• Tartalom

245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet

245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet

veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről1

2011.07.19.

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 149. § (3) bekezdés a) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §2

1/A. §3

2. §4

2/A. §5 A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 186. §-a alapján a veszélyhelyzet bekövetkeztét követő, az azonnali veszélyelhárítás érdekében szükséges kötelezettségvállalásokra vonatkozóan az államháztartás szervezeteire vonatkozó gazdálkodási szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy azokat a kötelezettségvállalást követően felül kell vizsgálni, és annak eredménye függvényében kerülhet sor azok utólagos ellenjegyzésére.

2/B. §6 (1)7 A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben meghatározottak szerint a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévő iszaptároló gátjának átszakadása következtében történt vörösiszap-kiömlés károsultjának tulajdonába kerülő vásárolt vagy új építésű épületen – a károsult tulajdonjogának bejegyzését követő – 10 évig a Magyar Államot e rendelet alapján elidegenítési tilalom illeti meg.

(2) Az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti, valamint a határidő lejártát követően annak törlése iránti kérelmet (megkeresést) a belügyminiszter nyújtja be az ingatlanügyi hatósághoz.

(3)8 A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló BM rendeletben meghatározott lakásépítési-támogatási és lakásvásárlási-támogatási, valamint a készpénzben való kártalanítás mértékéről szóló szerződés megkötése során a Magyar Állam nevében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter jár el.

3. § Ez a rendelet 2010. október 6-án 15.00 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 268. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. §-t a 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 2. §-a alapján 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

3

Az 1/A. §-t a 247/2010. (X. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § a) pontja, ez utóbbi módosító rendelet 2. §-a alapján 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

4

A 2. §-t a 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 2. §-a alapján 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

7

A 2/B. § (1) bekezdése a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 6. §-a alapján a 2011. július 6-tól a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

8

A 2/B. § (3) bekezdése a 94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. §-a alapján a 2011. július 6-tól a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére