• Tartalom

271/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet

271/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda jogutódjának kijelöléséről1

2010.12.09.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a kincstár kijelölése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során
a) a központi szerv jár el a központi költségvetési szerv, a társadalombiztosítási költségvetési szerv, az országos kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a köztestületi költségvetési szerv és az Országgyűlés, a Kormány vagy a fejezetet irányító szerv felügyelete alá tartozó olyan jogi személy esetén, amelynek törzskönyvi nyilvántartásba vételét törvény előírja,
b) a területi szerv jár el az (1) bekezdés a) pontjában meg nem határozott olyan költségvetési szerv, vagy költségvetési szervnek nem minősülő jogi személy esetén, amelynek törzskönyvi nyilvántartásba vételét törvény előírja.”

2. § Az R. 1. számú melléklete helyébe a Melléklet lép.

3. § Az R. 1. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg; az R. 3. § (1) bekezdésében a „vezetői megbízatása” szövegrész helyébe a „kinevezése” szöveg; az R. 3. § (2) bekezdésében a „vezetői megbízatása” szövegrész helyébe a „kinevezése” szöveg; az R. 3. § (3) bekezdésében a „– ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik –” szövegrész helyébe a „– ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik –” szöveg; az R. 6. §-ában a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága” szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti

a) az R. 1. § (3) bekezdésében a „közhatalmi” szövegrész;

b) az R. 1. § (5) bekezdésében a „javaslatára a miniszter” szövegrész;

c) az R. 3. § (2) bekezdésében a „– kinevezés és felmentés kivételével –” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R. 8. § (2) bekezdése.

5. § (1) A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda feladatait 2011. január 1-jétől a Magyar Államkincstár látja el.

(2) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdésben meghatározott jogállásváltozás szempontjából a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda jogutódjának a Magyar Államkincstárt kell tekinteni.

(3) A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakító okiratát az alapító szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdésében az átalakító okirat közzétételére meghatározott határidőtől eltérően az átalakítás kérelmezett napja előtt legalább 20 nappal, de legkésőbb 2010. december 10-éig teszi közzé.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–4. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2011. február 28-án hatályát veszti.

Melléklet a 271/2010. (XII. 8.) Korm. rendelethez

A Magyar Államkincstár központi és területi szerveinek, székhelyeinek és illetékességeinek jegyzéke

I.

A Magyar Államkincstár központi szervének megnevezése

székhelye

illetékességi területe

1.

Magyar Államkincstár Központ

Budapest

II.

A Magyar Államkincstár területi szerveinek megnevezése

székhelye

illetékességi területe

1.

Baranya Megyei Igazgatóság

Pécs

Baranya megye

2.

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

Kecskemét

Bács-Kiskun megye

3.

Békés Megyei Igazgatóság

Békéscsaba

Békés megye

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

5.

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Budapest

Budapest, Pest megye

6.

Csongrád Megyei Igazgatóság

Szeged

Csongrád megye

7.

Fejér Megyei Igazgatóság

Székesfehérvár

Fejér megye

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság

Győr

Győr-Moson-Sopron megye

9.

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság

Debrecen

Hajdú-Bihar megye

10.

Heves Megyei Igazgatóság

Eger

Heves megye

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok megye

12.

Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Tatabánya

Komárom-Esztergom megye

13.

Nógrád Megyei Igazgatóság

Salgótarján

Nógrád megye

14.

Somogy Megyei Igazgatóság

Kaposvár

Somogy megye

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

16.

Tolna Megyei Igazgatóság

Szekszárd

Tolna megye

17.

Vas Megyei Igazgatóság

Szombathely

Vas megye

18.

Veszprém Megyei Igazgatóság

Veszprém

Veszprém megye

19.

Zala Megyei Igazgatóság

Zalaegerszeg

Zala megye

1

A rendelet a 6. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. február 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére