• Tartalom

232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet

232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet

a Terrorelhárítási Központról1

2011.01.01.

A Kormány

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b), c) és g) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. § Az R1. 8/E. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védett személy egészségügyi állapotára vonatkozó tájékoztatást – ideértve a közvetlen hozzátartozók részére adott tájékoztatást is – kizárólag a kezelést irányító vagy végző orvos adhat az érintett hozzájárulásával. A védett személy hozzájárulását – akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén – a Köztársasági Őrezred parancsnokának engedélye pótolja. Egyéb célú tájékoztatás csak a védett személy, vagy a védett személy akaratnyilvánításra képtelen állapota esetén)

g) az e rendelet alapján utóbiztosításra jogosult esetében – megszűnt tisztségétől függően – az a)–b) pontban meghatározott hivatal.”

12. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztársasági elnök és a miniszterelnök tisztségének megszűnését követően utóbiztosításra jogosult.”

13–17. §3

1–3. melléklet a 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 2. napjával.

2

Az 1–10. §-t a 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 13–17. §-t a 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–3. mellékletet a 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére