• Tartalom

24/2010. (X. 20.) VM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról1

2010.10.23.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 78. § (2) bekezdése alapján közleményt ad ki. Az intézkedésről a szolgáltató köteles értesíteni a kedvezményezetteket.”

2. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdésében az „1000 millió forint” szövegrész helyébe az „1050 millió forint” szöveg lép.

(2) Az R. 8. § (3) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős minisztert” szöveg lép.

3. § E rendeletnek az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2010. (X. 20.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 8. §-ának (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2010. október 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére