum

CAS-szám: teafaolaj 68647-73-4 Fő alkotóelemek: terpinen-4-ol 562-74-3γ-terpinén 99-85-4α-terpinén 99-86-51,8-cineol 470-82-6
CIPAC-szám: nincs

A teafaolaj kémiai anyagok összetett keveréke.

Fő alkotóelemek: terpinen-4-ol
300 g/kg

γ-terpinén
100 g/kg

α-terpinén
50 g/kg

1,8-cineol nyomokban

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a teafaextraktumról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2609/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

235

235

Zsírsavak desztillációs maradéka

CAS-szám: nincs
CIPAC-szám: nincs

nincs

a széthasadt zsírsavak
40%-ánál Jelentős szennyeződés:
Ni legfeljebb 200 mg/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető. A zsírsavak állati eredetű desztillációs maradékának meg kell felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a zsírsavak desztillációs maradékáról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2610/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

236

236

C7–C20 zsírsavak

CAS-szám: 112-05-0 (pelargonsav)
67701-09-1
(C7-C18 zsírsavak és
C18 telítetlen káliumsók) 124-07-2 (kaprilsav)
334-48-5 (kaprinsav) 143-07-7 (laurinsav)
112-80-1 (olajsav)
85566-26-3
(C8-C10 zsírsavak
Me észterek) 111-11-5 (metil-oktanoát)
110-42-9 (metil-dekanoát)
CIPAC-szám: nincs

Nonánsav kaprilsav, pelargonsav, kaprinsav, laurinsav, olajsav (mindegyik esetben ISO) oktánsav, nonánsav, dekánsav, dodekánsav, cisz-9-oktadekánsav
(mindegyik esetben IUPAC) zsírsavak,
C7-C10,
Me észterek

889 g/kg (pelargonsav)

838 g/kg zsírsavak

99% zsírsav metil-észterek

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak rovarölő, atkaölő, gyomirtó és növényi növekedésszabályozó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a zsírsavakról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2610/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

237

237

Fokhagyma-
kivonat

CAS-szám: 8008-99-9 CIPAC-szám: nincs

Élelmiszer-
minőségű fokhagymalé-
koncentrátum

99,9%

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó, rovarölő és fonálféregölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a fokhagymakivonatról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2612/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

238

238

Gibberellinsav

CAS-szám: 77-06-5 CIPAC-szám: 307

(3S,3aS,4S,4aS,
7S,9aR,9bR,12S)-
7,12-dihidroxi-3-
metil-6-metilén-2-
oxoperhidro-4a,7-
metano-9b,3-
propenol(1,2-b)
furán-4-
karboxilsav Alt: (3S,3aR,4S,4aS,
6S,8aR,8bR,11S)-
6,11-dihidroxi-
3-metil-
12-metilén-
2-oxo-4a,6-
metano-
3,8b-prop-
lenoperhidro-
indenol
(1,2-b) furán-
4-karboxilsav

850 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a gibberellinsavról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2613/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

239

239

Gibberellinek

CAS-szám: GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 GA4A7 keverék: 8030-53-3

CIPAC-szám: nincs

GA4: (3S,3aR,4S,4aR,
7R,9aR,9bR,12S)-
12-hidroxi-
3-metil-6-meti-
lén-2-oxoperhid-
ro-4a,7-metano-3,9b-propano-
azuleno
[1,2-b]furán-
4-karboxilsav

GA7: (3S,3aR,4S,4aR,
7R,9aR,9bR,12S)-
12-hidroxi-3-
metil-6-metilén-2-
oxoperhidr-4a,7-
metano-9b,3-
propeno-
azuleno
[1,2-b]furán-
4-karboxilsav

Felülvizsgálati jelentés (SANCO/2614/2008).

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a gibberellinekről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2614/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

240

240

Hidrolizált fehérjék

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

Nincs

Felülvizsgálati jelentés (SANCO/2615/2008)

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető. Az állati eredetű hidrolizált fehérjéknek meg kell felelniük az 1774/2002/EK rendeletnek.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a hidrolizált fehérjékről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2615/2008), és különösen annak I. és
II. függeléke következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

241

241

Vas-szulfát

Vas(II)-szulfát anhidrát: CAS-szám: 7720-78-7

Vas(II)-szulfát monohidrát: CAS-szám: 17375-41-6

Vas(II)-szulfát heptahidrát: CAS-szám: 7782-63-0

CIPAC-szám: nincs

Vas(II)-szulfát

Vas(II)-szulfát anhidrát
367.5 g/kg

Vas(II)-szulfát monohidrát
300 g/kg

Vas(II)-szulfát heptahidrát
180 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a vas-szulfátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2616/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

242

242

Szilikagél (diatomaföld)

CAS-szám: 61790-53-2 CIPAC-szám: 647

Szilikagél (diatomaföld)

920 ± 20 g SiO2/kg DE

a kristályos szilícium-dioxid részecskéinek legfeljebb
0,1%-a (átmérőjük
50 um-nél kisebb)

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak rovarölő vagy atkaölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a szilikagélről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2617/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

243

243

Mészkő

CAS-szám: 1317-65-3 CIPAC-szám: nincs

nincs

980 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a mészkőről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2618/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

244

244

Metil-nonil-keton

CAS-szám: 112-12-9 CIPAC-szám: nincs

Undekán-2-on

975g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a metil-nonil-ketonról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2619/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

245

245

Bors

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

Feketebors – Piper nigrum

Kémiai anyagok összetett keverék, a piperint mint jelzőanyagot
legalább
4%-ban kell tartalmaznia.

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a borsról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2620/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

246

246

Növényi olajok/citronellaolaj

CAS-szám: 8000-29-1 CIPAC-szám: nincs

A citronellaolaj kémiai anyagok összetett keveréke. A legfontosabb összetevők a következők:

Citronellál (3,7-
dimetil-6-
oktenál).

Geraniol ((E)-3,7-
dimetil-2,6-
oktadién-1-ol).

Citronellol (3,7-
dimetil-6-oktán-
2-ol).

Geranil-acetát (3,7-dimetil-6-oktén-1-il-acetát).

Jelentős szennyeződé-
sek: metil-eugenol és metil-isoeugenol legfeljebb
0.1%.

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a citronellaolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2621/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

247

247

Növényi olajok/szegfű-
szegolaj

CAS-szám: 94961-50-2 (szegfűszegolaj)

97-53-0 (Eugenol – fő összetevő)

CIPAC-szám: nincs

A szegfűszegolaj kémiai anyagok összetett keveréke.

Fő összetevője az eugenol.

800 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak gombaölő és baktériumölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a szegfűszegolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2622/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

248

248

Növényi olajok/repceolaj

CAS-szám: 8002-13-9 CIPAC-szám: nincs

repceolaj

A repceolaj zsírsavak összetett keveréke.

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak rovarölő, vagy atkaölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a repceolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2623/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

249

249

Növényi olajok/fodor-
mentaolaj

CAS-szám: 8008-79-5 CIPAC-szám: nincs

fodormentaolaj

550 g/kg as L-karvon

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a fodormentaolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2624/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

250

250

Kálium-
hidrogén-
karbonát

CAS-szám: 298-14-6 CIPAC-szám: nincs

Kálium-hidrogén-
karbonát

99,5%

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a kálium-hidrogén-karbonátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2625/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

251

251

Putrescin (1,4-
Diamino-bután)

CAS-szám: 110-60-1 CIPAC-szám: nincs

Bután-1,4-diamin

990 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a putrescinről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2626/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

252

252

Piretrinek

CAS-szám: (A) és (B):

Piretrinek: 8003-34-7

A. extraktum: Chrysanthemum cinerariaefolium származékai: 89997-63-7

piretrin 1: CAS 121-21-1

piretrin 2: CAS 121-29-9

cinerin 1:
CAS 25402-06-6

cinerin 2:
CAS 121-20-0

jasmolin 1:
CAS 4466-14-2

jasmolin 2:
CAS 1172-63-0

B. extraktum: piretrin 1: CAS 121-21-1

piretrin 2:
CAS 121-29-9

cinerin 1:
CAS 25402-06-6

cinerin 2:
CAS 121-20-0

jasmolin 1:
CAS 4466-14-2

jasmolin 2:
CAS 1172-63-0

CIPAC-szám: 32

A piretrinek kémiai anyagok összetett keverékei.

A. extraktum
500 g/kg
piretrinek

B. extraktum:
480 g/kg
piretrinek

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a piretrinekről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2627/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

253

253

Kvarchomok

CAS-szám: 14808-60-7 CIPAC-szám: nincs

kvarc, szilícium-dioxid, SiO2

915 g/kg a kristályos szilícium-dioxid részecskéinek legfeljebb
0,1%-a (átmérőjük
50 um-nél kisebb)

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a kvarchomokról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2628/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

254

254

Szagosított állati vagy növényi eredetű riasztó/halolaj

CAS-szám: 100085-40-3 CIPAC-szám: nincs

halolaj

99%

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető. A halolajnak meg kell felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a halolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2629/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

255

255

Szagosított állati vagy növényi eredetű riasztó/birka-
faggyú

CAS-szám: 98999-15-6 CIPAC-szám: nincs

birkafaggyú

Tiszta birkafaggyú legfeljebb 0,18% w/w/ víztartalom-
mal.

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető. A birkafaggyúnak meg kell felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a birkafaggyúról szóló felülvizsgálati jelentésnek

256

256

Szagosított állati vagy növényi eredetű riasztó/nyers tallolaj

CAS-szám: 8002-26-4 CIPAC-szám: nincs

nyers tallolaj

A nyers tallolaj, tallolaj gyanta és zsírsavak összetett keveréke.

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a nyers tallolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2631/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

257

257

Szagosított állati vagy növényi eredetű riasztó/tallolaj-
szurok

CAS-szám: 8016-81-7 CIPAC-szám: nincs

tallolaj-szurok

Észtere, zsírsavak, gyanta és gyantasav kis mennyiségű dimerei és trimerei, valamint zsírsavak összetett keveréke.

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a tallolaj-szurokról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2632/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

258

258

Tengerialga-
kivonat (korábban tengerialga-kivonat és tengeri moszat)

CAS-szám: nincs

CIPAC-szám: nincs

tengerialga-kivonat

A tengerialga-
kivonat
összetett keverék. Főbb alkotóelemek mint jelzőanyagok: mannit, fucoidanok és alginátok. Felülvizsgálati jelentés (SANCO/2634/2008).

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a tengerialga-kivonatról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2634/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

259

259

Nátrium-
alumínium-
szilikát

CAS-szám: 1344-00-9 CIPAC-szám: nincs

nátrium-alumínium-szilikát: Nax[(AlO2)x
(SiO2)y] x zH2O

1000 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a nátrium-alumínium-szilikátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2635/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

260

260

Nátrium-hipoklorit

CAS-szám: 7681-52-9 CIPAC-szám: nincs

Nátrium-hipoklorit

10% (w/w) klorinban kifejezve

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak fertőtlenítőszerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a nátrium-hipokloritról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2988/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

261

261

Egyenes láncú lepke-feromonok

 

Acetát-csoport:

Felülvizsgálati jelentés (SANCO/2633/2008)

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, az egyenes láncú lepke-feromonokról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2633/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

 

 

(E)-5-dekán-1-il-
acetát

CAS-szám: 38421-90-8
CIPAC-szám: nincs

(E)-5-dekán-1-il-
acetát

 

 

 

 

 

 

 

E)-8-dodekán-1-
il-acetát

CAS-szám: 38363-29-0
CIPAC-szám: nincs

(E)-8-dodekán-1-
il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(E/Z)-8-dodekán-1-il-acetát

CAS-szám: nincs
CIPAC-szám: nincs

(E/Z)-8-dodekán-1-il-acetát egyedi izomerekként

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-8-dodekán-1-il-acetát

CAS-szám: 28079-04-1
CIPAC-szám: nincs

(Z)-8-dodekán-1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-9-dodekán-1-il acetát

CAS-szám: 16974-11-1
CIPAC-szám: 422

(Z)-9-dodekán-1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-il-acetát

CAS-szám: 54364-62-4
CIPAC-szám: nincs

(E,Z)-7,9-
dodekadien-1-
il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(E)-11-tetradekán-1-il-acetát

CAS-szám: 33189-72-9
CIPAC-szám: nincs

(E)-11-tetradekán-1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-9-tetradekán-1-il-acetát

CAS-szám: 16725-53-4
CIPAC-szám: nincs

(Z)-9-tetradekán-1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-11-tetradekán-1-il-acetát

CAS-szám: 20711-10-8
CIPAC-szám: nincs

(Z)-11-tetradekán-1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(Z, E)-9, 12-tetradekadien-1-il-acetát

CAS-szám: 31654-77-0
CIPAC-szám: nincs

(Z, E)-9, 12-tetradekadien-1-il-
acetát

 

 

 

 

 

 

 

Z-11-hexadekán-1-il-acetát

CAS-szám: 34010-21-4
CIPAC-szám: nincs

Z-11-hexadekán-
1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(Z, E)-7, 11-hexadekadien-1-il-acetát

CAS-szám: 51606-94-4
CIPAC-szám: nincs

(Z, E)-7, 11-
hexadekadien-1-
il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

(E, Z)-2, 13-oktadekadien-1-il-acetát

CAS-szám: 86252-65-5
CIPAC-szám: nincs

(E, Z)-2, 13-oktadekadien-1-il-
acetát

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol-csoport:

 

Alkohol-csoport:

 

 

 

 

 

 

 

(E)-5-dekán-1-ol

CAS-szám: 56578-18-8
CIPAC-szám: nincs

(E)-5-dekán-1-ol

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-8-dodekán-1-
ol

CAS-szám: 40642-40-8
CIPAC-szám: nincs

(Z)-8-dodekán-1-ol

 

 

 

 

 

 

 

(E,E)-8,10-dodekadien-1-
ol

CAS-szám: 33956-49-9
CIPAC-szám: nincs

(E,E)-8,10-
dodekadien-1-ol

 

 

 

 

 

 

 

tetradekán-1-
ol

CAS-szám: 112-72-1
CIPAC-szám: nincs

tetradekán-1-ol

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-11-hexadekán-1-ol

CAS-szám: 56683-54-6
CIPAC-szám: nincs

(Z)-11-hexadekán-1-ol

 

 

 

 

 

 

 

Aldehid-csoport:

 

Aldehid-csoport:

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-7-tetradecenal

CAS-szám: 65128-96-3
CIPAC-szám: nincs

(Z)-7-tetradecenal

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-9-
hexadecenal

CAS-szám: 56219-04-6
CIPAC-szám: nincs

(Z)-9-hexadecenal

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-11-
hexadecenal

CAS-szám: 53939-28-9
CIPAC-szám: nincs

(Z)-11-
hexadecenal

 

 

 

 

 

 

 

(Z)-13-
oktadecenal

CAS-szám: 58594-45-9
CIPAC-szám: nincs

(Z)-13-
oktadecenal

 

 

 

 

 

 

 

Acetát-
keverékek:

 

Acetát-keverékek:

 

 

 

 

 

 

 

i) (Z)-8-dodekán-
1-il-acetát

CAS-szám: 28079-04-1
CIPAC-szám: nincs

i) (Z)-8-dodekán-
1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

ii.) dodecil-acetát;

CAS-szám: 112-66-3
CIPAC-szám: nincs;

ii.) dodecil-acetát;

 

 

 

 

 

 

 

i) (Z)-9-dodekán-1-il-acetát

CAS-szám: 16974-11-1
CIPAC-szám: 422

i) (Z)-9-dodekán-
1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

ii) dodecil-acetát;

CAS-szám: 112-66-3
CIPAC-szám: 422;

ii) dodecil-acetát;

 

 

 

 

 

 

 

i) (E,Z)-7,9-
dodekadien-1-il-
acetát

CAS-szám: 55774-32-8
CIPAC-szám: nincs

i) (E,Z)-7,9-
dodekadien-1-il-
acetát

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

ii) (E,E)-7,9-
dodekadien-1-il-
acetát;

CAS-szám: 54364-63-5
CIPAC-szám: nincs;

ii) (E,E)-7,9-
dodekadien-1-il-
acetát;

 

 

 

 

 

 

 

i) (Z,Z)-7,11-
hexadekadien-1-
il-acetát

 

i) (Z,Z)-7,11-
hexadekadien-1-
il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

ii) (Z,E)-7,11-
hexadekadien-1-
il-acetát;

CAS-szám: i. és ii. 53042-79-8
CAS-szám: i) 52207-99-5
CAS-szám: ii) 51606-94-4
CIPAC-szám: nincs;

ii) (Z,E)-7,11-
hexadekadien-1-
il-acetát;

 

 

 

 

 

 

 

Aldehidkeve-
rékek:

 

Aldehidkeve-
rékek:

 

 

 

 

 

 

 

i) (Z)-9-
hexadecenal

CAS-szám: 56219-04-6
CIPAC-szám: nincs

i) (Z)-9-
hexadecenal

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

ii) (Z)-11-
hexadecenal

CAS-szám: 53939-28-9
CIPAC: nincs

ii) (Z)-11-
hexadecenal

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

iii) (Z)-13-
oktadecenal;

CAS-szám: 58594-45-9
CIPAC-szám: nincs;

iii) (Z)-13-
oktadecenal;

 

 

 

 

 

 

 

Keverékek:

 

Keverékek:

 

 

 

 

 

 

 

i) (E)-5-dekán-1-
il-acetát

CAS-szám: 38421-90-8
CIPAC-szám: nincs

i) (E)-5-dekán-1-
il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

ii) (E)-5-dekán-
1-ol;

CAS-szám: 56578-18-8
CIPAC-szám: nincs;

ii) (E)-5-dekán-1-
ol;

 

 

 

 

 

 

 

i) (E/Z)-8-
dodekán-1-il-
acetát

CAS-szám: egyedi izomerekként
CIPAC-szám: nincs

i) (E/Z)-8-
dodekán-1-il-
acetát

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

i) (E)-8-dodekán-
1-il -acetát

CAS-szám: (E) 38363-29-0
CIPAC-szám: nincs

i) (E)-8-dodekán-
1-il -acetát

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

i) (Z)-8-dodekán-
1-il-acetát

CAS-szám: (Z) 28079-
04-1
CIPAC-szám: nincs

i) (Z)-8-dodekán-
1-il-acetát

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

ii) (Z)-8-
dodekán-1-ol;

CAS-szám: ii. 40642-40-8
CIPAC-szám: nincs;

ii) (Z)-8-dodekán-
1-ol;

 

 

 

 

 

 

 

i) (Z)-11-
hexadecenal

CAS-szám: 53939-28-9
CIPAC-szám: nincs

i) (Z)-11-
hexadecenal

 

 

 

 

 

 

 

és

 

és

 

 

 

 

 

 

 

ii) (Z)-11-
hexadekán-1-il-
acetát

CAS-szám: 34010-21-4
CIPAC-szám: nincs

ii) (Z)-11-
hexadekán-1-il-
acetát

 

 

 

 

 

262

262

Trimetilamin-
hidroklorid

CAS-szám: 593-81-7
CIPAC-szám: nincs

Trimetilamin-
hidroklorid

988 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a trimetilamin-hidrokloridról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2636/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

263

263

Karbamid

CAS-szám: 57-13-6

CIPAC-szám: 8352

Karbamid

98% w/w

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) és gombaölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a karbamidról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2637/2008), különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

264

264

Z- 13-
hexadekán-11-in-
1-il-acetát

CAS-szám: 78617-58-0
CIPAC: nincs

Z- 13- hexadekán-
11-in-1-il-acetát

75%

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Z- 13- hexadekán-11-in-1-il-acetátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2649/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

265

265

Z,Z,Z,Z-
7,13,16,19
dokozatetraen-1-
il-izobutirát

CAS-szám 135459-81-3 CIPAC: nincs

Z,Z,Z,Z-
7,13,16,19-
dokozatetraen-1-
il-izobutirát

90%

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2015. 08.31.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19- dokozatetraen-1-il-izobutirátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2650/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

266

266

Alumínium-
foszfid

CAS-szám: 20859-73-8
CIPAC-szám: 227

Alumínium-
foszfid

830 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag rovarölő és rágcsálóirtó szerként való használata engedélyezhető, alumínium-foszfidot tartalmazó felhasználásra kész termék formájában. Rágcsálóirtó szerként kizárólag szabadtéri használata engedélyezhető. Csak szakképzett személyek használhatják.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, az alumínium-foszfidra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a fogyasztók védelme. Gondoskodik arról, hogy a szer raktári kártevők elleni használata esetén az alumínium-foszfidot tartalmazó, elhasznált felhasználásra kész terméket eltávolítsák az élelmiszercikkek közül, majd ezt követően megfelelő várakozási időt alkalmazzanak,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni-, és légzésvédő védőfelszerelés használata,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme zárttéri füstöléses kezelés alatt,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme zárttéri használat esetén a helyiségbe való visszatéréskor (a füstölés után),

- a közelben tartózkodók védelme a gáz kiszivárgása ellen, zárttéri használat esetén,

- a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,

- a vízi szervezetek védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).

267

267

Kalcium-foszfid

CAS-szám: 1305-99-3 CIPAC-szám: 505

Kalcium-foszfid

160 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag rágcsálóirtó szerként való szabadtéri használata engedélyezhető, kalcium-foszfidot tartalmazó felhasználásra kész termék formájában. Csak szakképzett személyek használhatják.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a kalcium-foszfidra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni-, és légzésvédő védőfelszerelés használata,

- a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,

- a vízi szervezetek védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).

268

268

Magnézium-
foszfid

CAS-szám: 12057-74-8 CIPAC-szám: 228

Magnézium-
foszfid

880 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag rovarölő és rágcsálóirtó szerként való használata engedélyezhető, magnézium-foszfidot tartalmazó felhasználásra kész termék formájában. Rágcsálóirtó szerként kizárólag szabadtéri használata engedélyezhető. Csak szakképzett személyek használhatják.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a magnézium-foszfidra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a fogyasztók védelme. Gondoskodik arról, hogy a szer raktári kártevők elleni használata esetén a magnézium-foszfidot tartalmazó, elhasznált készterméket eltávolítsák az élelmiszercikkek közül, majd ezt követően megfelelő várakozási időt alkalmazzanak,

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni-, és légzésvédő védőfelszerelés használata,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme zárttéri füstöléses kezelés alatt,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme zárttéri használat esetén a helyiségbe való visszatéréskor (a füstölés után),

- a közelben tartózkodók védelme a gáz kiszivárgása ellen zárttéri használat esetén,

- a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,

- a vízi szervezetek védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).

269

269

Cimoxanil

CAS-szám: 57966-95-7
CIPAC-szám: 419

1-[(E/Z)-2-ciano-2-
metoxiiminoacetil]-
3-etilkarbamid

> 970 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a cimoxanilre vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,

- a vízi szervezetek védelme. Gondoskodnak arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák alkalmazása).

270

270

Dodemorf

CAS-szám: 1593-77-7 CIPAC-szám: 300

cisz/transz-[4-ciklododecil]-2,6-dimetilmorfolin

950 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető, üvegházi dísznövényeknél.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a dodemorfra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú területeken alkalmazzák,

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

271

271

2,5-Diklór-
benzoesav-
metilészter

CAS-szám: 2905-69-3 CIPAC-szám: 686

metil-2,5-tdiklór-
benzoá

995 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag növekedésszabályozó és gombaölő szerként való zárttéri használata engedélyezhető, borszőlő oltásához.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészterre vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

272

272

Metamitron

CAS-szám: 41394-05-2 CIPAC-szám: 381

4-amino-4,5-
dihidro-3-metil-6-
fenil-1,2,4-triazin-
5-on

960 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

Metamitront tartalmazó növényvédő szerek gumós növényektől különböző növényekhez való felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában előírt kritériumokra, és az engedély kiadása előtt gondoskodik arról, hogy valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a metamitronra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít
a következőkre:

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen egyéni védőfelszerelés használata,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,

- a madarakra és emlősökre, valamint a nem célszervezet szárazföldi növényekre jelentett kockázat.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

273

273

Szulkotrion

CAS-szám: 99105-77-8 CIPAC-szám: 723

2-(2-klór-4-
mezilbenzoil)cik-
lohexan-1,3-dion-
1,3-dion

950 g/kg Szennyezők:
hidrogén-
cianid: legfeljebb
80 mg/
kgtoluol:
legfeljebb
4 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a szulkotrionra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a rovarevő madarakra, a nem célszervezet vízi és szárazföldi növényekre, és a nem célszervezet ízeltlábúakra jelentett kockázat.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

274

274

Tebukonazol

CAS-szám: 107534-96-3 CIPAC-szám: 494

(RS)-1-p-klór-
fenil-4,4-dimetil-
3-(1H-1,2,4-
triazol1-il-
metil)pentan-
3-ol

905 g/kg

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a tebukonazolra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a fogyasztók expozíciója a tebukonazol (triazol) metabolitjainak,

- a magevő madarak és emlősök, valamint a növényevő emlősök védelme. Gondoskodik arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,

- a vízi szervezetek védelme. Gondoskodik arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák alkalmazása).

275

275

Triadimenol

CAS-szám: 55219-65-3 CIPAC-szám: 398

(1RS,2RS;
1RS,2SR)-1-
(4-klór-fenoxi)-
3,3-dimetil-1-
(1H-1,2,4-triazol-
1-il)butan-2-ol

920 g/kg „A” izomer (1RS,2SR), „B” izomer (1RS,2RS)

„A” diasztereomer, RS + SR, tartomány:
70–85%

„B” diasztereomer,
RR + SS,
tartomány:
15–30%

2009. 09.01.

2010. 03.01.

2014. 02.28.

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a triadimenolra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- N-metilpirolidon jelenléte készítményekben a szerrel foglalkozók, más dolgozók és a közelben tartózkodók expozíciója tekintetében,

- a madarak és emlősök védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónák használata) kell alkalmazni.

276

276

Benszulfuron

CAS-szám: 83055-99-6 CIPAC-szám: 502.201

α-[(4,6-Dimetoxi-
pirimidin-2-il-
karbamoil)szulfa-
moil]-o-toluilsav
(benszulfuron)
metil-α-[(4,6-
dimetoxi-pirimidin-
2-il-
karbamoil)szulfa-
moil]-o-toluát
(benszulfuron-
metil)

975 g/kg

2009. 11.01.

2010. 05.01.

2014. 04.30.

2019. 10.31.

A.RÉSZ

Csak gyomirtóként használandó.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 8-án véglegesített, a benszulfuronra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a vízi szervezetek védelme; az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.

277

277

Nátrium-5-nitro-
gvajakolát

CAS-szám: 67233-85-6 CIPAC-szám: nincs

Nátrium-2-
metoxi-5-nitro-
fenolát

980 g/kg

2009. 11.01.

2010. 05.01.

2014. 04.30.

2019. 10.31.

A.RÉSZ

Kizárólag növekedésszabályozóként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 2-án véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, nátrium-o-nitro-fenolátra és nátrium-p-nitro-fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- az iparilag gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. A terhelés csökkentése érdekében a használat engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

278

278

Nátrium-o-nitro-
fenolát

CAS-szám: 824-39-5 CIPAC-szám: nincs

Nátrium-2-nitro-
fenolát; nátrium-
o-nitro-fenolát

980 g/kg

A következő szennyező anyagoknak van toxikológiai jelentősége: Fenol Legnagyobb tartalom:
0,1 g/kg

2,4-Dinitro-
fenol

Legnagyobb tartalom:
0,14 g/kg

2,6-Dinitro-
fenol

Legnagyobb tartalom:
0,32 g/kg

2009. 11.01.

2010. 05.01.

2014. 04.30.

2019. 10.31.

A.RÉSZ

Kizárólag növekedésszabályozóként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6 számú. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 2-án véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, nátrium-o-nitro-fenolátra és nátrium-p-nitro-fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- az iparilag gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. A terhelés csökkentése érdekében a használat engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

279

279

Nátrium-p-nitro-
fenolát

CAS-szám: 824-78-2 CIPAC-szám: nincs

Nátrium-4-nitro-
fenolát; nátrium-
p-nitro-fenolát

998 g/kg

A következő szennyező anyagoknak van toxikológiai jelentősége:

Fenol

Legnagyobb tartalom:
0,1 g/kg

2,4-Dinitro-
fenol

Legnagyobb tartalom:
0,07 g/kg

2,6-Dinitro-
fenol

Legnagyobb tartalom:
0,09 g/kg

2009. 11.01.

2010. 05.01.

2014. 04.30.

2019. 10.31.

A.RÉSZ

Kizárólag növekedésszabályozóként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 2-án véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, nátrium-o-nitro-fenolátra, és nátrium-p-nitro-fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- az iparilag gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. A terhelés csökkentése érdekében a használat engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

280

280

Tebufenpirad

CAS No119168-77-3 CIPAC-szám: 725

N-(4-Tercier-
butil-benzil)-4-
klór-3-etil-1-
metil-pirazol-5-
karboxamid

980 g/kg

2009. 11.01.

2010. 05.01.

2014. 04.30.

2019. 10.31.

A.RÉSZ

Kizárólag atkaölő és rovarölő szerként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

Tebufenpiradot tartalmazó növényvédő szerek (a vízoldható csomagolásúak kivételével) felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és az engedély kiadása előtt gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 2-án véglegesített, a tebufenpiradra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik továbbá arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a vízi szervezetek védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák kialakítása),

- a rovarevő madarak védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedélyezés feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

281

281

Klórmekvát

CAS-szám: 7003-89-6 (klórmekvát)
CAS-szám: 999-81-5 (klórmekvát-klorid) CIPAC-szám: 143 (klórmekvát)
CIPAC-szám: 143.302 (klórmekvát-klorid)

2-klór-etil-
trimetil-
ammónium
(klórmekvát) 2-
klór-etil-trimetil-
ammónium-klorid
(klórmekvát-
klorid)

636 g/kg

Szennyező anyagok:
1,2-diklór-etán:
max. 0,1 g/kg
(a száraz klórmekvát-
klorid tartalomhoz viszonyítva).

Klór-etén
(vinil-klorid): max.
0,0005 g/kg
(a száraz klórmekvát-
klorid tartalomhoz viszonyítva).

2009. 12.01.

2010. 06.01.

2014. 05.31.

2019. 11.30.

A.RÉSZ

Kizárólag növényi növekedésszabályozóként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a klórmekvátot tartalmazó növényvédő szerek rozson és tritikálén kívüli felhasználását, tekintettel a fogyasztók terhelésére, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a klórmekvátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a madarak és az emlősök védelme.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

282

282

Rézvegyületek:

 

 

 

2009. 12.01.

2010. 06.01.

2014. 05.31.

2016. 11.30.

A.RÉSZ

Kizárólag baktériumölő és gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a rezet tartalmazó növényvédő szerek üvegházi paradicsomon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a rézvegyületekről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a vizek és a nem célszervezetek védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni,

- az alkalmazott hatóanyag mennyisége. Gondoskodik arról, hogy az alkalmazás gyakoriságát és számát tekintve az engedélyezett mennyiség a kívánt hatás eléréséhez minimálisan szükséges mennyiség legyen.

Azokon a veszélyeztetett területeken, ahol a talaj rézzel való szennyezettsége aggodalomra ad okot, az engedélyező hatóságnak monitoring programokat kell indítania annak érdekében, hogy szükség szerint korlátozásokat – például maximálisan alkalmazható dózisokat – vezessen be.

 

 

réz-hidroxid

CAS-szám: 20427-59-2
CIPAC-szám: 44.305

Réz(II)-hidroxid

573 g/kg

 

 

 

 

 

 

réz-oxiklorid

CAS-szám: 1332-65-6 or 1332-40-7
CIPAC-szám: 44.602

Diréz(II)-klorid-

trihidroxid

550 g/kg

 

 

 

 

 

 

Réz-oxid

CAS-szám: 1317-39-1
CIPAC-szám: 44.603

Réz-oxid

820 g/kg

 

 

 

 

 

 

Bordeaux-i
keverék

CAS-szám: 8011-63-0 CIPAC-szám: 44.604

Nem besorolt

245 g/kg

 

 

 

 

 

 

Hárombázisú réz-szulfát

CAS-szám: 12527-76-3 CIPAC-szám: 44.306

Nem besorolt

490 g/kg

A következő szennyező anyagoknak toxikológiai jelentősége van, ezért nem haladhatják meg az alábbi szinteket: Ólom: max.
0,0005 g/kg a réztartalomhoz viszonyítva.

Kadmium: max. 0,0001 g/kg a réztartalomhoz viszonyítva.

Arzén: max. 0,0001 g/kg a réztartalomhoz viszonyítva.

 

 

 

 

283

283

Propaquizafop

CAS-szám: 111479-05-1 CIPAC-szám: 173

2-izopropilidén-
amino-oxietil (R)-
2-[4-(6-klór-
kinoxalin-2-il-
oxi)feniloxi]-
propionát

920 g/kg Toluol: maximális tartalom
5 g/kg

2009. 12.01.

2010. 06.01.

2014. 05.31.

2019. 11.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B. RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a propaquizafopról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a vízi szervezetek és a nem célzott növények védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák kialakítása),

- a nem célzott ízeltlábúak védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

284

284

Quizalofop-P:

Quizalofop-P-etil

CAS-szám: 100646-51-3 CIPAC-szám: 641.202

etil-(R)-2-[4-(6-
klór-kinoxalin-2-
il-oxi)fenoxi]-
propionát

950 g/kg

2009. 12.01.

2010. 06.01.

2014. 05.31.

2019. 11.30.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a quizalofop-P-ről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a nem célzott növények védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák kialakítása).

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

 

 

Quizalofop-P-
tefuril

CAS-szám: 119738-06-6 CIPAC-szám: 641.226

(RS)-Tetrahidro-
furfuril-(R)-2-[4-
(6-klór-kinoxalin-
2-il-oxi)fenoxi]-
propionát

795 g/kg

 

 

 

 

 

285

285

Teflubenzuron

CAS-szám: 83121-18-0 CIPAC-szám: 450

1-(3,5-diklór-2,4-
difluor-fenil)-3-
(2,6-difluor-
benzoil)-karbamid

970 g/kg

2009. 12.01.

2010. 06.01.

2014. 05.31.

2019. 11.30.

A.RÉSZ

Kizárólag üvegházi rovarölő szerként (mesterséges tápközegen vagy zárt hidroponikus rendszerekben) történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a teflubenzuront tartalmazó növényvédő szerek üvegházi paradicsomon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a teflubenzuronról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a vízi szervezetek védelme. Üvegházban történő felhasználás esetén minimálisra kell csökkenteni az üvegházból kijutó szermennyiséget, amely semmi esetre sem érheti el jelentős mennyiségben a közelben található víztesteket,

- a méhek védelme, melyek üvegházba történő bejutását meg kell akadályozni,

- az üvegházba szándékosan betelepített beporzó méhcsaládok védelme,

- a kondenzvíz, a szivárgóvíz és a tápközeg biztonságos elhelyezése annak érdekében, hogy ki lehessen zárni a nem célszervezetekre jelentett kockázatokat, valamint a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezését.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

286

286

Zéta-cipermetrin

CAS-szám: 52315-07-8 CIPAC-szám: 733

Az alábbi sztereoizomerek keveréke (S)-α-
ciano-3-fenoxi-
benzil-
(1RS,3RS;1RS,
3SR)-3-(2,2-
diklór-vinil)-2,2-
dimetil-
ciklopropán-
karboxilát, ahol az (S);(1RS,3RS) izomerpárnak az (S);(1RS,3SR) izomerpárhoz viszonyított aránya a 45-55 : 55-45 tartományba esik.

850 g/kg Szennyező anyagok: toluol: max.
2 g/kg kátrány: max. 12,5 g/kg

2009. 12.01.

2010. 06.01.

2014. 05.31.

2019. 11.30.

A.RÉSZ

Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a zéta-cipermetrint tartalmazó növényvédő szerek gabonákon kívüli felhasználását, különös tekintettel a fogyasztók mPB-aldehid-terhelésére (feldolgozás során kialakuló bomlástermék), különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a zéta-cipermetrinről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a madarak, a vízi szervezetek, a méhek, a nem célzott ízeltlábúak és a nem célzott, talajlakó makroorganizmusok védelme.

Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.

287

287

Klórszulfuron

CAS-szám: 64902-72-3 CIPAC-szám: 391

1-(2-
klórfenilszulfo-
nil)-3-(4-metoxi-
6-metil-
1,3,5-triazin-
2-il)urea

950 g/kg Szennyező-
anyagok: legfeljebb
5 g/kg 2-
klórbenzén-
szulfonamid (IN-A4097) és legfeljebb
6 g/kg 4-
metoxi-6-
metil-1,3,5-
triazin-2-amin
(IN-A4098)

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, klórszulfuronról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a vízi szervezetek és a kezelésre nem szánt növények védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónák) kell alkalmazni,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák.

288

288

Kiromazin

CAS-szám: 66215-27-8 CIPAC-szám: 420

N-ciklopropil-
1,3,5-triazin-
2,4,6-triamin

950 g/kg

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag üvegházban, rovarölő szerként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

Amikor az engedélyező hatóság arra irányuló kérelmet bírál el, hogy engedélyezze egy kiromazint tartalmazó növényvédő szer paradicsomon kívüli felhasználását, akkor – tekintettel a fogyasztók kitettségére – különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és az engedély kiadása előtt biztosítania kell, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, kiromazinról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen a jelentés I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,

- a vízi szervezetek védelme,

- a beporzók védelme.

Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

289

289

Dimetaklór

CAS-szám: 50563-36-5 CIPAC-szám: 688

2-klór-N-
(2-metoxietil)
acet-2',6'-xilidid

950 g/kg Szennyező-
anyag: legfeljebb
0,5 g/kg
2,6-dimeti-
lanilin

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtóként való használata engedélyezhető legfeljebb 1,0 kg/ha mennyiségben, ugyanazon a területen háromévenként.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, dimetaklórról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen a jelentés I. ésII. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságknak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a vízi szervezetek és a kezelésre nem szánt növények védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónákat) kell alkalmazni,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák,

Az engedélyezés feltételéül kell szabni, hogy kockázatcsökkentő intézkedésekre kerüljön sor, a sérülékeny térségekben pedig szükség esetén monitoring programot kell indítani a felszín alatti vizek CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 és SYN 528702 metabolitok általi esetleges szennyeződésének ellenőrzésére.

290

290

Etofenprox

CAS-szám: 80844-07-1 CIPAC-szám: 471

2-(4-etoxifenil)-2-
metilpropil 3-
fenoxibenzil éter

980 g/kg

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, etofenproxról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen a jelentés I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a vízi szervezetek védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónákat) kell alkalmazni,

- a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónákat) kell alkalmazni.

291

291

Lufenuron

CAS-szám: 103055-07-8 CIPAC-szám: 704

(RS)-1-[2,5-
diklór-4-
(1,1,2,3,3,3-
hexafluor-
propoxi)-fenil]-3-
(2,6-
difluorbenzoil)-
urea

970 g/kg

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag rovarölőként zárttéri felhasználásra vagy szabadtéri rovarcsapdákban való felhasználásra engedélyezett.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, lufenuronról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen a jelentés I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a környezetben történő hosszas megmaradás és a bioakkumuláció magas kockázata. Biztosítania kell, hogy a lufenuron használata ne járjon hosszú távú káros hatással a nem célzott szervezetekre,

- a sérülékeny helyzetű madarak, emlősök, talajban élő nem célzott szervezetek, méhek, nem célzott ízeltlábúak, felszíni vizek és vízi szervezetek védelme.

292

292

Penkonazol

CAS-szám: 66246-88-6 CIPAC-szám: 446

(RS) 1-[2-(2,4-
diklór-
fenil)pentil]-1H-
[1,2,4] triazol

950 g/kg

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag üvegházban, gombaölő szerként való használata engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, penkonazolról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen a jelentés I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák.

Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

293

293

triallát

CAS No 2303-17-5
CIPAC No 97

S-2,3,3-
trichloroallyl di-
isopropyl
(thiocarbamate)

940 g/kg NDIPA (Nitroso-diisopropyl-amine) max. 0.02 mg/kg

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, triallátról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen a jelentés I. és
II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

- a fogyasztó étkezési kitettsége a kezelt terményekben, illetve a vetésforgóban utána következő terményekben és az állati eredetű termékekben található triallát-maradékoknak,

- a vízi szervezetek és a nem célzott növények védelme. Gondoskodnia kell továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónákat) alkalmazzon,

- a felszín alatti vizek esetleges TCPSA degradációs termékekkel történő szennyeződésének lehetősége, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

294

294

Trifluszulfuron

CAS-szám: 126535-15-7 CIPAC-szám: 731

2-[4-
dimetilamino-
6-(2,2,2-
trifluoretox)-
1,3,5-triazin-2-
ilkarbamoilszul-
famoil]-m-toluik sav

960 g/kg

Legfeljebb
6 g/kg N,N-
dimetil-6-(2,2,2-
trifluoretoxi)-
1,3,5-triazin-
2,4-
diamin

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag gyomirtóként való használata engedélyezhető legfeljebb 60 g/ha mennyiségben cukorrépára és takarmányrépára, ugyanazon a területen háromévenként. A kezelt termény levélzete nem adható állatnak takarmányként.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, trifluszulfuronról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen a jelentés I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a fogyasztó étkezési kitettsége az IN-M7222 és IN-E7710 metabolitnak, amely a vetésforgóban utána következő terményekben és az állati eredetű termékekben található,

- a vízi szervezetek és a vízi növények védelme a trifluszulfuron és az IN-66036 metabolit okozta veszélytől. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónákat) alkalmazzon,

- a felszín alatti vizek esetleges IN-M7222 és
IN-W6725 degradációs termékekkel történő szennyeződésének lehetősége, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

295

295

difenakum

CAS-szám: 56073-07-5 CIPAC-szám: 514

3-(1RS,3RS;1RS,
3SR)-3-bfenil-
4-yl-1,2,3,4-
tetrahidro-
1-nafthil]-
4-hidroxiku-
marin

905 g/kg

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.30.

A.RÉSZ

Kizárólag rágcsálóirtó szerként való használata engedélyezett, speciális szerkezetű, jogosulatlan felnyitás ellen védett biztonsági csalétektartó dobozokban elhelyezett, előkészített csali formájában. A termékekben a hatóanyag névleges koncentrációja nem több 50 mg/kg-nál. Csak szakképzett személyek használhatják.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a difenakumról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a madarak és a nem célszervezet emlősök elsődleges és másodlagos mérgezés elleni védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

296

296

Didecil-dimetil-
ammónium-
klorid

CAS: nincs

CIPAC: nincs

A didecil-
dimetil-
ammónium-klorid a kvaterner alkil-
ammóniumsók keveréke, ahol az alkilláncok jellemző hosszúsága C8, C10 és C12 (több mint 90%-uké C10)

70% (technikai tisztaságú)

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.30.

A.RÉSZ

Kizárólag baktériumölőként, gombaölőként, gyomirtóként és algairtóként történő
zárttéri használata engedélyezett szobanövényekhez.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a didecil-dimetilammónium-kloridról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. március 12-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania:

- a szerrel foglalkozók és a dolgozók biztonságának védelmére. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírniuk,

- a vízi szervezetek védelmére.

Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

297

297

Kén

CAS-szám: 7704-34-9 CIPAC-szám: 18

Kén

990 g/kg

2010. 01.01.

2010 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.30.

A.RÉSZ

Felhasználása csak gombaölő vagy atkaölő szerként engedélyezhető.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a kénről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. március 12-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania:

- a madarak, emlősök, vízi szervezetek és a nem célszervezet ízeltlábúak védelmére. Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

298

-

Tetrakonazol

CAS-szám: 112281-77-3 CIPAC-szám: 726

(RS)-2-(2,4-
Diklór-fenil)-3-
(1H-1,2,4-triazol-
1-il)propil-
1,1,2,2-tetrafluor-
etil-éter

950 g/kg
(racém
keverék) Toluol-
szennyeződés:
legfeljebb
13 g/kg

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Használata kizárólag gombaölő szerként, szántóföldi növények esetében engedélyezhető, legfeljebb 0,1 kg/ha mennyiségben és ugyanazon a területen háromévenként. Használatát tilos engedélyezni alma vagy szőlő esetében.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. február 26-án véglegesített, a tetrakonazolra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

- a vízi szervezetek és a nem célszervezetnek tekintett növények védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónákat) kell alkalmazni,

- a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú és/vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák.

299

-

Metomil

CAS-szám: 16752-77-50 CIPAC-szám: 264

S-Metil-(EZ)-N-
(metilkarba-
moiloxi)tioace-
timidát

980 g/kg

2009. 09.01.

2010. 02.01.

-

2019. 08.31.

A.RÉSZ

Használata rovarölő szerként csak zöldségek esetében engedélyezhető, alkalmanként
0,25 kg/hektárt meg nem haladó hatóanyag-dózisban, és idényenként legfeljebb
2 kijuttatásra. Csak szakképzett személyek általi felhasználásra engedélyezett.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. június 12-én véglegesített, a metomilra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található következtetése-
ket. Az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania:

- a szert kezelő személyek biztonságára: a felhasználás feltételei között megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazására vonatkozó követelménynek kell szerepelnie; különös figyelmet kell fordítani a szerrel foglalkozók expozíciójára háti permetezők vagy a kijuttatásához használt kézi készülékek használata esetén,

- a madarak védelmére,

- a vízi szervezetek védelmére: az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának és a lefolyás és az elsodródás csökkentését célzó szórófejek alkalmazásának – is szerepelniük kell,

- a nem célzott ízeltlábúak, különösen a méhek védelmére: kockázatcsökkentő intézkedések a méhekkel való minden érintkezés elkerülése érdekében.

Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy a metomil-alapú készítmények hatékony riasztó- és/vagy hánytatószereket tartalmaznak.

Az engedély feltételei között adott esetben további kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

300

-

Paraffinolajok

CAS-szám: 64742-46-7

CAS-szám: 72623-86-0

CAS-szám: 97862-82-3

CIPAC-szám: n.a.

paraffinolaj

Európai gyógyszer-
könyv 6.0

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag a rovarölő vagy atkaölő szerként való használat engedélyezett.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletbe foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 és CAS 97862-82-3 szám alatt regisztrált paraffinolajokról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.

Az alkalmazás feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

301

-

Paraffinolaj

CAS-szám: 8042-47-5 CIPAC-szám: n.a.

paraffinolaj

Európai gyógyszer-
könyv 6.0

2010. 01.01.

2010. 07.01.

2014. 06.30.

2019. 12.31.

A.RÉSZ

Kizárólag a rovarölő vagy atkaölő szerként való használat engedélyezett.

B.RÉSZ

A 6. számú mellékletbe foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a CAS 8042-47-5 szám alatt regisztrált paraffinolajról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. ésII. függelékét.

Az alkalmazás feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”

2. számú melléklet a 12/2010. (II. 9.) FVM rendelethez


Az R. 1. számú melléklet „B.” részének 148. és 149. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

„148.

metam-ammónium

Nélkülözhetetlen használat

149.

metam-nátrium

137-42-8

Nélkülözhetetlen használat.”

1

A rendelet a 4. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. február 25. napjával.

2

Az 1. számú melléklet a 13/2010. (II. 16.) FVM rendelet 1.§-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére