• Tartalom

18/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.02.08.

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg, 4. § (3) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a „hat” szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg, 6. §-ában a „tizenhét” szövegrész helyébe a „huszonnégy” szöveg lép.

(2) Az R. 8. § (4) bekezdés a) és c) pontjában az „50%-a” szövegrész helyébe a „85%-a” szöveg, b) pontjában a „30%-a” szövegrész helyébe az „50%-a” szöveg lép.

2. § A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontjában a „30%-a” szövegrész helyébe az „50%-a” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2010. február 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére