• Tartalom

26/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

26/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

2011.01.01.

Az 1. § tekintetében az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosítása tekintetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosítása tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 4. § tekintetében a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet módosítása tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés b) és f) pontjában, továbbá a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosítása tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7. § tekintetében a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 8. § tekintetében a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 9. § tekintetében az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 21/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása tekintetében az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § o) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 10. § tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszédről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 29. §-ában, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 41/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § o) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 11. § tekintetében a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009. (XI. 18.) PM rendelet módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,
a 12. § tekintetében a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 13. § tekintetében a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosítása tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés h) pontjában és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 10. § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 4. melléklet 8. b) pontjában az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

2. § Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet a 20. § (1) bekezdésben a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „5 napon” szöveg, a 20. § (3) bekezdésben a „három munkanapon belül és legalább öt munkanappal” szövegrész helyébe az „5 napon belül és legalább 8 nappal” szöveg, a 20. § (4) bekezdésben a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „20 napon” szöveg lép.

3. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 2. § (5) bekezdésben az „5 munkanap” szövegrész helyébe a „8 nap” szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 7. § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 7. § (3) bekezdésében a „5 munkanapon” szövegrészek helyébe a „8 napon” szöveg lép.

4. § A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet 36. § (3) bekezdésben a „tíz munkanap” szövegrész helyébe a „15 nap” szöveg, a 36. § (7) bekezdésben a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a 37. § (1) bekezdésben a „3 munkanappal” szövegrész helyébe az „5 nappal” szöveg lép.

5. § Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 22/A. § (7) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 47. § (2) bekezdésében a „nyolc munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz napon” szöveg lép.

6. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 13. § (1) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „20 napon” szöveg, a 14. § (1) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 14. § (3) bekezdésben az „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

7. § A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet 2. § (7) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 10. § (3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 11. §-ban a „8 munkanapon” szövegrészek helyébe a „8 napon” szöveg, a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 11/B. § (1) bekezdésében a „2 munkanappal” szövegrész helyébe a „3 nappal” szöveg, a 11/B. § (2) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg, a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „2 hónapon” szöveg lép.

8. § A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet 3. §-ában a „22 munkanapon” szövegrészek helyébe a „30 napon” szöveg, a „22 munkanapos” szövegrész helyébe a „30 napos” szöveg, a 4. § (1) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 6. § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 7. § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 8. § (2) bekezdésben a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg, a 8. § (4) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 8. § (5) bekezdésben a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg lép.

9. § Az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 21/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 3. § (3) bekezdésben az „öt munkanap” szövegrész helyébe a „nyolc nap” szöveg, a „húsz munkanap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg, a 3. § (5) bekezdés b) pontjában a „tíz munkanapos” szövegrész helyébe a „15 napos” szöveg lép.

10. § Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 5. § (1) bekezdésben az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a „húsz munkanap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg, a 8. § (3) bekezdésben a „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg a „húsz munkanap” szövegrész helyébe a „30 nap” szöveg lép.

11. § A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009. (XI. 18.) PM rendelet 14. § (1) bekezdésben az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg lép.

12. § A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 4. §-ban a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg lép.

13. § A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet 3. § (4) bekezdésben az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, a 18. §-ban a „8 munkanapon” szövegrészek helyébe a „15 napon” szöveg, a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg, a 20. § (1) bekezdésben a „2 munkanappal” szövegrész helyébe a „3 nappal” szöveg, a 20. § (2) bekezdésben a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, a „45 munkanapon” szöveg helyébe a „2 hónap” szöveg lép.

14. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére